Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
14 İyul 09:36
Şərh Yoxdur
4449

Sileyi-rəhmin əhəmiyyəti barədə

Şeyx Tusi nəql edir: “Bir gün Mənsur Abbasi İmam Sadiqi (ə) öz sarayına dəvət edir. İmam (ə) saraya daxil olur və Mənsurun yanında nəzərdə tutulan yerdə əyləşir.

Mənsur əmr edir ki, oğlu Məhdini çağırsınlar. Məhdini gəlməyi bir qədər zaman aldığından, Mənsur əsəbləşir və deyir: “Məhdi niyə gəlmədi?”.

Ətrafında olanlar deyir: “İndi gələr”.

Məhdi nəhayət özünü bəzədikdən sonra salona daxil olur. Mənsur İmama (ə) xitab edərək deyir: “Ya ibni Rəsulallah! Qohumlarla görüşmək barəsində mənə hədis demişdin, istəyirəm ki, həmin hədisi oğlum da eşitsin”.

İmam (ə) buyurur: “Əmirəl-möminin (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edib ki, buyurur: “Elə ki, bir şəxs öz qohumu ilə sileyi-rəhm edər və ömründən 3 ildən çox qalmaz – Allah onu 30 il uzadar. Əgər qohumluq əlaqəsini kəsərsə və ömründən 30 il qalıbdırsa, Allah onu üç il edər””.

Mənsur deyir: “Bu hədis yaxşıdır, ancaq məqsədim o, deyildir”.

İmam (ə) buyurur: Atam Əmirəl-möminindən (ə) və o, da Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurur: “Sileyi-rəhm evlərin və yaşayışın abad olmasına səbəb olar, həmçinin ömrün uzanmasına da səbəb olar, baxmayaraq ki, yaxşı insanlardan olmasa belə””.

Mənsur deyir: “Bu hədis yaxşıdır, ancaq məqsədim o deyildir”.

İmam (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) buyurur: “Sileyi-rəhm qəbrin ilk gecəsinin və Qiyamət gününün mühasibəsini asan edər və kini, həsədi, narahatlığı aradan apararaq, ölmüş qəlbi dirçəldər və şad edər””.

Mənsur deyir: “Bəli, məqsədim bu hədis idi”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..