Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
27 İyul 11:30
Şərh Yoxdur
4085

İmam Əlinin (ə) ardıcılının xoşbəxt olması üçün 4 əməl

Hər bir insan öz dünyagörünüşünə görə xoşbəxtliyi təfsir edər. Bəziləri xoşbəxtliyi çoxlu sərvətdə, bəziləri məqamda, bəziləri məhəbbətdə və bəziləri də sağlamlıqda görürlər.

Bütün insanlar çalışırlar ki, xoşbəxt olacaqları şeyi hazır edə bilsinlər. O kəs ki, xoşbəxtliyi İlahi qürbdə görür, ona görə də mənəviyyat onun üçün əsl hədəf olar.

Bu insanlar üçün xoşbəxtlik o zaman həyata keçər ki, İlahi razılıq əldə olunar. Məsumlarımız (ə) bizə bu xoşbəxtliyə çatmağın yollarını tövsiyə edirlər.

 

1. Elmə əməl etmək. Əgər insan elminə əməl etməzsə, insanlıqdan və əxlaqdan uzaq olar. İnsan napak həyata tərəf meyl edər. Halbuki, hədislərimiz buyurur ki, əgər insan bildiklərinə əməl edərsə, xoşbəxt ola bilər. Necə ki, İmam Əli (ə) buyurur: “Elmə əməl edin ki, xoşbəxt olasınız”.

 

2. Tənbəllikdən uzaq olmaq. Bu dünyanın xüsusiyyətləri belədir ki, insan əgər zəhmət çəkərsə, dünya istəklərinə çata bilər. İnsan əgər səy göstərməzsə, maddi heç bir şeyə çata bilməz. Nəticədə də qəmgin və qüssəli olar. İnsan arzu etdiyi istəklərinə çata bilməyən zaman məğlubiyyət hiss edər. Bu hiss o qədər inkişaf edər ki, insan həyatdan ləzzət almaz. Xoşbəxtlik hissi aradan gedər. Ona görə də İmam Əli (ə) buyurur: “Rahatlıq, tənbəllik və xoşbəxtliyə çatmaq bir-birlərindən necə də uzaqdırlar”.

 

3. Alimlərlə yoldaş olmaq. İnsan hələ ki, fürsəti var, bilmədiklərini öyrənməyə cəhd göstərməli və qəflətdən, həyatın bər-bəzəyindən uzaq olmalıdır. Alimlərlə eyni məclislərdə olmaq və onların söhbətlərinə qulaq asmaq insanın gözünü açar. İnsan vaxtını batil işlərlə keçirtməz. İmam Əli (ə) buyurur: “Alimlərlə yoldaş olun ki, mübarək və xoşbəxt olasınız”.

 

4. Nəfsi mühasibə etmək. O kəs ki, əməllərini mühasibə edər, çalışar ki, daha çox İlahi əmrlərə əməl etsin. Bu insan hər an Allahın razılığını əldə etməyə çalışar. İmam Əli (ə) buyurur: “O kəs ki, nəfsini mühasibə edər, xoşbəxt olar”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..