Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 Avqust 11:45
Şərh Yoxdur
847

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda oturacağam. Sonra qarşılarından, arxalarından, sağ tərəflərindən və sol tərəflərindən onların yanına gələcək və onlara vəsvəsə edəcəyəm və onların çoxunu şükr edən görməyəcəksən!”1

Gördüyünüz kimi, Şeytan bu ayədə yuxarı tərəfdən başqa bütün dörd tərəfin adını çəkmişdir. Burada diqqət ediləcək məqam ondan ibarətdir ki, nə üçün Şeytan başın üst tərəfini qeyd etməmişdir. Qısası yuxarı tərəfin sirri nədir axı?

Ola bilsin ki, yuxarı tərəfdən məqsəd Allahın zikri olmuş olsun, yəni başın üstü mənəvi və rübubiyyət aləmidir.

Allah-təala günahkar və azğın dəstə barədə buyurur: “Şeytan onlara hakim olub ALlahı yad etməyi onlara unutdurmuşdur. Onlar Şeytanın firqəsidirlər. Agah olun ki, Şeytan firqəsi həmin ziyankarlardır.”

Deməli, Şeytan, bəndənin Allahı yad etmək və zikr etməsinə mane olur, Şeytanı qüvvəli edən isə biz özümüzük və bununla ona yol açırıq, əks təqdirdə Allah-təala buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Şeytanın hiyləsi zəifdir!“2

Deməli Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir.

 

www.ahliman.info

1. Ərəf surəsi, ayə 16-17.

2. Nisa surəsi, ayə 76.

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..

İnsan Allaha olan sevgisini necə gücləndirə bilər?

Allaha olan eşq – Allahı tanımağın və Ona olan elmin meyvəsidir. İnsan hər nə qədər Mehriban Allahı daha çox tanıyar – eşq... Davamı..