Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
20 İyun 12:59
Şərh Yoxdur
1638

İnsan Allaha olan sevgisini necə gücləndirə bilər?

Allaha olan eşq – Allahı tanımağın və Ona olan elmin meyvəsidir. İnsan hər nə qədər Mehriban Allahı daha çox tanıyar – eşq və sevgisi güclənər. Necə ki, ata və ana öz övladlarını sevirlər, övladları da onları sevirlər. Çünki görürlər ki, ata və anaları onların xeyri və mənfəəti üçün əllərindən gələni edir və zəhmət çəkirlər.

 

Əgər Əziz Allah haqqında bu cür düşünsək və nəzərə alsaq ki, Allah Təala ata və anamızdan bizə qarşı qat-qat daha çox mehriban və şəfqətlidir və bizim xeyirimizi istəyir, o zaman bu sevgini gücləndirmiş olarıq.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah, ata və analarınızdan (sizə qarşı) 70 dəfə daha çox mehribandır”.

 

Əgər yaşadığımız mühitə nəzər salsaq, görərik ki, Allah bizim rahatlığımız üçün hər şeyi hazır etmişdir. Qaldığımız məkandan tutmuş, yediyimiz yeməyə, geydiyimiz libasa və hətta bizə sevgi verən insanlara qədər hər şeyi düşünmüş və hazır etmişdir.

 

Əgər Uca Allahı yaxından tanımağa cəhd etsək, göstərişlərini yerinə yetirsək, tövsiyələrinə qulaq versək, günahdan çəkinsək – İlahi eşq özü bizim qəlbimizə daxil olacaq və nur saçacaqdır. Nə zaman Allahı yada salsanız, Onu nə qədər sevdiyinizi anlayacaqsınız. Hətta bəzən bu eşqdən göz yaşları meydana gələcək və simanızdan aşağı axacaqdır.

 

Qurana yaxın olmağa çalışın. Vacib namazları əvvəl vaxtda qılın. İmam Hüseynin (ə) əza məclislərində iştirak edin. Bütün bu əməllər Allaha olan eşqinizi gücləndirəcəkdir. (Tebyan/Deyerler)

 

İmam Cavad (ə) buyurur: “Ən fəzilətli və dəyərli ibadət odur ki, xalis və riyasız olsun”. İxlas – Allaha yaxın olmağın ən təsirli yollarındandır.

 

Allahdan bizə onu daha çox sevmək tofiqini verməsini istəyək. (Bu sevgi və nifrət) Allah tərəfindən lütf və nemətdir. Allah bilən və hikmət sahibidir”. (“Hucurat” 8).

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..