Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 İyul 15:20
Şərh Yoxdur
4905

“Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər…” – Ayətullah Behcətdən 6 nəsihət

Əgər kamala çatmağımızı istəyiriksə, gərək Allahı sevək. Əgər Allahı seviriksə, gərək nəbisini və vəsisini də sevək. Əks halda ya özümüzün dostu deyilik, ya da feyz Əta edənin dostu deyilik.

Deməli, səadət yolu Allahı yada salıb sevməkdən keçir. Özünü tərbiyə edib Allah yoluna qədəm qoyan ariflərdən biri bizlərə gözəl nəsihətlər verir ki, əgər qulaq versək faydamıza olar. 

Ayətullah Behcətin 6 nəsihətinə diqqət edək.

1. Nəsihət cüzi şeylərə görə verilər, moizə daha ümumi. Bir-birini tanımayan insanlar bir-birinə nəsihət verə bilməz.

2. Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər. Hər kim bildiyinə əməl edərsə, bilmədiyinə kifayət edər. O kəslər ki, Allah yolunda cihad edərlər, Allah onları öz yoluna hidayət edər. Bildiklərinizə əməl edin, bilmədiklərinizə görə ehtiyat edin, o zamana qədər ki, aydın olar. Əgər aydın olarsa, bilin ki, bəzi məlumatları ayaq altında qoymusunuz. Çünki moizədə mütləq eşitmisiniz və bilirsiniz, ancaq əməl etməmisiniz. Əks halda aydın olardı.

3. Hamı yaxşı bilir ki, risaləni oxumalı, başa düşüb ona əməl etməlidir. Halal və haramı onunla ayırmalıdır.

4. O kəslərə ki, əqidəniz vardır – onların əməllərinə nəzər salın. O şeyi ki, edirlər – siz də ixtiyari olaraq edin. O şeyi ki, etmirlər, ixtiyari olaraq siz də etməyin. Bu, ali məqsədlərə çatmağın ən yaxşı yoludur. Əməli moizə söz moizəsindən daha təsirlidir.

5. Hər gün Quran və dua oxumaq, məscidə gedib-gəlmək, alimlərin məclislərində əyləşmək insanın günü-gündən bəsirətini artırar və ibadətə yaxınlaşdırar. Əksinə, qəflət əhli ilə yoldaş olmaq qəlbi qəsavətli edər və ibadətdən çəkindirər.

6. Bədihiyyatdır ki, etiqad və əməldə günahı tərk etmək insanı başqasından ehtiyacsız edər. Yəni, qeyrisi ona möhtacdır, ancaq o, qeyrisinə möhtac deyildir. Həsənələr yaradar və pislikləri uzaqlaşdırar. Günah, sahibi üçün susuz insanın içdiyi zəhər kimidir. Ya ac insanın yediyi meytə kimidir. Əgər bu yol axıra qədər çətin olsaydı, asanlıq və rəğbətlə sonlanmasaydı, Mehriban və Qadir Xaliq tərəfindən təşviq edilməzdi. “Mənim uğurum yalnız Allahın köməyi ilədir. Ona təvəkkül etdim və Ona tərəf qayıdacağam”. (“Hud” 88).

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..