Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
19 Avqust 11:30
1 Şərh
4417

Namazda gizlənən ölüm barədə düşünmək məqamı

Ayətullah Behcətin öz çıxış və yazılarında dönə-dönə toxunduğu mövzulardan biri də namazda gizlənmiş müqəddəs ölümü anma məqamı və ölümü düşümə məsələsidir.

Adətən insanlar ölümlə dostlaşmasalar kamillik dərəcəsinə çatdıqlarını iddia edə bilməzlər. Məhz buna görə də, Həzrət Əli (ə) Nəhcül- bəlağə kitabında sözlədiyi xütbələrindən birində buyurur:

“و الله لابن أبی طالب ءانس بالموت من الطفل بثدی أمه”

“And olsun Allaha ki, Əbu Talibin oğlunun ölümlə qurduğu ünsiyyət körpənin anasının sinəsnə olan bağlılığından daha da artıqdır”.

 

Həqiqətdə, insanın kamal və nöqsanla olan nisbəti (yaxınlıq və uzaqlığı) onun ölümlə olan nisbət və münasibəti (yaxınlıq və uzaqlığı) ilə ölçülür. Həmin ölümü anma və onun barəsində fikirləşmək açıq şəkildə namazda yerləşdirilmiş və gizlədilmişdir.

Ayətullah Behcət bu barədə xüsusi fikirlərin müəllifidir. O deyir: “Bizim əzəmət və böyüklüyümüz yoxdur; Bizim malik olduğumuz əzəmət bu qədərdir ki, dururuq, sonra o əzəməti rükuda yarılayırıq. Sonra da səcdəyə və torpağa qayıdırıq. Bəndənin namazda qiyamı (ayaq üstə durması) bəndəçilik və qulluğunu göstərmək, sakitlik və sükutunu bildirmək rolu oynayır, yəni ki, özündən heç bir hərəkəti yoxdur. Səcdə də təvazökarlıq və tabeçiliyin ən son mərhələsidir.”

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..