Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 May 13:30
Şərh Yoxdur
3882

İnsanın illik taleyi həll olunan, günahların bağışlanıldığı və duaların yerinə yetdiyi gözəl gecə

İslam dinində bir neçə gecə vardır ki, fəziləti ilin qalan gecələrindən daha çoxdur. Bu gecələri fəzilətli edən odur ki, Allahın rəhmət qapıları açılar, bəndələrin etdiyi hər dua və istiğfar qəbul olunar, Allah o bəndələrinə lütf nəzəri salar. Belə bir dəyərli gecələrdən biri də Nimeyi-Şəban gecədir.

Cəbrayil Əmin (ə) bu gecə ilə bağlı Həzrət Peyğəmbərə (s) belə buyurur: “Ey Muhəmməd! Hər kim bu gecəni Allahı pak hesab edərək, yeganə olması və böyük olmasına görə zikr edər, Onunla münacat edər, namaz qılar, Quran oxuyar, müstəhəb namazlar qılar və səhərə qədər günahlarının bağışlanılmasını istəyər – behişt onun yeri olar. Allah bundan əvvəl yerinə yetirdiklərini və ya bundan sonra yerinə yetirəcəklərini bağışlayacaqdır”. (Tebyan/Deyerler)

İmam Əli (ə) bu gecənin əzəməti barəsində buyurur: “Təəccüb edirəm o kəsə ki, ilin dörd gecəsini yersiz keçirər: “Fitr bayramı gecəsini, Qurban bayramı gecəsini, Nimeyi-Şəban gecəsini və Rəcəb ayının ilk gecəsini”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bu gecə Qədr gecələrindən sonra ən üstün gecədir. Allah bu gecədə fəzlini bəndələrinə nazil edər, onların günahlarını bağışlayar. Ona görə də bu gecə Allaha yaxınlaşmaq üçün səy göstərin. Həqiqətən bu gecə – o gecədir ki, Allah Öz varlığına and içmişdir ki, onda arzu edənləri, bir halda ki, günahı arzu etməzlər – Öz dərgahından qovmasın”.

Kumeyl belə nəql edir: “Bəsrə məscidində Mövlamın yanında əyləşmişdim. Həzrətin bir dəstə tərəfdaşları da orada idilər. Onlardan biri soruşur: “Allahın bu kəlməsinin mənası nədir? “Həmin gecə bütün möhkəm işlər (ilin hadisələri, o cümlədən gələn Qədr gecəsinə kimi Qur’anın nazil olması) bir-birindən ayrılır (və icraçı məmurlara çatdırılır)”. (“Duxan” 4)”. Həzrət (ə) buyurur: “And olsun o Kəsə ki, Əlinin (ə) canı onun əlindədir, bəndələrə nazil olan hər bir yaxşı və pis hadisələr Nimeyi-Şəban gecəsindən ilin sonuna qədər bu gecədə bölünər. Elə bir bəndə yoxdur ki, bu gecəni əhya saxlasın, Xızr duasını oxusun, məgər o halda ki, duası qəbul olar”.

Bu hədislərdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, hər bir insanın taleyi məhz bu gecədə yazılar, ancaq Qədr gecəsində təsdiq olunub həyata keçər. Ona görə də bu gecə hər bir insan üçün taleyini həll edən gecələrdəndir. Əgər qəflət olunarsa ziyan görər.

İmam Sadiq (ə) bu gecənin əməlləri barəsində buyurur: “Allaha dua və təsbih etmək üçün çalışın. Hər kim bu gecədə Allahı 100 dəfə təsbih (“Subhənallah”) edərsə və həmdini 100 dəfə (“Əlhəmdulilləh”) dilinə gətirərsə, 100 dəfə təkbirlə (“Əllahu Əkbər”) ağzını açarsa, 100 dəfə yeganə olduğunu (“Lə iləhə illəllah”) dilinə gətirərsə – Allahın bəndələrinə olan fəzl və rəhmətinə görə onun yerinə yetirdiyi bütün günahlarını bağışlayar, dünya və axirət istəklərini yerinə yetirər”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..