Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Noyabr 12:10
Şərh Yoxdur
1896

Gecə namazının faydaları

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəndənin əncam verdiyi hər bir yaxşı iş üçün Quranda bir mükafat var. Ancaq gecə namazı Allah yaninda daha böyük mükafata laiq oldugu üçün onu bəyan etməmişdir. Gecə namazının bu faydaları vardır:

1. Allahın razılığına səbəb olar.

2. Mələklərin dostluğuna səbəb olar.

3. Peygəmbərin sünnətidir.

4. Mərifətə nur və bəsirət verər.

5. İmanın köküdur.

6. Bədənlərin asayişinə, rahatlığına səbəbdir.

7. Şeytanin xoşuna gəlməyəndir.

8. Möminin düşmən qarşısın silahıdır.

9. Duanın müstəcəb olmasına səbəb olar.

10. Əməllərin qəbul olunmasına səbəb olar.

11. Ruzidə bərəkətə bais olar.

12. Sahibi ilə ölüm mələyi arasında şəfaətçidir.

13. Qəbrin çırağıdır.

14. Altının fərşidir.

15. Nəkir və Münkərə cavabdır.

16. Qiyamət gününə kimi qəbrində onun munisi və ziyarətçisidir.

17. Qiyamət günü üstündə bir kölgə, başında bir tac və bədənində libasdır

18. Qiyamət günü önündə hərəkət edən bir nurdur.

19. Onunla od arasında bir hicabdır.

20. Onunla Allah Təala arasında bir dəlildir.

21. Əməl tərəzisini ağır edər.

22. Sirat körpüsünü keçmək üçün bir sənəddir.

23. Behiştin qapısının açarıdır.”

 

www.ahliman.info

[1]Bihar. c. 87, s. 140

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..