Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
29 Noyabr 12:00
Şərh Yoxdur
1645

Allahın bərəkəti bu insanların vasitəsilə İslam ümmətinə nazil olar

Qurani-Kərimdə buyurulur ki, bəzi insanlar nuranidirlər. Onlar camaat arasında gəzərkən nur saçarlar. Onların yol getməyi, danışıq və əməlləri, rəftarları nurdur.[1] Onlarla munis olan hər kəs Allahı xatırlayar. Çünki elə insanların söhbətləri «nə aldın?», «nə yedin?» olmaz. Onların sözü-söhbəti «o ayə hansıdır?», «bu hədis nə deyir?» qəbilindən olar.

Allah dostları susmazlar, danışarlar. Amma təklikdə susqun olarlar. Bu sükutları təfəkkür olar. Toplumda isə ya suallara cavab verərlər, ya da bir mövzudan danışarlar. Həzrət Peyğəmbərin (s) iştirak etdiyi məclislər soyuq və ruhsuz olmazdı. Həzrətdən söz soruşardılar, o da cavab verərdi. Sual olmayanda isə Həzrət özü söhbət etməyə başlayardı.

Allah dostlarının dünyaya baxışı tövhid nəzəriyyəsi ilə olar. Onlar baxmaqla ibrət alarlar. İbrət götürmək pis sifətlərdən yaxşı sifətlərə keçmək deməkdir.[2] Əgər bir kəs dünya hadisələri ilə qarşılaşdıqda özündə olan pis sifətlərdən yaxşı sifətlərə keçməsə, onun ibrət aldığını demək olmaz. O, sadəcə həmin hadisəyə tamaşa etmişdir. Amma pis sifətlərdən yaxşı sifətlərə keçmişsə, o zaman ona «ibrət almışdır» deyərlər. İbrət ala bilən belə şəxslərin nəzəri də ibrətamiz olar. Onlar zikr əhli olarlar. Dilləri haqqı deyər. Necə ki, Allah da hikmətlə dolu olan Quranı «zikr» adlandırır. Bu insanların nəsihət və təlimləri hikmət dolu olar, camaat arasında hərəkətləri də, bərəkət gətirər və ibrət aşılar. Onlar insanın necə yaşamalı olduğunu öyrədərlər. Bu həm də Haqqın feyzinin cari olduğu yerdir. Allahın bərəkəti bu insanların vasitəsilə İslam ümmətinə nazil olar. Onların həyatı hərəkət, xətləri bərəkət olar. Onların tam əksinə olaraq bəzilərinin həyatı və hərəkəti (sürünənlər kimi) qarınların üstə olar. Belələrinin bütün səyləri qarınlarına görə olar.[3]

İmam Rzanın (ə) sahabələrindən bir qismi Qumda olurdular. Onlardan biri Zəkəriyya ibn Adəm idi. O, İmam Rzaya (ə) bir məktub (ya da şifahi xəbər) göndərdi ki, Qum şəhərinin tanıdığım elm adamları, böyükləri, yaşlıları artığ dünyadan köçmüşlər, indiki cavan nəsli isə tanımıram,mənə icazə verin, Qumdan gedim.

İmama (ə) ona buyurdu: «Əsla! Sən Qumda qal. Çünki sənin vücudun Qum cammatı üçün bərərkətdir. Allah sənin bərəkətinə öz əzabını o xalqın üzərindən götürər, necə ki, atam Musa ibn Cəfərin (ə) məzarının bərəkətinə öz əzabını Bağdad əhlindən götürür».[4]

Bu, həyatı, yolu, tərzi bərəkət olan Allah dostlarının və alimlərinin məqamıdır.

 

www.ahliman.info

[1]«Məgər ölmüş və sonra Bizim dirildərək, vasitəsilə insanlar arasında yol getdiyi bir nur verdiyimiz şəxs, zülmətlər(in)də olan və ondan çıxmayacaq şəxs kimidir?! Kafirlərin etdikləri əməllər, onlar üçün beləcə zinətlənmişdir». «Ənam» surəsi, ayə122.

[2] «Kafi» cild 2, səh. 237, hədis 25.

[3]«Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onların bəzisi (ilan, balıq və digər sürünənlər) qarnı üstə sürünür, …» «Nur» surəsi, ayə 45.

[4] Zəkəriyya ibn Adəm – İmam Kazımin (ə) və İmam Rzanın (ə) böyük səhabələrindən olmuşdur. Şeyx Tusi kimi alimlər onun hətta İmam Sadiqin (ə) də səhabəsi olduğunu yazır. Zəkəriyyanın hədis elmi barədə kitabı da vardır. « İxtisas» səh. 87; «Bihar» cild 2, səh. 251.

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..