Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 İyul 14:04
Şərh Yoxdur
5423

Əsl möminə xas olan 50 xüsusiyyət

Quran ayələrində və hədislərdə möminlərin 50 sifəti bəyan olunmuşdur ki, onlara nəzər salaq.

1. Namazı əda etməyə qarşı ciddidirlər və namazın vaxtına nəzarət edərlər.

2. Zəkatı ödəməyə şövqləri vardır.

3. Yanlış şəhvətdən çəkinir və evliliyə üstünlük verirlər.

4. Sözlərinə və əhdlərinə sadiqdirlər.

5. Əmanətin hafizləridirlər.

6. O şeyi ki, özləri üçün sevirlər, başqaları üçün də sevirlər. Özlərinə qıymadıqlarını başqalarına da qıymırlar.

7. Din qardaşını sevirlər və onun xeyirini istəyirlər.

8. Əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkərdə təkid edərlər.

9. Allahın əmrinə itaət edər, qadağalarından çəkinərlər.

10. Xeyir iş görməyə güclü əlaqələri vardır.

11. Xeyir mənbəyi və şərdən pak olan bir vücuddur. Ondan başqalarına xeyir dəyər, şəri uzaq olar.

12. Başqalarının xeyir işlərini böyük hesab edər və hər yerdə tərif edər. Öz xeyir işini az görər və dilinə gətirməz.

13. Həmişə elm ardınca olar.

14. Din yolunda əziyyət çəkməkdən, zillətə düşməkdən qorxmaz.

15. Dünyadakı nəsibi ancaq halallardandır. Hər bir haramdan qaçandır.

16. Özünü heç kəsdən üstün və yaxşı bilməz.

17. Qəlbi iman nuru, haqq əqidəsi və haqq eşqi ilə dolu olar.

18. Zamanın vəziyyətinə arif və agah olar.

19. Huşu və öyrənməsi misilsizdir.

20. Pak və pakizədir, təmiz və səliqəlidir.

21. Həmişə Haqqı yada salar və Onun yolunda olar.

22. Bəla və müsibətdə sabirdir, nemətdə isə şakirdir.

23. Heç kəsə, hətta düşməninə belə zülm etməz.

24. Müsəlmanlara xidmət etmək üçün özünü əziyyətə salar.

25. Dostu elmdir və elm toplamaqdır.

26. Vəziri – mülayimlik, əmiri – ağıl, atası – yaxşılıqdır.

27. Zəhmətlə əldə etdiyi təqdir olmuş ruziyə razıdır və əlavə mala həris deyildir.

28. Gülərüz, səmimi və şirindir.

29. Din mövzularında sabitqədəm, sabirdir.

30. Şeytani və nəfsani istəklərdən qaçandır.

31. O şeyi ki, ləhv və mənasız bilər, ondan qaçar.

32. Əvvəl düşünər, sonra danışar. Yəni, dili qəlbinin arxasındadır.

33. Qəzəbi haqq üçündür və dünya işlərinə görə əsəbləşməz.

34. Dünyada qəribdir və bu qürbətinə görə şikayət etməz.

35. Hər bir işə Allahın yardım nuru liə baxar. Yəni, imanı güclüdür və qəlbi İlahi nurla doludur.

36. Din mövzusunda dağ kimi möhkəmdir.

37. Dünyada malik olduqlarına görə qürurlanmaz.

38. Hər bir məsələnin nəticəsinə görə düşünər, ona görə də hər bir işdə həsrət və peşmançılıqdan uzaq olar.

39. Hər bir məsələdən ibrət alar.

40. Qəlbi Allahı yada salmaqdan nurlu və Allahın uca məqamından qorxandır.

41. Başqalarının haqqına riayət edər və qeybətdən çəkinər.

42. Hər bir dini vacibatlarda: cismi, maddi və ictimai vacibatlarda riyadan uzaq olar.

43. Maddi mövzularda əhkama riayət edər və Allahın bəndəsidir.

44. Ömrünü qənimət bilər və onu yersiz tələf etməkdən çəkinər.

45. İnsanlara töhmət vurmaqdan çəkinər.

46. Allaha, Peyğəmbərə (s), Qiyamət gününə qəti imanı vardır və şəkki qəlbinə buraxmaz.

47. Özü və ailəsi şəninə görə dünyadan nəsiblənər və dünyanı axirətin başlanğıcı qərar verər.

48. Həzrət Peyğəmbərə (s) və 12 İmama (ə) aşiqdir.

49. Məscidləri təmir və abad edər.

50. Haqq yolunda mücahid, şəhadətə aşiqdir və qohumların haqqına riayət edəndir. (Həvzəh/Deyerler)

Allah Təala bizləri bu xüsusiyyətlərə malik olan xoşbəxtlərdən qərar versin, inşəallah!

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..