Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
1 Oktyabr 12:15
Şərh Yoxdur
811

Bu cür hicablılar behiştin iyini uzaq fasilədən belə iyləyə bilməyəcək

Axırəz-zamanda olan hicabın başqa zamanlarda olan hicabdan fərqi olacaqdır. Hər bir müsəlman qadın hansı zamanda olursa-olsun, hicaba riayət etməyə vəzifələndirilmişdir. Ancaq zaman keçdikcə, bu mövzuda həddi aşmaq və ya təfrit etmək mümkündür, ancaq hicabı tərk etməkdən söhbət belə ola bilməz. O kəslər ki, Allahın buyurduqlarına ən çox əməl edərlər – onlar mömin adlanarlar.

 

Müqəddəs Quran Qiyamətə qədər olan zaman üçün nazil olduğu üçün, axırəz-zamanda da qadınların hicaba riayət etməsi vacibdir. Çünki Qurani-Kərim hicabı vacib bilmiş və onu tərk edəni məzəmmət etmişdir.

“Möminə qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. Həmçinin öz zinət və bəzəklərini və onların yerlərini (boyun, sinə, saç, biləklər və sairəni, naçarlıqdan öz-özlüyündə) görünən (üst paltarları, əl və üz kimi şeylər) istisna olmaqla, üzə çıxarmasınlar. Gərək (boyun və sinələrinin örtülməsi üçün) baş örtüklərini (çəkib) yaxalarına salsınlar”. (“Nur” 31).

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cəhənnəm əhlinin iki dəstəsini görmüşəm ki, bu zamanda hələ zühur etməyiblər. O qadınlar ki, geyiniblər, ancaq eyni zamanda paltarsızdırlar. Başlarını dəvələrin hülgüc dağları kimi edərlər. Onlar behiştə getməyəcəklər və behiştin iyini uzaq fasilədən belə iyləyə bilməyəcəklər”.

 

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Axırəz-zamanda mənim ümmətimdən elə qadınlar olacaqdır ki, geyimləri vardır, ancaq paltarsızdırlar. Başlarında Xorasan dəvələrinin dağları kimi bir şey olar. Onları lənətləyin ki, məlundurlar”.

 

Həzrət  Peyğəmbərdən (s) gələn başqa hədisdə oxuyuruq: “Axırəz-zamanda mənim ümmətimdə elə kişilər peyda olacaqdır ki, onların qadınları paltar geyinməklərinə baxmayaraq, (sanki) paltarsız olacaqlar. Başlarında arıq dəvələrin dağları kimi bir şey olacaqdır. Onları lənətləyin ki, onlar Allah rəhmətindən uzaqdırlar”.

 

Bu hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, axırəz-zamanda qadınların hicabı olsa da, əslində hicab olaraq sayılmayacaqdır. Yəni, paltarları o qədər nazik və dar olacaqdır ki, cisimlərini göstərəcəkdir. Başlarındakı hicabı isə o qədər qaldıracaqlar ki, dəvənin hürgücünə bənzəyəcəkdir.

İslam dini bu geyimi hicab kimi qəbul etmir. Ona görə də bu qadınları çox mənfi durumda olan hesab edir. (Həvzəh/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..