Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
26 İyul 11:18
Şərh Yoxdur
424

Ustad Fatimi Niya: Hər ayın və günün xüsusi hidayət və nuru var

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Rəvayətlərdən birində deyilir ki, Əmirəlmöminin Əli (ə) bəzi ayların əvvəlində ayın hilal vəziyyətinə nəzər salar və belə dua edərdi: “Allahım! Mən bu ay Səndən bu ayın nurunu və bu ayın hidayətini istəyirəm!

Əgər ümumi şəkildə  “Nur və Hidayət istəyirəm” desəydi, o zaman bu nur və hidayətin  bu aya heç bir dəxli olmazdı. Amma “Bu ayın nuru və hidayəti” demişdir və bu ifadədən də məlum olur ki, bu ay xüsusi bir nura və hidayətə malikdir. Hər ayın özünəməxsuz nuru və hidayəti olur, eləcə də hər günün özünəməxsuz bir nuru və hidayəti vardır.

Əllamə Məclisi “Biharul-Ənvar” kitabında Rəsulullahdan (s) rəvayət edir: Həzrət Rəsulullah (s) hər gün yuxudan qalxarkən, Allaha belə dua edərmiş: “Allahım! Səndən bu günün nurunu və hidayətini istəyirəm!

Həzrət İmam Səccad (ə) hilalın görünməsi duasında belə buyurmuşdur: “Ey hilal! Allah səni yeni bir aydakı iş və əmrlər üçün açar qərar vermişdir“.

Deməli, hər ayın özünəməxsuz bir əmri, xüsusiyyəti və təsiri vardır. Fəlsəfədə də belə bir mövzu mövcuddur ki, görəsən bu aləmdə baş verən hadisələr halnız baş verdiyi zamana aiddir, yoxsa bütün zamanlarda baş verə bilər? Məsələn Rəbiul-Əvvəl ayında görünən işlər, Rəbius-Sani ayında da baş verə bilər, yoxsa yox?

Bəziləri deyirlər ki, Xeyr, olmaz! Çünki hər bir hadisə və məsələ əvvəlki və sonrakı zamanlara deyil, yalnız öz zamanına aid olur (zaman, məkan və sair buna oxşar amillər əşyaların vicuduna tam aiddir).

Həzrət Əmirəlmöminin (ə) “Nəhcül-Bəlağə”də buyurmuşdur: “Allah-Təala bütün əşyaları özünəməxsuz zamanla şərtləndirmişdir“.

Bu o deməkdir ki, bütün işlər öz zamanında görülməlidir. Əlbəttə, burada “Bəda” məsələsinə də diqqət yetirmək lazımdır. Bəda mövzusu Şiələrə məxsuz olan bir əqidədir və İslam aləmində mübahisəli məqamlardan hesab olunur və hər kəsin anladığı və ya həll etdiyi məsələ deyil. Bu bəhslə bağlı geniş məlumat vermək fikrində deyilik, amma müxtəsər şəkildə bunu deyə bilərik: Bütün işlər Allahın iradə və istəyinə tabedir. Bütün işləri özünün adi səbəblərinə aid etməklə yanaşı, Allahın təqdir və iradəsinin də yaddan çıxarmaq olmaz: “Allah (həmin kitabdan) istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar (bəndələrinə aid hər hansı bir hökmü ləğv edib başqası ilə dəyişər və ya onu olduğu kimi saxlayar). Kitabın əsli (Lövhi-Məhfuz) Onun yanındadır.”

Allah-Təala həm qəti şəkildə təqdim etdiyi işləri, həm də müəyyən şəraitlə şərtləndirilmiş işləri görəndi.

Mühüm olan odur ki, Allahdan istəyək hər ay və hər gün bizimlə bağlı baş verən hadisələri xeyir və bərəkətə yaxınlaşdırsın, nəticədə hər ay və günün bərəkət və nurundan faydalana bilək.

“Səhifeyi-Səccadiyyə”də belə deyilir: “Pərvərdigara, əgər bizə işdən azad edilərək asudə qalmağı təqdir etməli olsan, günah və yorğunluq bizə üz tutmasın!”

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..