Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
29 May 14:00
Şərh Yoxdur
5106

Bu ibadət insana ruzi gətirər, qəlbi nurlandırar, ömrü uzadar

Mərhum Qazi, Əllamə Təbatəbaiyə deyib: ”Övladım, dünyanı istəyirsənsə gecə namazı qıl, axirəti istəyirsənsə gecə namazı qıl!”.

 

İnsanı xoşəxlaq edər.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanı xoşəxlaq edər”.

 

Xəstəlikləri uzaq edər.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı sızın Peyğəmbərinizin (ə) sünnəti və sizdən əvvəldəki salehlərin yoludur. Bədəndən dərdi və xəstəliyi uzaq edəndir”.

 

Bədən sağlam olar.

İmam Əli (ə) buyurur: “Gecə oyaq qalmaq bədəni sağlam edər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı bədənin rahat olmasına səbəb olur”.

 

Ömrü uzadır.

İmam Rza (ə) buyurur: “Elə bəndə yoxdur ki, gecənin sonunda ayılar, 8 rükət gecə namazı, 2 rükət şəf namazı və bir rükət vitr namazı qılar, qunutunda 70 dəfə istiğfar edər, məgər Allah ona qəbir əzabından və atəşdən pənah verər, ömrünü uzadar və həyatına sahman verər”.

 

Bədən xoş ətirli olar.

İmm Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanı xoş ətirli edər”.

 

Gözün aydınlığı artar.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanın görməyini nurani edər”.

 

Siması nurani olar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim gecə namazını çox qılar gündüz gözəl və xoş sima olar”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanın üzünü gözəl edər”.

 

Qəlbi nurani edər.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, bəndə gecənin qaranlığında xəlvət edər və Allahla münacat edər Allah qəlbini nurani edər”.

 

Çirkin işlərdən çəkindirər.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı insanı günahdan saxlayar”.

 

Düşmən qarşısında silahdır.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı düşmən qarşısında silahdır”.

 

Günahlar məhv olur.

“Və namazı günün iki tərəfində və gecənin gündüzə yaxın əvvəllərində qıl (sübh namazını günün birinci yarısında, zöhr və əsr namazlarını günün ikinci yarısında, məğrib və işa namazlarını isə gecənin əvvələrində qıl) ki, həqiqətən (namaz başda olmaqla) yaxşılıqlar günahları aradan aparır”. (“Hud” 114).

Allah Təala bizlərə bu bərəkətli əməli qismət etsin.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..