Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
26 İyul 11:18
Şərh Yoxdur
342

Ustad Fatimi Niya: Hər ayın və günün xüsusi hidayət və nuru var

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Rəvayətlərdən birində deyilir ki, Əmirəlmöminin Əli (ə) bəzi ayların əvvəlində ayın hilal vəziyyətinə nəzər salar və belə dua edərdi: “Allahım! Mən bu ay Səndən bu ayın nurunu və bu ayın hidayətini istəyirəm!

Əgər ümumi şəkildə  “Nur və Hidayət istəyirəm” desəydi, o zaman bu nur və hidayətin  bu aya heç bir dəxli olmazdı. Amma “Bu ayın nuru və hidayəti” demişdir və bu ifadədən də məlum olur ki, bu ay xüsusi bir nura və hidayətə malikdir. Hər ayın özünəməxsuz nuru və hidayəti olur, eləcə də hər günün özünəməxsuz bir nuru və hidayəti vardır.

Əllamə Məclisi “Biharul-Ənvar” kitabında Rəsulullahdan (s) rəvayət edir: Həzrət Rəsulullah (s) hər gün yuxudan qalxarkən, Allaha belə dua edərmiş: “Allahım! Səndən bu günün nurunu və hidayətini istəyirəm!

Həzrət İmam Səccad (ə) hilalın görünməsi duasında belə buyurmuşdur: “Ey hilal! Allah səni yeni bir aydakı iş və əmrlər üçün açar qərar vermişdir“.

Deməli, hər ayın özünəməxsuz bir əmri, xüsusiyyəti və təsiri vardır. Fəlsəfədə də belə bir mövzu mövcuddur ki, görəsən bu aləmdə baş verən hadisələr halnız baş verdiyi zamana aiddir, yoxsa bütün zamanlarda baş verə bilər? Məsələn Rəbiul-Əvvəl ayında görünən işlər, Rəbius-Sani ayında da baş verə bilər, yoxsa yox?

Bəziləri deyirlər ki, Xeyr, olmaz! Çünki hər bir hadisə və məsələ əvvəlki və sonrakı zamanlara deyil, yalnız öz zamanına aid olur (zaman, məkan və sair buna oxşar amillər əşyaların vicuduna tam aiddir).

Həzrət Əmirəlmöminin (ə) “Nəhcül-Bəlağə”də buyurmuşdur: “Allah-Təala bütün əşyaları özünəməxsuz zamanla şərtləndirmişdir“.

Bu o deməkdir ki, bütün işlər öz zamanında görülməlidir. Əlbəttə, burada “Bəda” məsələsinə də diqqət yetirmək lazımdır. Bəda mövzusu Şiələrə məxsuz olan bir əqidədir və İslam aləmində mübahisəli məqamlardan hesab olunur və hər kəsin anladığı və ya həll etdiyi məsələ deyil. Bu bəhslə bağlı geniş məlumat vermək fikrində deyilik, amma müxtəsər şəkildə bunu deyə bilərik: Bütün işlər Allahın iradə və istəyinə tabedir. Bütün işləri özünün adi səbəblərinə aid etməklə yanaşı, Allahın təqdir və iradəsinin də yaddan çıxarmaq olmaz: “Allah (həmin kitabdan) istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar (bəndələrinə aid hər hansı bir hökmü ləğv edib başqası ilə dəyişər və ya onu olduğu kimi saxlayar). Kitabın əsli (Lövhi-Məhfuz) Onun yanındadır.”

Allah-Təala həm qəti şəkildə təqdim etdiyi işləri, həm də müəyyən şəraitlə şərtləndirilmiş işləri görəndi.

Mühüm olan odur ki, Allahdan istəyək hər ay və hər gün bizimlə bağlı baş verən hadisələri xeyir və bərəkətə yaxınlaşdırsın, nəticədə hər ay və günün bərəkət və nurundan faydalana bilək.

“Səhifeyi-Səccadiyyə”də belə deyilir: “Pərvərdigara, əgər bizə işdən azad edilərək asudə qalmağı təqdir etməli olsan, günah və yorğunluq bizə üz tutmasın!”

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..