Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Aprel 14:49
Şərh Yoxdur
567

Əllamə Təbatəbai: “Bu səslərdən çox olur, yalnız bu səsləri eşidən lazımdır!”

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Qum şəhərində böyük şəxsiyyətlərdən olan bir seyid yaşayırdı. Onun həmin şəhərdə nəşriyyatı var idi. Əllamə Təbatəbainin xüsusi tələbələrindən hesab olunurdu və onun sirlərinin məhrəmi idi. Bu seyid yüksək mənəviyyata sahib hal əhli olmuş və bu sirri daima gizli saxlayırdı. Bir gün o bizi öz mənzilinə dəvət etmişdi. Mən başqa bir şəxslə birlikdə ona qonaq oldum. Söhbət zamanı onun göz yaşlarının surətinə axtığının şahidi olduq.

O, Əllamə Təbatəbai barədə bir əhvalatı nəql edərək dedi: “Bir gün Əllamə ilə işim var idi, buna görə də onun mənzilinə getməli oldum. Qapını nə qədər döydüm və gözlədim, onu üzümə açan olmadı. Məlum oldu ki, mənzildə kimsə yoxdur. Birdən qulağıma səs gəldi: “Qapını döymə, ağa “Nov” qəbiristanlığına gedib!”

Ətrafımda heç kim yox idi. Öz-özümə dedim: “Gedim qəbiristanlığa, bununla qulağıma gələn səsin doğru olub-olmadığını da öyrənmiş olaram.”

Tələsik özümü qəbiristanlığa çatdırdım və ağanın qəbirlər arasında dolaşdığının şahidi oldum. Ona yaxınlaşarkən özümü hazırladım ki, başıma gələnləri ona danışım. Düşünürdüm ki, hətta o, buna şübhə edərsə belə, and içərəm.

Ona yaxınlaşan kimi mənə dedi: “Özünü itirmə, bu səslərdən çox olur, yalnız bu səsləri eşidən lazımdır!

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..