Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
29 May 14:00
Şərh Yoxdur
4991

Bu ibadət insana ruzi gətirər, qəlbi nurlandırar, ömrü uzadar

Mərhum Qazi, Əllamə Təbatəbaiyə deyib: ”Övladım, dünyanı istəyirsənsə gecə namazı qıl, axirəti istəyirsənsə gecə namazı qıl!”.

 

İnsanı xoşəxlaq edər.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanı xoşəxlaq edər”.

 

Xəstəlikləri uzaq edər.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı sızın Peyğəmbərinizin (ə) sünnəti və sizdən əvvəldəki salehlərin yoludur. Bədəndən dərdi və xəstəliyi uzaq edəndir”.

 

Bədən sağlam olar.

İmam Əli (ə) buyurur: “Gecə oyaq qalmaq bədəni sağlam edər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı bədənin rahat olmasına səbəb olur”.

 

Ömrü uzadır.

İmam Rza (ə) buyurur: “Elə bəndə yoxdur ki, gecənin sonunda ayılar, 8 rükət gecə namazı, 2 rükət şəf namazı və bir rükət vitr namazı qılar, qunutunda 70 dəfə istiğfar edər, məgər Allah ona qəbir əzabından və atəşdən pənah verər, ömrünü uzadar və həyatına sahman verər”.

 

Bədən xoş ətirli olar.

İmm Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanı xoş ətirli edər”.

 

Gözün aydınlığı artar.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanın görməyini nurani edər”.

 

Siması nurani olar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim gecə namazını çox qılar gündüz gözəl və xoş sima olar”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecə namazı insanın üzünü gözəl edər”.

 

Qəlbi nurani edər.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, bəndə gecənin qaranlığında xəlvət edər və Allahla münacat edər Allah qəlbini nurani edər”.

 

Çirkin işlərdən çəkindirər.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı insanı günahdan saxlayar”.

 

Düşmən qarşısında silahdır.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecə namazı düşmən qarşısında silahdır”.

 

Günahlar məhv olur.

“Və namazı günün iki tərəfində və gecənin gündüzə yaxın əvvəllərində qıl (sübh namazını günün birinci yarısında, zöhr və əsr namazlarını günün ikinci yarısında, məğrib və işa namazlarını isə gecənin əvvələrində qıl) ki, həqiqətən (namaz başda olmaqla) yaxşılıqlar günahları aradan aparır”. (“Hud” 114).

Allah Təala bizlərə bu bərəkətli əməli qismət etsin.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..