Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
8 Yanvar 16:54
Şərh Yoxdur
1403

Müsəlman vaxtını neçə yerə bölməlidir? – İmam Kazımın (ə) mübarək tövsiyəsi

İmam Kazım (ə) öz davamçılarına həyat işlərini nizama salmaq üçün proqram təqdim etmişdir ki, onunla tanış olaq.

 

Əziz İmam (ə) buyurur: “Çalışın ki, vaxtınız dörd saata bölünsün: Allahla münacat saatına, həyat işlərini görmək saatına, qardaşlarınızla ünsiyyət saatına, haram olmayan ləzzətlər üçün xəlvətə çəkildiyiniz saata.

Bu bir saatda, o biri üç saat üçün güc toplayarsınız.

Özünüzə yoxsul olmağı və uzunömürlü olmağı təlqin etməyin. Çünki hər kim yoxsul olmağı özünə təlqin edərsə, simic olar. Hər kim özünə uzun ömrü təlqin edərsə, çox şey istəyər. Özünüz üçün dünyadan pay qərar verin.

Özünüzə o qədərini verin ki, halal olsun və alicənablığı aradan aparmasın, onda ifrat olmasın. Dünyadan olan bu paydan dini işləriniz üçün yardım alın. Çünki nəql edilir ki, bizdən deyildir o kəs ki, dünyasını dininə görə buraxar və ya dinini dünyasına görə buraxar”.

 

İmam (ə) buyurur ki, insan gərək gününü elə tənzimləsin ki, bu dörd əməli yerinə yetirə bilsin.

Birincisi, Allahla münacat etməyə vaxtı olsun. İbadət edib, Allaha dua etsin. Onunla dərdləşsin.

İkincisi, ruzi qazanmaq üçün vaxtı olsun. Əgər insan yaxşı yaşamaq istəyirsə, gərək ruzi qazanmaq üçün səy göstərsin və ikincisi isə qənaət etməyi bacarsın.

İmamın (ə) tövsiyə etdiyi üçüncü əməl – din qardaşları ilə ünsiyyətdir. İmam (ə) buyurur ki, əgər dostun varsa və din qardaşlarınla dostluğun vardırsa – onlarla ünsiyyət bağlamaq üçün vaxt ayır. Qoy dostların sənin eyiblərini sənə tanıtsınlar. Sənə haqqı göstərsinlər. Səni doğru yola hidayət etsinlər.

İmamın (ə) tövsiyə etdiyi dördüncü əməl – istirahətdir. İnsanın istirahət etməsi, o biri üç əməl üçün güc toplamasına yardım edər. Ona görə də insan gün ərzində istirahət etmək üçün də vaxt ayırmalıdır.

 

Hər kim gününü İmamın (ə) buyurduğu kimi tənzim edərsə və planlaşdırarsa, şübhəsiz ki, xeyir əldə edər və gününün boş keçməsindən çəkinmiş olar.

Belə insan tərəqqi edər və kamala çatar. (Hədənə/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..