Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Yanvar 13:54
Şərh Yoxdur
2638

Mirzə Cavad Məliki Təbrizi və Molla Hüseynqulu Həmədanidən əməli göstəriş

Əxlaq ustadlarının nəfsin paklaşdırılması və əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmə mövzusunda tələbələrinə təqdim etdiyi göstərişlərə “Dəsturuləməl” deyilir.

Mərhum Mirzə Cavad Məliki özündən sonra insanı kamal və böyük mənəvi dəyərlərə çatdıracaq bir sıra əxlaqi göstərişlər yadigar qoymuşdur. Onlardan ən önəmlisini nəzərinizə çatdırırıq:

Nəfsi tanımaq: Nəfsin tanınması islah və tərbiyə üçün gözəl bir yol və ilk addımdır. Bu iş üçün də ağıl aləminə varmaq lazımdır. İnsan bu aləmə çatmasa və bu aləmdən sonrakı aləmə keçməsə, nəfsini tanıya bilməz. Bu mərifətə nail olmaq üçün mərhum Molla Hüseynqulu Həmədani belə deyir:

“İnsan yemək, içmək və istirahətini azaltmalıdır. Heyvani duyğularını azaldıb ruhani duyğularını çoxaltmalıdır.”

Yeməyin miqdarı haqqında da belə deyir: “Gündə iki dəfə yeməli, hər dəfə də doyunca yeməməlidir. Çoxlu ət yeməkdən çəkinməli və gündəlik yuxusunu altı saata endirməlidir. Dilinə yiyəlik etməli və ömrünü qəflətdə keçirməməlidir.”

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..