Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
22 Sentyabr 09:31
Şərh Yoxdur
2267

Müstəhəb namazlar, insanın Allahla xüsusi münasibətlərinə səbəb olar

Müstəhəb namazlar insanı Allaha yaxınlaşdıran və Allahın sevimlisi edən əməllərdəndir. Bu cür müstəhəb əməllərdən biri də nafilə namazlarıdır. Nafilə namazları müstəhəb namazdır ki, vacib namazlarla əlaqəli qılınar. Bir növ onu tamamlayar və kamilləşdirər.

 

Nafilə namazına gecə namazları da daxildir ki, onun fəziləti və əcrləri barəsində çox eşitmişik. Həm Quran ayələri və həm də hədislərimiz bizə gecə namazını çox tövsiyə etmişdir. Ümumi olaraq, nafilə namazları haqqında Məsumlarımızın (ə) nəzərlərinə diqqət edək:

 

İmam Kazım (ə) buyurur: “Nafilə namazları – möminin Allaha yaxınlaşmaq vasitəsidir”.

 

İmam Baqir (ə) bu ayənin “O kəslər ki, namazlarında davamlı və möhkəmdirlər”. (Məaric” 23) təfsirində buyurmuşdur: “Məqsəd – nafilə namazlarıdır”. (Tebyan/Deyerler)

 

Allah Təala, Həzrət İsaya (ə) buyurur: “Nafilə ilə Mənə yaxınlaş və Mənə təvəkkül et ki, sənə kifayət edim”.

 

Allahın Peyğəmbəri (s) (səmaya aparılan zaman) buyurur: “Allahım! Möminin halı Sənin yanında necədir?”. Allah buyurur: “Ey Muhəmməd! Heç bir bəndəm Mənim üçün sevimli olan və ona vacib etdiyim heç bir əməllə `mənə yaxın olmaz, həqiqətən o nafilə namazı ilə Mənə yaxınlaşar, o yerə qədər ki, onu sevərəm. O zaman ki, onu sevərəm, onun eşidən qulağı olaram. Görən gözü olaram, danışdığı dili olaram, zərbə vurduğu əli olaram. Əgər Məni çağırarsa, cavab verərəm. Əgər Məndən xahiş edərsə, xahişini yerinə yetirərəm”.

 

Ona görə də nafilə namazlarına diqqət edək və onun vasitəsilə Allaha yaxınlaşmağa çalışaq.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..