Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Yanvar 13:23
Şərh Yoxdur
789

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə etmişlər. Əlbəttə, “məhəbbət” kəlməsindən ayə və rəvayətlərdə çox istifadə edilmişdir. Allah-Təala buyurmuşdur: “…İman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir.”¹

Amma “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edilmişdir və yalnız xüsusi hallarda hədislərdə verilmişdir. Apteklərdə xüsusi dərmanlar olur ki, bu dərmanlar çox az tapılır və yalnız xüsusi xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir və bəlkə də aptek sahibindən başqa belə dərmanların mövcudluğundan heç kimin məlumatı olmur və ya bu dərmanlara ondan başqa heç kim əl vura bilmir. “Eşq” xüsusi olanlardan hesab edilir və bu kəlmə xüsusi bir məhrəmliyə və icazəyə malikdir! Amma avam insanlar bunun əksi olaraq, bu kəlmədən layiq olmayan yerlərdə də istifadə edirlər. Bəzi insanlar “eşq” kəlməsini ali məqamdan səthi səviyyəyəyə endirərək harada və necə gəldi istifadə edirlər.

Seyyiduş-şühəda (ə) və onun vəfalı dostları barəsində olan yazılarda “eşq” kəlməsinə rast gəlirik.

Həzrət Baqir (ə) buyurur: “Həzrət Əli (ə) müsəlmanları Siffeynə tərəf hərəkət etməyə göstəriş verdi və qoşun kərbəladan bir-iki mil məsafədə olan bir məkana yetişdi. İmam (ə) qoşundan çıxaraq Miqzəfan adlı bir məkan ətrafında fırlanaraq belə dedi: “Allaha and olsun ki, bu məkanda iki yüz peyğəmbər və iki yüz peyğəmbər övladı şəhid olmuşdur. Bura, hamısı şəhid hesab olunan aşiqlərin yerə yıxıldığı və miniklərinin yatdıqları məkandır. O vaxta qədər onların dərəcəsinə və fəzilətinə çatan olmamışdır və ondan sonra da onların məqam və dərəcəsinə çatan olmayacaq!”²

 

www.ahliman.info

1. Bəqərə surəsi, ayə 165.

2. Bihar əl-Ənvar, c.9, s.580.

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İnsanın təyəmmüm niyyəti ilə əllərini yerə vurub tozlu halda üzünə çəkməsi onu niyə pak edir?

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Təharət ibadətin hikməti və sirridir. Burada məqsəd zahiri təharət deyil. Əgər Allah-Təala dəstəmaz barədə “pak olun” deyirsə, insan... Davamı..

“Elm, əxlaq olmadan tədris edilərsə, cəmiyyətdə çox sayda problemlər meydana çıxar” – Ayətullah Məkarim Şirazi

Ayətullah Məkarim Şirazi buyurur: “İslam dinində elm və biliyə aid çox sayda hədislər mövcuddur. Ailə və valideynlər hər bir insan üçün ilk... Davamı..

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..