Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
22 Dekabr 12:53
Şərh Yoxdur
3813

İnsanı səadətə çatdıran 6 əməl

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey insanlar! Ölməzdən əvvəl Allaha tərəf qayıdın və tövbə edin. Rahatlıq sizdən alınmazdan əvvəl həyatın sıxıntılarında qərar tutun, yaxşı işlər görün. Allahla rabitənizi islah edin ki, səadətli olasınız. Çoxlu sədəqə verin ki, Allah sizə ruzi versin. Əmr-be-məruf edin ki, Allahın möhkəm qalasında qərar tutasınız. Munkərdən əl çəkin ki, Allah sizə yardım çatdırsın”.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) bu mübarək kəlamında bizlərə 6 göstəriş verir ki, hər kim onu yerinə yetirsə, səadət əhli olacaqdır.

1.Tövbə etmək. Tövbə Allah Təalanın bəndələri üçün açdığı nemət qapılarından biridir. İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahım, o Sənsən ki, bəndələrinin üzünə qapını açmısan və adını da tövbə qoymusan”. Hər kim bu qapıdan girməyə qəflət edərsə, artıq bir üzrü qalmaz. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur ki, ölməzdən əvvəl tövbə edin. İnsan gərək fürsəti əldən verməzdən əvvəl Allaha tərəf qayıtsın və xalis tövbə etsin. Ancaq bu zaman səadətə çata bilər. (Həvzəh/Deyerler)

 

2.Yaxşı işlər görmək. Cavanlıq elə bir nemətdir ki, insan onu tez əldən verər. Ona görə də bu rahatlıq dövrünü əldən verməzdən əvvəl yaxşı işlər yerinə yetirməlidir ki, qocalan zaman onun bəhrəsini görə bilsin.

 

3.Allahla rabitəni islah etmək. İnsanlar hadisə ilə üzləşən zaman üç dəstəyə bölünürlər:

Bir dəstə insanların ağzına baxarlar,

Bir dəstə insanların dediklərinə yarım nəzər salarlar. Yarım nəzər də İlahi göstərişlərə salarlar.

Bir dəstə isə ancaq Allahın buyurduqlarına nəzər salarlar.

 

Hər bir baş verən hadisədə insan gərək Allahın razılığını düşünsün, ancaq bu zaman səadətə çata bilər.

 

4. Çoxlu sədəqə vermək. Sədəqənin iki mühüm təsiri vardır: ruzini artırar və bəlanı dəf edər.

 

5-6. Əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər. İnsan cəmiyyətdə rifahı və dini yaymaq üçün gərək bu vacib əməli yerinə yetirsin. İnsanları yaxşı əməllərə təşviq etsin və pis işlərdən çəkindirsin. Ancaq bu zaman axirətdəki səadətini təmin edə bilər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..