Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 Sentyabr 13:00
Şərh Yoxdur
13706

Həqiqi ixlası necə əldə edək?

İxlas – dinimizin ən mühüm göstərişlərindəndir. İbadətdə ixlaslı olmaq – ən vacib məsələlərdəndir. Yəni, əməlini hər cür pisliklərdən paklayasan. İnsanın gördüyü və etdiyi hər bir iş ancaq Allah rizası üçün olsun, qeyrisi üçün deyil. 

Əmirəl-möminin Əli (ə) Allaha belə buyurur: “Allahım! Sənə atəşin qorxusundan və ya behişt nemətlərinin cazibəsinə görə ibadət etmirəm. Səni pərətişə layiq bildiyim üçün Sənə ibadət edirəm”.

Əllamə Təbatəbai buyurur: “Allah üç yolla ibadət olunar: qorxu, ümid, eşq və məhəbbət. İnsanların bu yolları seçməkdə təbiətləri fərqlidir. Bəzi insanlara qorxu qələbə çalar, o zaman ki, Allahın günahkarlara edəcəyi əzablardan danışarlar fikrə gedərlər. Qorxuya və vəhşətə düşərlər. Ona görə də qorxu üzündən Allaha ibadət edərlər. Başqa bir dəstə isə behişt nemətlərinin cazibəsinə görə Allaha ibadət edərlər. Allaha eşq və məhəbbət üzündən ibadət etmək isə ibadətin ən xalis növüdür”.

İbadətdə ixlası ancaq sevgi yolu ilə əldə etmək olar. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Məgər dindarlıq sevgidən qeyrisidirmi?”. Yəni, mən Allahı sevdiyim üçün ibadət edirəm.

Ona görə də hər bir işin ixlaslı olması üçün orada İlahi sevgi olmalıdır. Bu cür pərəstiş növü həqiqətdə İlahi eşq və məhəbbət növüdür. Nə zaman ibadət eşq və məhəbbət üzündən olar – ibadət xalis olar.

İxlası əldə etmək istəyən hər bir insan gərək təkcə yaxşı əməlin savabına göz yummasın, özünün gördüyü yaxşı əməlləri də görməsin. Əllamə Təbatəbainin nəzərinə görə, ixlası əldə etməyin ən yaxşı yolu odur ki, insan gördüyü hər bir işdə Allaha sevgi bəsləsin. Misal üçün Allahı sevirəm, ona görə də Ona pərəstiş və ibadət edirəm.

İmam Sadiq (ə) ixlası əldə etmək haqqında buyurur: “Xalis əməl odur ki, Allahdan başqa heç kəsin səni ona görə tərifləməyini gözləməyəsən”.

Bəs nə edək ki, ixlası qoruya bilək?

 

1. İxlası qorumağın yollarından biri budur ki, özünə təlqin edəsən ki, Allahın sənin ibadətlərinə ehtiyacı yoxdur. Bizə verdiyi bu göstərişlərin hamısı ona görədir ki, kamala çataq, əbədi səadətimiz təmin edilsin.

 

2. İxlası qorumaq üçün, yaxşı əməli görməzdən əvvəl və sonra insan nəfsani istəkləri və şeytani vəsvəsələr ilə mübarizə aparmalıdır. Yəni, insan böyük cihadın – nəfslə mübarizənin səngərində olmalıdır. Saleh əməlinin şeytan tərəfindən məhv edilməsinə imkan verməməlidir. Niyyətinin ixlaslı olmasına diqqət etməlidir. Şeytan (lən) istəyir ki, insan yaxşı əməl edə bilməsin. Bu yolda məğlub olan zaman çalışar ki, həmin ixlaslı əməli xarab etsin.

 

3. İxlası qorumağın yollarından biri də budur ki, insan öz xeyir əməllərini unutmalıdır. Sanki onu yerinə yetirməmişdir. Ancaq öz nöqsanlarını həmişə yadında saxlamalıdır.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..