Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 Sentyabr 09:00
8 Şərh
4501

“Nə qədər ki, müsəlmanların Hüseyni (ə) var, heç kəs onlara nüfuz etmək qüdrətinə malik ola bilməz…”

Aşura hadisəsinin əzəməti o qədər böyükdür ki, bir çox dünya mütəfəkkirləri onun haqqında öz fikirlərini bildirmişdilər.

Əllamə Əlayi (misirli yazıçı).

“Hər bir millətin tarixi – onun dahilərinin tarixidir. O millətin ki, dahisi və böyük insanı yoxdur, dəyərli tarixə malik deyildir deməkdir. Biz Hüseyni (ə) tarixin dahi insanı kimi tanıyırıq. O, nəinki öz millətinin tarixinin böyük insandır, bütün dünya tarixinin dahisidir. Hər bir kəsi öz əzəməti ilə kiçiltdi və öz şəxsiyyətini onların hamısından üstün etdi. Bu, qəribə deyildir. Çünki tarixdə tanınmış böyük insanların əksər hissəsi elmləri və torpaqda fəaliyyətləri ilə tanınmışdılar. Ancaq Hüseyn (ə) öz canını fəda etdi…”.

 

Doktor Taha Hüseyn (misirli alim).

“İbni Ziyad elə bilirdi ki, Hüseyni (ə) öldürərək fitnənin kökünü bərkidəcək və Əhli-beyt (ə) davamçılarını ümidsiz edəcəkdir. Bu yolla onlar öz hədəflərindən əl çəkəcəklər. Boyun əymək istəmədikləri şeyə boyun əyəcəklər. İbni Ziyad fitnəni daha da alovlandırdı və onun bu pis işi başqa pis işlərə yol açdı. Qanlar töküldü, qadınlara və uşaqlara işgəncələr verildi. Ancaq İbni Ziyad gözlədiyi nəticəni ala bilmədi”.

 

Marvin (alman alimi).

“İmam Hüseyn ibn Əli (ə) Peyğəmbərin (s) əziz qızı Fatimədən (ə) dünyaya gəlmişdi. Tək insandır ki, o zəmanənin zülmünə qarşı çıxmışdır. O, elə bir siyasətçi bir insan idi ki, indiyə qədər heç kəs bu cür təsirli siyasət göstərə bilməmişdir. Hüseyn (ə) öz şüarında deyirdi: “Mən haqq və həqiqət yolunda öldürüləcəyəm. Haqsıza əl verməyəcəyəm””.

 

Venistan (amerikalı alim).

“Müsəlmanın üç qalarlı şeyi vardır: tilavət olunan Quranı, Kəbəsi ki, həmrəylik və vəhdət yaradar, Hüseyn (ə) ki, yada salınar və ondan ilham alınar. Nə qədər ki, bunlar var – heç kəs onlara nüfuz etmək qüdrətinə malik ola bilməz”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..