Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Yanvar 11:55
Şərh Yoxdur
2818

İmam Əli (ə): “Pambıq paltar geyinin. Çünki o, Peyğəmbərin (s) və biz Əhli-beytin (ə) paltarıdır”

Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurur: “6 şey Lut qəbiləsinin əxlaqındandır: köynəyin düyməsini açıq qoymaq, təkəbbür üzündən uzun əba geyinmək…”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Din qardaşları arasında olan zaman paltarınız bəzənmiş olun, elə ki, insanların arasında görünən xal kimi və üstün olun. Çünki Allah çirkinliyi və çirkin görünməyi sevmir”.

Başqa yerdə Həzrət (s) buyurur: “Ağ paltar sizin üçün başqa paltarlardan daha yaxşıdır. Ona görə onu geyinin və ölülərinizi onunla kəfənləyin”.

Əziz Peyğəmbər (s) buyurur: “Ömrümün axırına qədər yun paltarı geyinməyi tərk etmirəm ki, məndən sonra sünnət olsun”.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Pambıq paltar geyinin. Çünki o Peyğəmbərin (s) və biz Əhli-beytin (ə) paltarıdır”.

Əlbəttə, həm pambıq və həm də yun paltarlar münasib zamanda geyinilməlidir. Nəql olunur ki, nə zaman İmam Həsən (ə) namaz qılmaq üçün ayağa qalxardı, ən yaxşı paltarını geyinərdi. Ondan bunun səbəbini soruşan zaman buyurardı: “Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Ona görə də özümü Allahım üçün gözəl edirəm”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Kətan – peyğəmbərlərin paltarındandır”.

İmam Sadiq (ə) yenə buyurur: “Cümə günü özünüzü bəzəyin və ən pakizə paltarınızı geyinin”.

Nəql olunur ki, İmam Rza (ə) yayda həsirin üstündə əyləşirdi və qışda isə yun palazın. Paltarı kobud idi, ancaq o zaman ki, insanların arasında hazır olardı, əyninə bəzənmiş paltar geyinərdi.

İmam Rza (ə) buyurur: “Cümə günü müstəhəbdir ki, kişi başına əmmamə qoysun, ən yaxşı və ən pakizə paltarını geyinsin. Ən yaxşı ətirlə özünü ətirləndirsin”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim ümmətimin qadınlarının həlakəti iki şeydədir: qızıl və nazik paltar”. Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Ey Əli! Hər bir kişi ki, arvadına itaət edər, Allah onu üzü üstə cəhənnəmə atar”. İmam Əli (ə) soruşur: “Bu, nə itaətdir?”. Həzrət (s) buyurur: “Nazik paltar geyinməkdə ona icazə verər. Ey qardaş! Sənə tövsiyə edirəm ki, ona riayət et ki, Allah sənə xeyir verər. Əndamına kobud və uyğun paltar geyin ki, təkəbbür səni əhatə etməsin. Lut qəbiləsinin həlak olmasının xüsusiyytlərindən biri də ipək geyinmək idi”.

İmam Əli (ə) buyurur: “Qara paltar geyinməyin, çünki o, Fironun paltarıdır”.

İmam Əli (ə) buyurur: “Bu ümmətin işi həmişə xeyirlədir. O zaman ki, əcnəbilər kimi yemək yeyər və paltar geyinər, Allah onları xar edər”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Dar və ucu uzun ayaqqabı geyinməyin, çünki o, Fironun ayaqqabısıdır”. (Tebyan/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..