Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
16 Yanvar 10:45
Şərh Yoxdur
4074

İmam Zaman (ə.f) evlidirmi?

İmam Zamanın (ə.f) evliliyi və onun övlad sahibi olub-olmaması barəsində üç nəzər irəli sürülmüşdür:

1. İmamın (ə.f) evliliyinin xüsusiyyət və keyfiyyətindən xəbərsiz olduğumuza baxmayaraq, bəziləri Onun (ə.f) evli olduğuna inanırlar.

Əllamə Məclisi[1], Muhəddis Nuri[2], Şeyx Əli Əkbər Nəhavəndi[3], Seyid Muhəmməd Sədr[4] kimi böyük şiə alimləri bəzən aşkar, bəzən də müəyyən analoji arqumentlərə istinad edərək İmam Zamanın (ə.f) evli olduğuna inanmışlar.  Əlbəttə qeyd etmək lazımdır ki, bu evliliyin xüsusiyyəti barədə  alimlər arasında fikir ayrılığı olmuş və ya bu məsələyə toxunulmamışdır.

2.  Bəziləri isə bu nəzərin əksini isbatlayan dəlillərə söykənərək onun evli olmadığına inanırlar.

3.  Bəziləri isə bu məsələdə qeyd olunan bu iki nəzəri qəbul etmir və bu məsələ barədə heç bir nəzər irəli sürməyərək sükut edirlər.

Bu məsələdə gərək axırıncı nəzəri qəbul edib güman və ehtimallar üzrə verilən nəzərlərdən çəkinək. Ona görə ki;

– Bu məsələnin müzakirə obyektinə çevrilib-çevrilməməsi “Məhdəviyyət” mövzusunun özünə və onun dinimizdəki mövqeyinə heç bir təsir göstərmir. Quranda da buna bənzər məsələlərdə (Məsələn Həzrət Xızr (ə) barədə) eyni ilə belə rəftar edirik. Onların ailəli olub-olmamaları, övladlarının var olub-olmaması məsələsi nə onların qeybdə olmalarına, nə də ki “Məhdəviyyət” ideologiyasına mənfi təsir göstərə bilməz.

– Şiə alimləri müasir dövr istisna olmaqla bu mövzu barədə ətraflı araşdırma etməyiblər. İmam Zaman (ə.f) barəsindəki bu suallar son qırx ildə ortaya çıxmış məsələlərdəndir. Buna görə də min ilə yaxın bir müddət ərzində bu məsələnin qabardılmaması heç bir problemlər yaratmayıb.

– Yuxarıda qeyd olunan əvvəlki iki nəzəri dəstəkləyənlərin arqumentləri  bu tarixi məsələni birdəfəlik həll edib nəticə əldə etmək üçün kifayət qədər keçərli və etibarlı deyil. Çünki bu hədislərin bir çoxu ya mürsəldir [5], ya da ki hədis raviləri bilinmir (məchuldur).

– Nəql olunan hədislərin sənədi zəif olmaqla yanaşı, bir-biri ilə ziddiyyət də təşkil edir. Belə olan halda bu iki qrupun nəzəri biri digərindən üstün ola bilməz. Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən İmamın (ə.f) evliliyini qəbul edən alimlərin istinad etdikləri hədislər çox olmasına baxmayaraq qənaətbəxş deyil.

Belə olan halda bu məsələdə sükut etmək daha məqsədəuyğun olardı.

 

www.ahliman.info

 

1]Biharul-Ənvar, c.53, səh.145

[2]Nəcmüs-Sabiq, səh.403-404

[3]Əl-Əbrəqi əl-Həssan, c.2, səh.134

[4]Tarixul ğeybət əl-kubra, c.2, səh.64

[5]Hədis elmindəki hədis bölgülərindən biridir. Mürsəl hədis dedikdə, hədisin nəql olunmuş sənədlərdə ravilərinin  bir və yaxud bir neçəsinin adının qeyd olunmaması başa düşülür.

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün həzrət imam Rzanın (ə) şəhadət günüdür

İmam Rzanın (ə) şəhadət hadisəsi səfər ayının sonuna təsadüf edir. İmam (ə) 203-cü hicri ilinin səfər ayının son günündə dünyasını dəyişmişdir. Şəhid... Davamı..

Bu gecə islam peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin (s) vəfatı, İmam Həsənin (ə) şəhadət günü daxil olur

 Hicri-qəməri tarixi ilə sabah Səfər ayının 28-i, İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) vəfatının ildönümü və O həzrətin əziz nəvəsi İmam Həsənin (ə) şəhadət... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Cənnətə yаlnız təmiz şəхs gеdəcəkdir”

Əhli-Beyt əleyhimussalamın “təmizlik və paklıq” haqqında buyurduqlarından:   İmаm Əli (ə) buyurub: “Bаşqаlаrını nаrаhаt еdən хоşаgəlməz iydən özünüzü su ilə təmizləyin. Özünüzə... Davamı..

Həzrət Peyğəmbər (s) kimləri əfv etmirdi?

Hədislərimiz buyurur ki, kərim insanın ən üstün sifətlərindən biri də başqalarını bağışlamaq bacarığıdır. Qurani-Kərimdə buyurulur ki, hər kim bağışlamağı bacarar, Biz də... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Çirkli аdаmlаr məhv оlаr”

Həzrət Muhəmməd (s) Peyğəmbərimizin “təmizlik və paklıq” haqqında buyurduqlarından: “Аllаh pаkdır və pаk şəхsi sеvir, təmizdir və təmizliyi sеvir.” “Bu bədənləri təmizləyin,... Davamı..

Əhli-Beytin (ə) işini dirçəltmək üçün müsəlman nə etməlidir?

İmam Rza (ə) buyurur: “Allahın rəhməti o kəslərə olsun ki, bizim işimizi dirçəldərlər”. Sual verirlər ki, bəs bunu necə etmək olar? Həzrət... Davamı..

Su içəndə İmam Hüseyni (ə) yada salmağın savabı

Davud Rəqqi nəql edir: “Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində idim və Həzrət (ə) su istədi. Suyu içən zaman gördüm ki, İmamı (ə) ağlamaq tutdu. Mübarək... Davamı..

Sabah Aşura günüdür. Aşura gecəsinin və gününün müstəhəb əməlləri

Bu gün Tasua günüdür. Sabah iyul ayının 28-i Aşura günüdür. Aşura gecəsinin  və gününün əməlləri   Aşura gecəsinin əməlləri: 1. Bu gecəni... Davamı..