Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
19 Avqust 11:30
1 Şərh
4482

Namazda gizlənən ölüm barədə düşünmək məqamı

Ayətullah Behcətin öz çıxış və yazılarında dönə-dönə toxunduğu mövzulardan biri də namazda gizlənmiş müqəddəs ölümü anma məqamı və ölümü düşümə məsələsidir.

Adətən insanlar ölümlə dostlaşmasalar kamillik dərəcəsinə çatdıqlarını iddia edə bilməzlər. Məhz buna görə də, Həzrət Əli (ə) Nəhcül- bəlağə kitabında sözlədiyi xütbələrindən birində buyurur:

“و الله لابن أبی طالب ءانس بالموت من الطفل بثدی أمه”

“And olsun Allaha ki, Əbu Talibin oğlunun ölümlə qurduğu ünsiyyət körpənin anasının sinəsnə olan bağlılığından daha da artıqdır”.

 

Həqiqətdə, insanın kamal və nöqsanla olan nisbəti (yaxınlıq və uzaqlığı) onun ölümlə olan nisbət və münasibəti (yaxınlıq və uzaqlığı) ilə ölçülür. Həmin ölümü anma və onun barəsində fikirləşmək açıq şəkildə namazda yerləşdirilmiş və gizlədilmişdir.

Ayətullah Behcət bu barədə xüsusi fikirlərin müəllifidir. O deyir: “Bizim əzəmət və böyüklüyümüz yoxdur; Bizim malik olduğumuz əzəmət bu qədərdir ki, dururuq, sonra o əzəməti rükuda yarılayırıq. Sonra da səcdəyə və torpağa qayıdırıq. Bəndənin namazda qiyamı (ayaq üstə durması) bəndəçilik və qulluğunu göstərmək, sakitlik və sükutunu bildirmək rolu oynayır, yəni ki, özündən heç bir hərəkəti yoxdur. Səcdə də təvazökarlıq və tabeçiliyin ən son mərhələsidir.”

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..