Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
15 Yanvar 09:00
Şərh Yoxdur
6859

Həzrət Musanın (ə) Allah Təalaya sualları

İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “Musa ibn İmran Allahdan soruşdu:-Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir?

Allah:
-Mələklərim ona sarı gələcək və onu cənnətlə müjdələyəcək.

Musa:
-Həmişə Sənin önündə dayanıb namaz qılan bəndənin əvəzi nədir?

Allah:
-Onun ruku, qiyam və səcdələrinə görə mələklərim önündə fəxr edərəm. Fəxr etdiyim bir şəxsi isə cəzalandırmaram.

Musa:
-Sənin razılığını qazanmaq məqsədi ilə bir kimsəsizi doyuzduranın əvəzi nədir?

Allah:
-Bütün kainatın fövqündə Carçının belə səslənməsinə göstəriş verərəm: “Filankəsin oğlu filankəs Cəhənnəm atəşindən qurtulanlardandır!”

Musa:
-Qohumluq əlaqələrini qoruyub saxlayanın (siləyi-rəhm edənin) əvəzi nədir?

Allah:
-Ölümünü yubadaram, canvermə anını asanlaşdıraram. Cənnət xəzinədarları onu “Bizə sarı gəl, istədiyin qapıdan cənnətə daxil ol”, deyə səsləyəcəklər.

Musa:
-Camaata pislik etməyən, yalnız xeyir işlər görən şəxsin əvəzi nədir?

Allah:
-Qiyamət günü atəş ona səslənəcək: “Sənin mənə girişin qadağandır”.

Musa:
-Səni qəlbi və dili ilə xatırlayan şəxsin əvəzi nədir?

Allah:
-Ey Musa, Qiyamətdə onu ərşimin kölgəsində saxlayıb öz himayəmə götürərəm.

Musa:
-Gizlin və aşkar, dərin mənalı ayələrini qiraət edən şəxsin əvəzi nədir?

Allah:
-Ey Musa, o, siratdan ildırım surəti ilə keçəcək.

Musa:
-Sənin razılığını əldə etmək qəsdiilə başqalarının azab-əziyyətinə dözən kimsənin əvəzi nədir?

Allah:
-Qiyamətin qorxulu anlarında ona yardımçı olaram.

Musa:
-Sənin qorxundan göz yaşı axıdanın əvəzi nədir?

Allah:
-Üzünü qızmar cəhənnəm atəşindən qoruyaram, onu Fəze`-əkbər (Qiyamətin adlarından biri) günündə amanda saxlayaram.

Musa:
-Səndən utanıb xəyanət etməyənin əvəzi nədir?

Allah:
-O, Qiyamət günü amanda qalacaq.

Musa:
-İtaət əhlinə qayğıkeşlik edənin əvəzi nədir?

Allah:
-Cəhənnəm odunu ona haram edərəm.

Musa:
-Mömin bəndəni bilərəkdən qətlə yetirən şəxsin cəzası nədir?

Allah:
-Qiyamət günü ona şəfqət gözü ilə baxmaz, günahlarını bağışlamaram.

Musa:
-Kafiri İslama dəvət edən şəxsin əvəzi nədir?

Allah:
-Ona istədiyi şəxsə şəfaət etmək (bağışlatmaq) ixtiyarı verərəm.

Musa:
-Namazlarını ilk vaxtda qılan şəxsin əvəzi nədir?

Allah:
-Bütün istəklərini həyata keçirər, Cənnəti ona halal edərəm.

Musa:
-Sənin razılığını əldə etmək məqsədi ilə dəstəmaz alan kimsənin əvəzi nədir?

Allah:
-Onu Qiyamət günü iki gözləri
arasından nur parlayan halda səhnəyə gətirərəm.

Musa:
-Sənin razılığını qazanmaq məqsədi ilə Ramazan ayının orucunu tutan şəxsin əvəzi nədir?

Allah:
-Onu Qiyamətdə əmin-amanlıqda saxlayaram.

 

 

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..