Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 İyul 15:20
Şərh Yoxdur
4774

“Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər…” – Ayətullah Behcətdən 6 nəsihət

Əgər kamala çatmağımızı istəyiriksə, gərək Allahı sevək. Əgər Allahı seviriksə, gərək nəbisini və vəsisini də sevək. Əks halda ya özümüzün dostu deyilik, ya da feyz Əta edənin dostu deyilik.

Deməli, səadət yolu Allahı yada salıb sevməkdən keçir. Özünü tərbiyə edib Allah yoluna qədəm qoyan ariflərdən biri bizlərə gözəl nəsihətlər verir ki, əgər qulaq versək faydamıza olar. 

Ayətullah Behcətin 6 nəsihətinə diqqət edək.

1. Nəsihət cüzi şeylərə görə verilər, moizə daha ümumi. Bir-birini tanımayan insanlar bir-birinə nəsihət verə bilməz.

2. Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər. Hər kim bildiyinə əməl edərsə, bilmədiyinə kifayət edər. O kəslər ki, Allah yolunda cihad edərlər, Allah onları öz yoluna hidayət edər. Bildiklərinizə əməl edin, bilmədiklərinizə görə ehtiyat edin, o zamana qədər ki, aydın olar. Əgər aydın olarsa, bilin ki, bəzi məlumatları ayaq altında qoymusunuz. Çünki moizədə mütləq eşitmisiniz və bilirsiniz, ancaq əməl etməmisiniz. Əks halda aydın olardı.

3. Hamı yaxşı bilir ki, risaləni oxumalı, başa düşüb ona əməl etməlidir. Halal və haramı onunla ayırmalıdır.

4. O kəslərə ki, əqidəniz vardır – onların əməllərinə nəzər salın. O şeyi ki, edirlər – siz də ixtiyari olaraq edin. O şeyi ki, etmirlər, ixtiyari olaraq siz də etməyin. Bu, ali məqsədlərə çatmağın ən yaxşı yoludur. Əməli moizə söz moizəsindən daha təsirlidir.

5. Hər gün Quran və dua oxumaq, məscidə gedib-gəlmək, alimlərin məclislərində əyləşmək insanın günü-gündən bəsirətini artırar və ibadətə yaxınlaşdırar. Əksinə, qəflət əhli ilə yoldaş olmaq qəlbi qəsavətli edər və ibadətdən çəkindirər.

6. Bədihiyyatdır ki, etiqad və əməldə günahı tərk etmək insanı başqasından ehtiyacsız edər. Yəni, qeyrisi ona möhtacdır, ancaq o, qeyrisinə möhtac deyildir. Həsənələr yaradar və pislikləri uzaqlaşdırar. Günah, sahibi üçün susuz insanın içdiyi zəhər kimidir. Ya ac insanın yediyi meytə kimidir. Əgər bu yol axıra qədər çətin olsaydı, asanlıq və rəğbətlə sonlanmasaydı, Mehriban və Qadir Xaliq tərəfindən təşviq edilməzdi. “Mənim uğurum yalnız Allahın köməyi ilədir. Ona təvəkkül etdim və Ona tərəf qayıdacağam”. (“Hud” 88).

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..