Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
28 Sentyabr 15:32
8 Şərh
5171

İmam Hüseyni (ə) sevənlər üçün Ayətullah Xameneidən diqqət etməli 7 nöqtə

Ali Rəhbərin xütbələrindən götürülmüş diqqət edilməli 7 nöqtə:

1. Əzadarlıq məclislərinin qədrini bilin və bu məclislərdən istifadə edin. Bu məclisləri qəlbən və ruhən İmam Hüseynlə (ə) və ümumilikdə Əhli-Beytlə (ə) rabitə qurmaq üçün vasitə qərar verin.

2. İbrət odur ki, insan baxsın və görə bilsin. Necə oldu ki, insanların gözü önündə böyüyən və Peyğəmbərin (s) ən sevimli nəvəsi olan və Həzrətin (s) onun barəsində buyurduğu: “Behişt cavanlarınınsərvəridir”, kəlməsini insanlar yarım əsr keçməmiş unutdular və görməməzliyə vurdular?! (Tebyan/Deyerler)

3. Əgər insan canını qorumaq üçün Allah yolunu tərk edərsə və o yerdə ki, haqq deməlidir, deməzsə – o zaman İmam Hüseyn (ə) kimilər döyüş meydanına çəkilər və qətl edilər.

4. İslam ümməti gərək Aşura hadisəsini bir ibrət, bir dərs və bir hidayət bayrağı kimi qəbul etsin. İslam dini Aşura və İmam Hüseynə (ə) görə diri qalmışdır.

5. İmam Hüseyni (ə) ancaq Aşura ilə tanımayın. O, İmamın (ə) qiyamının bir hissəsi idi. Onun əmr-be-mərufuna, nəhy-əz-munkərinə, Mina və Ərəfatda müxtəlif məsələləri izah etdiyinə, alimlərə xitabına, Kərbəla yolunda buyurduqlarına və Kərbəlanın özündə buyurduqlarına diqqət etmək lazımdır.

6. İmam Hüseynin (ə) İslam ümmətinə verdiyi dərs odur ki, haqq üçün, ədalət üçün, zülmlə mübarizə üçün həmişə hazır olmaq lazımdır.

7. Hər kimin İmam Hüseynə (ə) əlaqəsi olar – yəni İslamın siyasətinə əlaqəsi vardır deməkdir. İslam – mücahid dindir, İslam – qan verən dindir, İslam – can verən dindir. İmam Hüseynə (ə) etiqad dedikdə o nəzərə tutulur ki, ölkədə baş verən hər bir hadisə əza məclislərində müzakirə olunmalı və bəyan edilməlidir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..