Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Sentyabr 15:00
Şərh Yoxdur
9724

Qeybəçəkilmənin bəzi hikmətləri

İmam Mehdinin (ə.f) qeybdə olması Allahın hikmətlə dolu iradəsi ilə əlaqədardır və bu, varlıq aləminin mürəkkəb sirrlərindən hesab edilir (İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah-Taalanın hikmətli olduğunu bildikdə, onun bütün söz və işlərinin hikmət olduğunu təsdiq etməliyik; əsl həqiqəti bizə məlum olmasa belə”: (Kəmalüddin, c.2, səh.482)

Bəzi hədislərdə qeybin bir sıra hikmət və səbəblərinə toxunulmuşdur. İndi isə onlardan bəzisinə işarə edək:

1. Peyğəmbərlərin qeyb dövründə həyata keçən qanun və ənənələr (sünnə) İmam Mehdinin (ə.f) qeyb dövründə daha da ali formada həyata keçəcəkdir. (“Kəmalud-din”, c.2, s.345)

2. İmam Mehdini (ə.f) fiziki cəhətdən məhv etmək İslam dininin yer üzərində hakim olması missiyasını təhlükə altına sala bilər. Buna görə də Allah-Taala vədəsini gerçəkləşdirmək üçün Öz höccətini qoruyur, onun canına zərər verəcək şeyləri İmamdan (ə.f) uzaqlaşdırır.

3. Yer üzərində İslam hakimiyyətinin bərqərar edilməsi və istismarçı şəxslərin məhv edilməsi üçün münbit cəmiyyət hazırlanmalıdır. İmam Mehdi (ə.f) bu haqda buyururb ki, zühur və qiyam etdiyi zaman boynunda heç bir tağut və zalımın beyəti olmayacaqdır. (“Kəmalud-din”, s. 481)

4. Qeyb dövrünün hikmətlərindən biri də İnsanların imtahan olunmasıdır. Həzrət Muhəmməddən (s) nəql edilən hədisə əsasən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, İmam Mehdinin (ə.f) qeyb dövründə yalnız qəlbləri ilahi imanla saflaşdırılmış şəxslər onun imamlığına inanacaq və bu yolda sabitqədəm olacaqlar. (Ətraflı bax: “Müntəxəbül-əsər”, s.101)

5. İnsanların günaha aludə olması və zühura hazır olmaması səbəbini də qeyb dövrünün fəlsəfə və hikmətlərindən hesab edirlər. İmam Mehdi (ə.f) özünü buludlar arxasındakı günəşə bənzətmişdir (“Ehticac”, s. 263; “Biharul-ənvar”, c.52, s.92.) Əgər İmam (ə.f) işıqlı bir günəşdirsə, o zaman, onun üzünü örtən buludlar nədir? Məgər bu buludlar insanların nankorluğu və törətdikləri günah əməllər deyilmi?

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Qeyb dövründə Allahın dinində möhkəm olmaq üçün bu duanı mütləq oxumalıyıq

İmam Sadiq (ə) İbn Sənana xitab edərək buyurmuşdur: “Tezliklə şəkk və tərəddüdə düşəcəksiniz, aydın nişanə və yol göstərən imamsız qalacaqsınız. Həmin şəkk... Davamı..

Bədənin sağlamlığı ilə bağlı İmam Rzadan (ə) 10 tövsiyə

İnsanın qidalanmasının birbaşa bədəninə təsiri vardır. Bu günün tibb elmi sübut etmişdir ki, əgər insan sağlam qidalanarsa, sağlam dəriyə malik ola bilər.... Davamı..

Bu gün İmam Rzanın (ə) mövlud günüdür

148-ci ilin Zilqədə ayının 11-də Mədinə şəhərində başqa bir ab-hava var idi. Nəinki yer əhli, hətta səma əhli belə təbriklərini dilə gətirirdilər.... Davamı..

İmam Məhdinin (ə.f) zühurundan sonra kasıblar olacaqmı?

İmam Zaman (ə) zühur edəndən sonra insanların qəlbi hər şeydən ehtiyacsız olacaqdır. İmamın (ə.f) ədaləti o qədər geniş olacaqdır ki, carçıya əmr... Davamı..

Bu gün həzrət Məsumənin (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Məsumə (s)  hicri qəməri tarixi ilə, 173-cü il (795-ci il miladi) zilqədə ayının əvvəli  Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Məsumə xanımın atası... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Bizim sirlərimizi gizli sахlаmаq Аllаh yоlundа cihаddır”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Sаkitlik аğıldır. Sükut sаğlığın səbəbi, sirr sахlаmаq isə хоşbəхtliyin bir hissəsidir.” İmаm Səccаd (ə) buyurub: “Аllаhа аnd оlsun,... Davamı..

Bu gün imam Cəfər Sadiqin (ə) şəhadət günüdür

Hicri-qəməri tarixi ilə Şəvval ayının 25-i müsəlmanların altıncı imamı Cəfər Sadiqin (ə) şəhadət günüdür. İmam Sadiq (ə) 83-cü hicri ilinin Rəbiül-əvvəl ayının... Davamı..

İmam Mehdi (ə.f) üçün hansı məkanda dua etmək tövsiyə edilib?

Nəql olunan hədislərə əsasən, bəzi müqəddəs məkanlarda İmam Mehdi (ə.f)  üçün dua oxumaq xüsusi olaraq təkidlə tövsiyə edilmışdir. O cümlədən, Məscidül-həram (Məkkə), Kufə... Davamı..