Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
13 Mart 17:33
Şərh Yoxdur
1095

Ölülər bir-birini görürlərmi?

Qurani-Kərimin və hədislərin nəzərinə görə, insan Qiyamətə düşməzdən əvvəl bərzəx adlı bir aləmdə yaşayar. Bu aləmdə olan ölülər öz əməllərinin bəhrəsinə çatarlar. Ya cənnətlik olarlar, ya da cəhənnəmdə cəza çəkərlər.

 

Bəs ölülər bərzəx aləmində bir-birini görürlərmi?

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminlərin ruhları bir-birini tanıyarlar və söhbət edərlər. Təzə gələn ruh olan zaman deyərlər: “O, böyük qorxudan çıxmışdır və qoyun sakitləşsin”.

Sonra soruşarlar: “Filankəs nə edir?”.

Əgər desə ki, mən ölən zaman sağ idi, ümidvar olarlar ki, onların yanındadır. Əgər desə ki, məndən əvvəl ölmüşdür, deyər ki, əzaba düşmüşdür. Əgər təqvalılardan olsaydı, bizim yanımıza gələrdi””.

 

Kənnasi nəql edir: “İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Allah behişti qərbdə xəlq etmiş və sizin Fərat çayınız oradan gələr.

Möminlərin ruhları hər gecə qəbirlərindən çıxarlar və onlar üçün düşən meyvələrdən yeyərlər.

Bir-biri ilə ğörüşərlər və bir-birini tanıyarlar. Səhər açılan zaman yerlə göy arasında olan səmada uçarlar və get-gəl edərlər. Günəş çıxan zaman öz qəbirlərinə çatarlar və havada bir-biri ilə görüşərlər və bir-birini tanıyarlar.

Allahın şərqdə cəhənnəmi vardır ki, ora kafirlər üçün xəlq edilmişdir. Gecəni orada zəqqum yeyərlər və səhər açılan zaman Yəməndə Bərəhut adlı yerə ki, dünyanın başqa yerlərindən daha istidir gedərlər və orada bir-biri ilə görüşərlər. Bir-birini tanıyarlar. Gecə olan zaman atəşə qayıdarlar. Qiyamət gününə qədər belə olar”.

 

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminlərin ruhları bərzəxdə bir-biri ilə görüşərlər”.

Bu zaman bir nəfər deyir: “Görüşərlər?”.

İmam (ə) buyurur: “Bəli, bir-biri ilə söhbət edərlər və bir-birini tanıyarlar. Nə zaman kimisə görsən – deyərsən ki, filankəsdir”.

 

Həzrət İmam Sadiqdən (ə) soruşurlar: “Möminlərin ruhları haradadır?”.

Həzrət (ə) buyurur: “Möminlərin ruhları behişt mənzillərindədir. Oranın təamlarından yeyərlər və içəcəklərindən içərlər. Bir-birini görərlər və ziyarət edərlər”.

 

Soruşur: “Bəs kafirlərin ruhları haradadır?”.

Həzrət (ə) buyurur: “Kafirlərin ruhları atəşdədir və oranın yeyəcək və içəcəklərindən istifadə edərlər. Bir-birini görər və bir-biri ilə görüşərlər”. (Beytutə/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..