Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Sentyabr 15:00
Şərh Yoxdur
10117

Qeybəçəkilmənin bəzi hikmətləri

İmam Mehdinin (ə.f) qeybdə olması Allahın hikmətlə dolu iradəsi ilə əlaqədardır və bu, varlıq aləminin mürəkkəb sirrlərindən hesab edilir (İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah-Taalanın hikmətli olduğunu bildikdə, onun bütün söz və işlərinin hikmət olduğunu təsdiq etməliyik; əsl həqiqəti bizə məlum olmasa belə”: (Kəmalüddin, c.2, səh.482)

Bəzi hədislərdə qeybin bir sıra hikmət və səbəblərinə toxunulmuşdur. İndi isə onlardan bəzisinə işarə edək:

1. Peyğəmbərlərin qeyb dövründə həyata keçən qanun və ənənələr (sünnə) İmam Mehdinin (ə.f) qeyb dövründə daha da ali formada həyata keçəcəkdir. (“Kəmalud-din”, c.2, s.345)

2. İmam Mehdini (ə.f) fiziki cəhətdən məhv etmək İslam dininin yer üzərində hakim olması missiyasını təhlükə altına sala bilər. Buna görə də Allah-Taala vədəsini gerçəkləşdirmək üçün Öz höccətini qoruyur, onun canına zərər verəcək şeyləri İmamdan (ə.f) uzaqlaşdırır.

3. Yer üzərində İslam hakimiyyətinin bərqərar edilməsi və istismarçı şəxslərin məhv edilməsi üçün münbit cəmiyyət hazırlanmalıdır. İmam Mehdi (ə.f) bu haqda buyururb ki, zühur və qiyam etdiyi zaman boynunda heç bir tağut və zalımın beyəti olmayacaqdır. (“Kəmalud-din”, s. 481)

4. Qeyb dövrünün hikmətlərindən biri də İnsanların imtahan olunmasıdır. Həzrət Muhəmməddən (s) nəql edilən hədisə əsasən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, İmam Mehdinin (ə.f) qeyb dövründə yalnız qəlbləri ilahi imanla saflaşdırılmış şəxslər onun imamlığına inanacaq və bu yolda sabitqədəm olacaqlar. (Ətraflı bax: “Müntəxəbül-əsər”, s.101)

5. İnsanların günaha aludə olması və zühura hazır olmaması səbəbini də qeyb dövrünün fəlsəfə və hikmətlərindən hesab edirlər. İmam Mehdi (ə.f) özünü buludlar arxasındakı günəşə bənzətmişdir (“Ehticac”, s. 263; “Biharul-ənvar”, c.52, s.92.) Əgər İmam (ə.f) işıqlı bir günəşdirsə, o zaman, onun üzünü örtən buludlar nədir? Məgər bu buludlar insanların nankorluğu və törətdikləri günah əməllər deyilmi?

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün həzrət Muhəmmədin (s) və İmam Sadiqin (ə) mövlud günüdür – Mövlud gününün əməlləri

Bu gün hicri qəməri təqvimi ilə rəbiul-əvvəl ayının 17-si əziz İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd (s) və altıncı İmam Cəfər Sadiqin (ə) mövlud... Davamı..

Ey Əbuzər, bil ki, Allaha ibadətin birinci mərhələsi Onu tanımaqdır

Həzrət (s) ibadətin mərhələlərini bəyan edərək buyurur: “Ey Əbuzər, bil ki, Allaha ibadətin birinci mərhələsi Onu tanımaqdır. O, hər şeydən əvvəldir. Ondan... Davamı..

Bu gün İmam Həsən Әsgərinin (ə) şəhadət günüdür

O, on birinci İmam və Əhli-Beyt (ə) davamçılarının rəhbəri idi. Varlığının həyat çırağı 28 il tufanlı burulğanlardan sonra söndü. İmam Həsən Əsgərinin... Davamı..

Bu gün həzrət imam Rzanın (ə) şəhadət günüdür

İmam Rzanın (ə) şəhadət hadisəsi səfər ayının sonuna təsadüf edir. İmam (ə) 203-cü hicri ilinin səfər ayının son günündə dünyasını dəyişmişdir. Şəhid... Davamı..

Bu gecə islam peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin (s) vəfatı, İmam Həsənin (ə) şəhadət günü daxil olur

 Hicri-qəməri tarixi ilə sabah Səfər ayının 28-i, İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) vəfatının ildönümü və O həzrətin əziz nəvəsi İmam Həsənin (ə) şəhadət... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Cənnətə yаlnız təmiz şəхs gеdəcəkdir”

Əhli-Beyt əleyhimussalamın “təmizlik və paklıq” haqqında buyurduqlarından:   İmаm Əli (ə) buyurub: “Bаşqаlаrını nаrаhаt еdən хоşаgəlməz iydən özünüzü su ilə təmizləyin. Özünüzə... Davamı..

Həzrət Peyğəmbər (s) kimləri əfv etmirdi?

Hədislərimiz buyurur ki, kərim insanın ən üstün sifətlərindən biri də başqalarını bağışlamaq bacarığıdır. Qurani-Kərimdə buyurulur ki, hər kim bağışlamağı bacarar, Biz də... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Çirkli аdаmlаr məhv оlаr”

Həzrət Muhəmməd (s) Peyğəmbərimizin “təmizlik və paklıq” haqqında buyurduqlarından: “Аllаh pаkdır və pаk şəхsi sеvir, təmizdir və təmizliyi sеvir.” “Bu bədənləri təmizləyin,... Davamı..