Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
12 Dekabr 11:33
Şərh Yoxdur
1762

Oğru hansı şərtlər daxilində şəri cəza alar?

Oğurluq kəbirə günahlardan olub, insanın iman zəifliyinə qayıdır. Çünki imanı güclü olan insan oğurluq etməz və əlində olanlara qane olar.

 

Bəs oğru hansı şərtlər olarsa, şəriətdə cəza alar?

 

Allah Təala oğrunun cəza alması haqqında Quranda buyurur: (Ey İslam hakimləri,) oğru kişi və oğru qadının əlini (baş barmaqlarını çıxmaqla sağ əllərinin dörd barmaqlarını) etdikləri işin müqabilində Allah tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bir cəza olaraq kəsin. Allah yenilməz qüdrət və (yaradılış və şəriətdə) hikmət sahibidir. (Kim etdiyi zülmündən sonra tövbə etsə və (əqidə və əməlini) düzəltməyə başlasa, şübhəsiz, Allah ona nəzər salar və tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah çox bağışlayan və mehribandır”. (“Maidə” 38-39).

 

Oğrunun cəza alması üçün bu şərtlər olmalıdır:

 

1. Həddi-büluğ yaşına çatmalıdır. Oğrunun cəza alması üçün həddi-büluğa çatması zəruridir. İmam Sadiq (ə) buyurur ki, nə zaman həddi-büluğa çatmayan uşaq oğurluq edərsə, birinci və ikinci dəfə onu bağışlayın. Üçüncü dəfə onu tənbeh edin. Əgər yenə oğurluq edərsə. gərək barmaqlarının ətrafı kəsilsin.

Əgər yenə təkrar edərsə, barmağının aşağısı kəsilər.

 

2. Ağıllı olmalıdır. Əgər dəli insan oğurluq edərsə, onu cəzalandırmaq olmaz. Oğru gərək ağlı başında olan insan olsun.

 

3. İxtiyar üzündən etməlidir. Yəni, öz iradə və ixtiyarı ilə oğurluq edərsə. Yox, əgər məcburi oğurluq edərsə, cəza almaz.

 

4. Oğurladığı əşyanın qiyməti təyin edilmiş şəri həddi keçməlidir.

 

5. Oğurladığı şey mal və dəyərli əşya olmalıdır.

 

6. Oğurlanan mal övladının və ya xidmətçisinin malı olmamalıdır. Əgər ata öz övladının və ya xidmətçisinin malını oğurlayarsa, əli kəsilməz.

Ancaq əgər əksinə – övlad ata və ya ananın malını oğurlayarsa, o zaman cəza alar.

 

7. Oğurladığı şey qəhətlik zamanında yeyəcək və ərzaq olmamalıdır.

 

8. Əgər əsgər iştirak etdiyi döyüşdə əldə olunan qəniməti oğurlayarsa, cəza almaz.

 

9. Nə zaman şərik öz şərikinin malını oğurlayarsa və iddia edərsə ki, bu malı özününki hesab etmişdir, o zaman cəza almaz.

 

10. Nə zaman oğru mühakimə olmazdan əvvəl oğurladığı malı sahibindən satın alarsa, cəza almaz.

 

11. Əgər oğru iddia etsə ki, malı oğurlamaq niyyətində olmamışdır və əgər ona bu ehtimalı vermək olarsa, o zaman cəza almaz. (Deyerler.org)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..