Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 İyul 12:14
Şərh Yoxdur
409

Əgər insan təbiət aləmindən çıxıb yuxarı qalxsa, o zaman niyyət edib

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur:

Deyilənlərdən məlum olur ki, niyyət əməlin canıdır. “İbadət zamanı niyət edin” deməkdə məqsəd bu deyil ki, məsələn, namaz qaldıqda insan “dörd rəkətli zöhr namaz qılıram, qurbətən iləllah” kəlmələrini zehnində canlandırsın. Bu, məna əhlinin nəzərində – ilk baxışda niyyət adlansa da – həqiqi mənada qəflətdən başqa bir şey deyil.

Niyyət ruhun köç və pərvaz etməsidir. Əgər insan təbiət aləmindən çıxıb yuxarı qalxsa, o zaman bu şəxs niyyət edib. Əks halda bu, sadəcə zehində hasil olan və gəlib keçən bir məşğuldur. Bu sadəcə vacib namazın yerinə yetirilməsidir ki, təzələməyə və qəza etməyə ehtiyac yoxdur. Əməlin batininin əlaqədar olduğu və əməldən üstün olan niyyət isə ruhi bir hicrətdir ki, ruh bu zaman pərvaz edir. Bu niyyət əməldən üstündür. Ona görə də deyərlər ki, Allahı sadiq niyyətlərlə çağırın.

İbadətin səhih olması niyyətə bağlıdır. Onsuz əməl batil olar. Niyyətin dərəcələri olduğu kimi, onun səhih olmasının də dərəcələri vardır.

Qiyamət gününün mühüm dayanacaqları vardır: Cəhənnəm, Cənnət və Rizvan. Digər tərəfdən insanın həfsinin də şəhvət, qəzəb və kamillk axtaran əql halı vardır. Bunları nəzərə alaraq ibadətin və ibarət edənlərin də üç növü var: Bir dəstə Cəhənnəmdən qorxduqlarına görə Allaha ibadət edərlər. Bu qulların ibarətdir. Başqa bir dəstə Cənmət və nemətlərinə çatmaq üçün ibadət edərlər. Bu, tacirlərin ibadətidir. Üçüncü dəstə isə yalnız Allaha məhəbbətləri olduğuna görə Ona ibadət edərlər. Bu, ibadətin ən əstün mərtəbəsidir. Buna hürr insanların ibadəti deyərlər.[1] Bu ibadətlərin hamısı çətindir, lakin cavab və mükafatda bir-birindən fərqlidirlər.

“Qürbət qəsdi” adı ilə də tanınan niyyət əməlin canı və ruhudur, əməlin özündən daha üstün və mühümdür. Çünki əməlin həyat və diriliyi niyyətə bağlıdır. Əməllərin mükafatı insanın niyyət və qəsdinin necə olması əsasında müxtəlif dərəcələrlə veriləcək.

 

www.ahliman.info

[1] «Nəhcül-Bəlağə» hikmət 237.

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..