Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 Sentyabr 09:00
8 Şərh
4601

“Nə qədər ki, müsəlmanların Hüseyni (ə) var, heç kəs onlara nüfuz etmək qüdrətinə malik ola bilməz…”

Aşura hadisəsinin əzəməti o qədər böyükdür ki, bir çox dünya mütəfəkkirləri onun haqqında öz fikirlərini bildirmişdilər.

Əllamə Əlayi (misirli yazıçı).

“Hər bir millətin tarixi – onun dahilərinin tarixidir. O millətin ki, dahisi və böyük insanı yoxdur, dəyərli tarixə malik deyildir deməkdir. Biz Hüseyni (ə) tarixin dahi insanı kimi tanıyırıq. O, nəinki öz millətinin tarixinin böyük insandır, bütün dünya tarixinin dahisidir. Hər bir kəsi öz əzəməti ilə kiçiltdi və öz şəxsiyyətini onların hamısından üstün etdi. Bu, qəribə deyildir. Çünki tarixdə tanınmış böyük insanların əksər hissəsi elmləri və torpaqda fəaliyyətləri ilə tanınmışdılar. Ancaq Hüseyn (ə) öz canını fəda etdi…”.

 

Doktor Taha Hüseyn (misirli alim).

“İbni Ziyad elə bilirdi ki, Hüseyni (ə) öldürərək fitnənin kökünü bərkidəcək və Əhli-beyt (ə) davamçılarını ümidsiz edəcəkdir. Bu yolla onlar öz hədəflərindən əl çəkəcəklər. Boyun əymək istəmədikləri şeyə boyun əyəcəklər. İbni Ziyad fitnəni daha da alovlandırdı və onun bu pis işi başqa pis işlərə yol açdı. Qanlar töküldü, qadınlara və uşaqlara işgəncələr verildi. Ancaq İbni Ziyad gözlədiyi nəticəni ala bilmədi”.

 

Marvin (alman alimi).

“İmam Hüseyn ibn Əli (ə) Peyğəmbərin (s) əziz qızı Fatimədən (ə) dünyaya gəlmişdi. Tək insandır ki, o zəmanənin zülmünə qarşı çıxmışdır. O, elə bir siyasətçi bir insan idi ki, indiyə qədər heç kəs bu cür təsirli siyasət göstərə bilməmişdir. Hüseyn (ə) öz şüarında deyirdi: “Mən haqq və həqiqət yolunda öldürüləcəyəm. Haqsıza əl verməyəcəyəm””.

 

Venistan (amerikalı alim).

“Müsəlmanın üç qalarlı şeyi vardır: tilavət olunan Quranı, Kəbəsi ki, həmrəylik və vəhdət yaradar, Hüseyn (ə) ki, yada salınar və ondan ilham alınar. Nə qədər ki, bunlar var – heç kəs onlara nüfuz etmək qüdrətinə malik ola bilməz”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..