Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
28 Sentyabr 15:32
8 Şərh
5089

İmam Hüseyni (ə) sevənlər üçün Ayətullah Xameneidən diqqət etməli 7 nöqtə

Ali Rəhbərin xütbələrindən götürülmüş diqqət edilməli 7 nöqtə:

1. Əzadarlıq məclislərinin qədrini bilin və bu məclislərdən istifadə edin. Bu məclisləri qəlbən və ruhən İmam Hüseynlə (ə) və ümumilikdə Əhli-Beytlə (ə) rabitə qurmaq üçün vasitə qərar verin.

2. İbrət odur ki, insan baxsın və görə bilsin. Necə oldu ki, insanların gözü önündə böyüyən və Peyğəmbərin (s) ən sevimli nəvəsi olan və Həzrətin (s) onun barəsində buyurduğu: “Behişt cavanlarınınsərvəridir”, kəlməsini insanlar yarım əsr keçməmiş unutdular və görməməzliyə vurdular?! (Tebyan/Deyerler)

3. Əgər insan canını qorumaq üçün Allah yolunu tərk edərsə və o yerdə ki, haqq deməlidir, deməzsə – o zaman İmam Hüseyn (ə) kimilər döyüş meydanına çəkilər və qətl edilər.

4. İslam ümməti gərək Aşura hadisəsini bir ibrət, bir dərs və bir hidayət bayrağı kimi qəbul etsin. İslam dini Aşura və İmam Hüseynə (ə) görə diri qalmışdır.

5. İmam Hüseyni (ə) ancaq Aşura ilə tanımayın. O, İmamın (ə) qiyamının bir hissəsi idi. Onun əmr-be-mərufuna, nəhy-əz-munkərinə, Mina və Ərəfatda müxtəlif məsələləri izah etdiyinə, alimlərə xitabına, Kərbəla yolunda buyurduqlarına və Kərbəlanın özündə buyurduqlarına diqqət etmək lazımdır.

6. İmam Hüseynin (ə) İslam ümmətinə verdiyi dərs odur ki, haqq üçün, ədalət üçün, zülmlə mübarizə üçün həmişə hazır olmaq lazımdır.

7. Hər kimin İmam Hüseynə (ə) əlaqəsi olar – yəni İslamın siyasətinə əlaqəsi vardır deməkdir. İslam – mücahid dindir, İslam – qan verən dindir, İslam – can verən dindir. İmam Hüseynə (ə) etiqad dedikdə o nəzərə tutulur ki, ölkədə baş verən hər bir hadisə əza məclislərində müzakirə olunmalı və bəyan edilməlidir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..