Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
27 Avqust 10:04
Şərh Yoxdur
16448

Behiştə getmək çox mühüm deyildir, behişti görmək mühümdür

Ayətullahul-üzma Cavadi Amuli əxlaq dərslərinin birində buyurmuşdur: “Behiştə çatmaq üçün iki yolumuz vardır. Bir yolu dərs və bəhs yolu ilədir ki, hövzə və institutlar bu məsuliyyəti daşıyırlar. Biri isə nəfsi islah etmək yoludur ki, oraya gecə namazı, məscid və hüseyniyyə daxil olur.

 

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Behiştə getmək çox mühüm deyildir, behişti görmək mühümdür! Sizin səyiniz ancaq onun üçün olmasın ki, behiştə düşəsiniz. Çalışın behişti görün”.

 

İmam (ə) tövsiyə etdiyi bu yolda isə hər iki şey olmalıdır: həm elm və həm də nəfsin islahı.

 

Biz niyə dərsdən başqa bir yolların da olmasını düşünməyək ki? Çünki behiştə getmək üçün məscid də vardır, hüseyniyyə də vardır. Niyə hövzəni məscid kimi idarə etməyək ki? Niyə bu yolla yaşamayaq ki?

 

O zaman ki, insan bir kitabı oxuyar, oradakı səhnələri görər, filmləri görər, kiminsə sözünə qulaq asar. Əgər həmin kitab Allah və Peyğəmbər (s) haqqındadırsa, o zaman insan Allaha ibadət edər və Peyğəmbərə (s) itaət edər. Əgər başqa şeylərə aiddirsə, o zaman həmin kitabda adı çəkilən hava və suya və s. ibadət edər.

 

O zaman ki, Əbuzəri Rəbəzəyə sürgün edirlər, Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Əbazər, Rəbəzə elə yerdir ki, nə suyu vardır və nə də yaşamaq üçün havası. Ancaq bil ki, əgər yerin bütün səthi mis kimi olsa ki, yerdə heç bir şey bitməz, səmadan bir damcı belə yağış yağmaz – Allah yenə də bəndəsini idarə edə bilər.

Əbuzər deyir: “Mən bilirəm və əminəm”.

 

Ona görə də əzizlərim! Biz hər nə də qədər alim olarıqsa, yəni elmimiz hər nə qədər artarsa – ixlasımız çoxalar, sözlərimizin təsiri çox olar. Cəmiyyət bizim sözlərimiz ilə əməllərimizin arasındakı fərqi yaxşı bilir. Onlar heç bir zaman dinə qarşı bədgüman olmurlar. Çünki kimin pis əməl olduğunu yaxşı bilir və deyirlər ki, bunlar əməlsiz alimlərdirlər.

 

Ona görə də biz gərək çalışaq ki, məscidləri alimcəsinə sözlər və Quranla idarə edək. Bu zaman sözlərimizin təsiri çox olacaq və həm insanın özünə təsir qoyacaqdır, həm də cəmiyyətə”. (Tebyan/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..