Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Aprel 09:03
1 Şərh
6980

Cin, cadu, tilsim, sehr – bütün şər qüvvələri sadə yolla dəf etmək olar

Varlıq aləmində Allahın iradəsi ilə yaşayan qüvvələri dörd hissəyə bölmək olar:

1. Zəmimə qüvvələri.

2. Xüsusi ayın qüvvələri.

3. Ruhi qüvvələr.

4. Mənəvi qüvvələr.

Zəmimə qüvvələrinin özü də iki dəstəyə bölünür: cinlərə və şeytanlara.

İkinci qüvvələr o qüvvələrdir ki, xüsusi sözlər və ya ədəd, cədvəl vasitəsilə meydana gələr. Adətən sehr və cadu vasitəsilə yaranan qüvvələrdir.

Ruhi qüvvələr insanın ruhuna aid edilir. İnsan nəfsini tərbiyə edərək, əşyaları gözü ilə tərpədə bilər, havada uça bilər.

Mənəvi qüvvələr o qüvvələrdir ki, Allah itaət əhlinə əta etmişdir. Bu dördüncü dəstə insanlarda İlahi qürb məqamının əlamətləri olur. Ona görə də bu qüvvələrə bəzən kəramət də deyirlər.

Şeytanlar (lən) – o varlıqlardır ki, Allahın izni ilə insanı vəsvəsə edir və aldadırlar. Şeytanların başında İblis (lən) durur və onun insanların həyatına nüfuz etməyə haqqı yoxdur. Quranın buyurduğu kimi, sadəcə insanı vəsvəsə və dəvət edər.

Ancaq cinlər insanlar kimi bir varlıqlardırlar. Onlar da mükəlləfdirlər. Həm itaətkar olurlar, həm də üsyankar. Ona görə də onların da içində insanlar kimi mömin və kafirləri vardır.

Bəs insan cinlərlə əlaqə qura bilərmi?

Bu sualın cavabında deyə bilərik ki, adi halda bu varlıqların insanın həyatına nüfuz etməsi mümkünsüzdür. Ancaq bəzi insanlar bəzi çirkin yollarla onlar rabitə qura bilərlər. Mömin cinlər heç bir zaman bu cür insanlara itaət etmirlər. Ancaq mömin olmayanları aldanıb, bu yola gələ bilərlər. Özlərini bəzi insanların ixtiyarına qoya bilərlər. Onlar üçün xəbərgətirən rolunu oynaya bilərlər.

Bu cinlər ola bilsin ki, başqa insanların həyatına bəzi təsirlər də qoya bilsinlər. Allahın mömin bəndələri Onun himayəsində olduqları üçün, bu ziyanlardan amandadırlar. Ona görə deyilir ki, iman insan üçün möhkəm bir mühafizdir və onu qoruyar.

O ki, qaldı cadu və tilsimə, onu aradan qaldırmağın iki yolu vardır: Allaha təvəkkül etmək və bəzi əməl və zikrləri yerinə yetirmək.

Hədislərimizin buyurduğuna görə Quranın bəzi ayələri bu tilsim və sehri aradan qaldırmağa qadirdir. O cümlədən: “Ayətül-kürsü”, “Nas”, “Fələq” surələri. Ayətullah Behcət buyurur: “Bizim ki, “Nas” və “Fələqimiz” vardır – heç bir qorxuya yol yoxdur”.

İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Təəccüb edirəm o kəsə ki, məkr və hiyləyə məruz qalmışdır və bu zikrə pənah aparmır:“Mən öz işimi Allaha tapşırıram. Çünki Allah bəndələri(n halını) görəndir”. (“Ğafir” 44)”.

Ayətullah Behcətin sehri dəf etməklə bağlı tövsiyələri:

1. Yanınızda kiçik Quran olsun.

2. “Nas” və “Fələq” surələrini oxuyub təkrar edin.

3. “Ayətül-kürsü” oxuyub evinizə asın.

4. Yatan zaman “Qul” ilə başlayan dörd surəni oxumaq.

5. Hər gün Qurandan təxminən 50 ayəni yüksək səslə oxumaq.

Həmçinin hədislərimiz buyurur ki, “Yasin” surəsini yazın və yanınızda gəzdirin.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Mübarək Nimeyi-Şaban gecəsinin əməlləri

Bu gecə Nimeyi-Şaban daxil olur Hədislərdə qeyd olunur ki, bu gecə Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Tövsiyyə olunur ki, bu gecə... Davamı..

Allah-Təala buyurur: “Mömin kişilərə və qadınlara de ki, gözlərini nаməhrəmlərdən çеvirib yеrə diksinlər”

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Аlimə bахmаq ibаdətdir. Ədаlətli rəhbərə bахmаq ibаdətdir. Аtа-аnаyа məhəbbətlə bахmаq ibаdətdir. Аllаhа хаtir sеvdiyin qаrdаşа bахmаq ibаdətdir.” “Üç... Davamı..

Ayətullah Misbah Yəzdi: “Problemlərin həlli üçün onun-bunun qabağında boyun bükmək gərək deyil. Axı sadəcə İmam Zaman ağanin (ə.f.) bircə nəzəri kifayətdir…”

Ayətullah Misbah Yəzdi bəzi məddəhların Əhli-beyt (ə) haqqında yazdıqları şeirləri tənqid etdimişdir və bu cür şeirlərin ali məzmunlara malik olmamasını vurğulamişdır. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “İçində ibrət оlmаyаn hər bir bахış, əbəsdir”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Göz qəlbin qаsididir.” “Göz qəlbin хəfiyyəsi və аğlın qаsididir.” “Qəlb gözün kitаbıdır.” “Gözlərin bахışlаrı şеytаnın tоrlаrıdır.” “Gözün kоrluğu... Davamı..

Bu gün Şaban ayının ilk günüdür. Bu ayın müştərək əməlləri və zikrləri

Bu gün Fevral ayının 22-i müqəddəs  Şaban ayının ilk günüdür. Şaban ayı mübarək Ramazan ayına son hazırlıq fürsəti sayılır. Hədis və rəvayətlərdə... Davamı..

Namazı keyfiyyətli qılmaq istəyənlər üçün Ayətullah Behcətdən tövsiyələr

Ayətullah Behcətin namazda qəlb hüzuru ilə bağlı nəzərləri vardır ki, onlara işarə edək: “Qəlb hüzuru mövzusunda bir giriş var və bir də... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: İnsanda gərək İmam Zamana (ə.f) qarşı bir növ qeyrət hissi olsun!

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Həmd olsun Allaha ki, şiələrin qəlbində İmam Zamana (ə.f) eşq var. Allah-təala bu eşqi günbəgün daha... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim cаmааtа qаrşı insаflı оlsа, Аllаh mütləq оnun izzətini аrtırаr”

İmаm Əli (ə) buyurub İnsaflı olmaq haqda buyurub: “İnsаf хislətlərin ən üstünüdür.” “İnsаf qəlbləri bir-birinə bаğlаyır. ” “Əlаqə tеlləri insаfın оlmаsı nəticəsində... Davamı..