Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
19 May 12:00
Şərh Yoxdur
4725

Ruhumuza gözəl təsir qoyan 5 müstəhəb əməl ilə tanış olaq

Bəzi müstəhəb əməllər bizə yardım edir ki, vacibatları daha gözəl ab-hava ilə yerinə yetirək. Bu əməllərin yardımı ilə şeytanın (lən) vəsvəsə qapılarını bağlayır və nəticədə də az günah etmiş oluruq.

Ruhumuza gözəl təsir qoyan 5 müstəhəb əməl ilə tanış olaq:

1. Həmişə dəstəmazlı olmaq. Bu, elə bir tövfiqdir ki, əgər insana şamil olarsa, çox sayda bərəkətə malik olar. Dəstəmaz insanın Allaha olan diqqətini artırar və zikr yolunu ürək üçün açar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər gecə və gündüz dəstəmazlı ola bilsən, bu işi yerinə yetir. Çünki əgər dəstəmazlı dünyadan gedərsənsə, şəhid olarsan”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət gününün sabahısı Allah Təala mənim ümmətimi başqa ümmətlərin arasında dünyada dəstəmaz aldıqları üçün üzü ağ məhşur edəcəkdir və alınları nuranidir”.

2. Quranla yaxın olmaq. Allah Təala Quran vasitəsilə biz insanlarla söhbət edir. O ruh ki, hər gün Allahla söhbət edər, heç bir zaman solmaz. Allah Təala buyurur: “Şübhəsiz, Allahın Kitabını daim oxuyan və namaz qılan, ruzi olaraq onlara verdiklərimizdən (Allah yolunda)gizli və aşkar xərcləyənlər, əsla kasadlığı və ziyanı olmayan bir ticarətə ümidvardırlar ki, Allah onların mükafatlarını mükəmməl şəkildə əta etsin və Öz lütfündən onlar(ın mükafatların)ı artırsın. Çünki, O, çox bağışlayan, (qədir bilən) və təşəkkür (şükür) edəndir”. (“Fatir” 29-30). Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Öz kəlamında təcəlli etmişdir, ancaq bəşər onu yaxşı dərk etmir”.

3. Çoxlu istiğfar etmək. Həyatın gündəlik işləri arasında bəzən Allahdan qafil oluruq. Qafil olan insan da günah edər. Əgər bunu yadda saxlasaq ki, Allahdan qafil olmağın pis nəticələri vardır, hər bir kiçik və böyük səhvə görə üzr istəyərik. Necə ki, valideynlərimizdən və müəllimlərimizdən üzr istəyirik. Biz bilməliyik ki, Allah nazirdir və xəta edən bəndə üzr istəməlidir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim çoxlu istiğfar edər, Allah hər qüssəyə görə ona rahatlıq verər. Hər bir çıxılmaz yoldan qaçış yolu qoyar və ona güman etmədiyi yerdən ruzi verər”. İsitğfar bais olar ki, günahın qabarı ruhumuzdan silinib getsin və biz mənəviyyata tərəf meyl edərik. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Allahdan bağışlnamaq istəyərək və istiğfar edərək özünüzü ətirləndirin ki, günahın pis iyi sizi rüsvay etməsin”.

4. Gecə ibadəti. Əgər əxlaqi cəhətdən inkişaf etmək istəyirsinizsə, gecəni dərk edin və onu Allahla münacat etmək üçün ibadət zamanı qərar verin. İmam Baqir (ə) cəddindən nəql edir ki, Allah Təalanın car çəkəni vardır ki, səhərlər fəryad çəkər: “Dua edən vardırmı ki, ona cavab verim və hacətini yerinə yetirim? İstiğfar edən vardırmı ki, onu bağışlayım, tələb edən vardırmı ki, ona əta edim?”.

İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim vacib namazını haqqına arif olan halda, vaxtında qılarsa, heç bir şeyi ondan üstün bilməzsə – Allah onun üçün cəhənnəmdən bəraət yazar ki, ona əzab verməsin. Hər kim qeyri vaxtında yerinə yetirərsə və başqa şeyi ondan üstün bilərsə, Allah onu bağışlaya da bilər, əzab da verə bilər”. Ramazan ayının gecələri mübarək olduğu üçün ibadətin başqa bir fəziləti vardır və bunu əldən verməyin.

5. Salavat göndərmək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Harada olursunuzsa-olun, mənə salavat göndərin. Çünki sizin salamınız mənə çatır”. İslam dini salamın cavabını vacib bilir və ona görə də hər kim əziz Peyğəmbərə (s) salam verər, cavabını alar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sizin mənə salavat göndərməyiniz hacətinizin rəva olmasına səbəb olar. Allahı sizdən razı edər və əməlinizi pakizə edər”. İmam Əli (ə) tövsiyə edir ki, nə zaman qəmgin olsan, Peyğəmbərə (s) salavat göndər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..