Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 İyul 14:04
Şərh Yoxdur
5605

Əsl möminə xas olan 50 xüsusiyyət

Quran ayələrində və hədislərdə möminlərin 50 sifəti bəyan olunmuşdur ki, onlara nəzər salaq.

1. Namazı əda etməyə qarşı ciddidirlər və namazın vaxtına nəzarət edərlər.

2. Zəkatı ödəməyə şövqləri vardır.

3. Yanlış şəhvətdən çəkinir və evliliyə üstünlük verirlər.

4. Sözlərinə və əhdlərinə sadiqdirlər.

5. Əmanətin hafizləridirlər.

6. O şeyi ki, özləri üçün sevirlər, başqaları üçün də sevirlər. Özlərinə qıymadıqlarını başqalarına da qıymırlar.

7. Din qardaşını sevirlər və onun xeyirini istəyirlər.

8. Əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkərdə təkid edərlər.

9. Allahın əmrinə itaət edər, qadağalarından çəkinərlər.

10. Xeyir iş görməyə güclü əlaqələri vardır.

11. Xeyir mənbəyi və şərdən pak olan bir vücuddur. Ondan başqalarına xeyir dəyər, şəri uzaq olar.

12. Başqalarının xeyir işlərini böyük hesab edər və hər yerdə tərif edər. Öz xeyir işini az görər və dilinə gətirməz.

13. Həmişə elm ardınca olar.

14. Din yolunda əziyyət çəkməkdən, zillətə düşməkdən qorxmaz.

15. Dünyadakı nəsibi ancaq halallardandır. Hər bir haramdan qaçandır.

16. Özünü heç kəsdən üstün və yaxşı bilməz.

17. Qəlbi iman nuru, haqq əqidəsi və haqq eşqi ilə dolu olar.

18. Zamanın vəziyyətinə arif və agah olar.

19. Huşu və öyrənməsi misilsizdir.

20. Pak və pakizədir, təmiz və səliqəlidir.

21. Həmişə Haqqı yada salar və Onun yolunda olar.

22. Bəla və müsibətdə sabirdir, nemətdə isə şakirdir.

23. Heç kəsə, hətta düşməninə belə zülm etməz.

24. Müsəlmanlara xidmət etmək üçün özünü əziyyətə salar.

25. Dostu elmdir və elm toplamaqdır.

26. Vəziri – mülayimlik, əmiri – ağıl, atası – yaxşılıqdır.

27. Zəhmətlə əldə etdiyi təqdir olmuş ruziyə razıdır və əlavə mala həris deyildir.

28. Gülərüz, səmimi və şirindir.

29. Din mövzularında sabitqədəm, sabirdir.

30. Şeytani və nəfsani istəklərdən qaçandır.

31. O şeyi ki, ləhv və mənasız bilər, ondan qaçar.

32. Əvvəl düşünər, sonra danışar. Yəni, dili qəlbinin arxasındadır.

33. Qəzəbi haqq üçündür və dünya işlərinə görə əsəbləşməz.

34. Dünyada qəribdir və bu qürbətinə görə şikayət etməz.

35. Hər bir işə Allahın yardım nuru liə baxar. Yəni, imanı güclüdür və qəlbi İlahi nurla doludur.

36. Din mövzusunda dağ kimi möhkəmdir.

37. Dünyada malik olduqlarına görə qürurlanmaz.

38. Hər bir məsələnin nəticəsinə görə düşünər, ona görə də hər bir işdə həsrət və peşmançılıqdan uzaq olar.

39. Hər bir məsələdən ibrət alar.

40. Qəlbi Allahı yada salmaqdan nurlu və Allahın uca məqamından qorxandır.

41. Başqalarının haqqına riayət edər və qeybətdən çəkinər.

42. Hər bir dini vacibatlarda: cismi, maddi və ictimai vacibatlarda riyadan uzaq olar.

43. Maddi mövzularda əhkama riayət edər və Allahın bəndəsidir.

44. Ömrünü qənimət bilər və onu yersiz tələf etməkdən çəkinər.

45. İnsanlara töhmət vurmaqdan çəkinər.

46. Allaha, Peyğəmbərə (s), Qiyamət gününə qəti imanı vardır və şəkki qəlbinə buraxmaz.

47. Özü və ailəsi şəninə görə dünyadan nəsiblənər və dünyanı axirətin başlanğıcı qərar verər.

48. Həzrət Peyğəmbərə (s) və 12 İmama (ə) aşiqdir.

49. Məscidləri təmir və abad edər.

50. Haqq yolunda mücahid, şəhadətə aşiqdir və qohumların haqqına riayət edəndir. (Həvzəh/Deyerler)

Allah Təala bizləri bu xüsusiyyətlərə malik olan xoşbəxtlərdən qərar versin, inşəallah!

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..