Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
23 İyul 15:05
1 Şərh
6983

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin

Həzrət Məhəmməd  (s) peyğəmbər buyurub:

“Tamah alimin qəlbindən hikməti aparar.”[1]

“Tamah elə sürüşkən qaya parçasıdır ki, alimlərin ayağı onun üzərində sabit qalmaz.”[2]

“Tamahdan ehtiyatlı ol ki, o nəqd olan yoxsulluqdur.”[3]

 

İmam Əli (ə) buyurub:

“Tamahkarlıq əbədi köləlikdir.”[4]

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin.[5]

“Tamahkar xarlığa düçar olubdur.”[6]

“Kim tamah libasını əyninə geysə, özünü xar edər.”[7]

“Tamahkardan zəlil adam yoxdur.”[8]

“Ağılların ən sürüşkən yeri tamahların parıltısı altındadır.”[9]

“Təqva və tamahkarlıq bir yerə sığmaz.”[10]

 

İmam Baqir (ə) buyurub: “Necə də pis bəndədir, rəhbəri tamah olan şəxs.”[11]

İmam Kazım (ə) Hişama nəsihətində buyurur:  “Tamahdan çəkin və insanların malına göz dikmə. Xalqa göz dikmək adətini öz qəlbindən çıxar. Çünki tamah hər zəlalətin açarıdır. O, əqli oğurlayar, insaniyyəti didər, abrı ləkələyər və elmi aradan götürər.” [12]

İmam Hadi (ə) buyurub: “Tamah çirkin xislətdir.”[13]

İmam Əskəri (ə) buyurub: “Necə də pisdir mömində onu xarlığa çəkən istəyin olması.”[14]

 

 

Quran yaxşı tamah haqda buyurur:

“Yanlarını yataqlardan ayırarlar. Qorxudan və (ümidə) tamahla Öz Rəbblərini çağırar və onlara verdiyimiz ruzidən ehsan edərlər.”[15]

“Niyə Allaha və haqdan bizə tərəf gələnlərə iman gətirməyək? Halbuki Rəbbimizin bizi layiqlilərin cərgəsinə (cənnətə) çıxaracağına tamah salmışıq?” [16]

 

İmam Səccad (ə) duaların birində buyurur: “Ey Ağam! Öz günahlarıma baxıram, qorxuram. Sənin bağışlamağına baxıram, (ümidə) tamahlanıram.”[17]

İmam Səccad (ə) yenə də duada buyurur: “İlahi! Sənə bəslədiyim çoxdankı ümidimə, Səndən umduğum böyük təmənnaya görə, Sənin Özünə vacib etdiyin mehribanlıq və rəhmətə xatir dərgahına dilək əllərimi açıram.”[18]

 

www.ahliman.info

[1] Kənzul-Ummal, Hədis 7576

[2] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.49

[3] Kənzul-Ummal, Hədis 8852

[4] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 180

[5] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.49

[6] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.19, səh.50

[7] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.18, səh.84

[8] Ğurərul-Hikəm, Hədis 10593

[9] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.19,  hədis 41

[10] Ğurərul-Hikəm, hədis 10578

[11] əl-Kafi, c.2, səh.320, hədis 2

[12] Biharul-Ənvar, c.78, səh.315, hədis35.

[13] -d-Durrətul-Bahirə hədis 42

[14] Biharul-Ənvar, c.78, səh. 374, hədis35.

[15] Səcdə, ayə 16

[16] Maidə, ayə 84

[17] Biharul-Ənvar, c.98, səh.83, hədis 2

[18] İqbalul-Əmal c.1, səh.168

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..