Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 May 13:30
Şərh Yoxdur
3985

İnsanın illik taleyi həll olunan, günahların bağışlanıldığı və duaların yerinə yetdiyi gözəl gecə

İslam dinində bir neçə gecə vardır ki, fəziləti ilin qalan gecələrindən daha çoxdur. Bu gecələri fəzilətli edən odur ki, Allahın rəhmət qapıları açılar, bəndələrin etdiyi hər dua və istiğfar qəbul olunar, Allah o bəndələrinə lütf nəzəri salar. Belə bir dəyərli gecələrdən biri də Nimeyi-Şəban gecədir.

Cəbrayil Əmin (ə) bu gecə ilə bağlı Həzrət Peyğəmbərə (s) belə buyurur: “Ey Muhəmməd! Hər kim bu gecəni Allahı pak hesab edərək, yeganə olması və böyük olmasına görə zikr edər, Onunla münacat edər, namaz qılar, Quran oxuyar, müstəhəb namazlar qılar və səhərə qədər günahlarının bağışlanılmasını istəyər – behişt onun yeri olar. Allah bundan əvvəl yerinə yetirdiklərini və ya bundan sonra yerinə yetirəcəklərini bağışlayacaqdır”. (Tebyan/Deyerler)

İmam Əli (ə) bu gecənin əzəməti barəsində buyurur: “Təəccüb edirəm o kəsə ki, ilin dörd gecəsini yersiz keçirər: “Fitr bayramı gecəsini, Qurban bayramı gecəsini, Nimeyi-Şəban gecəsini və Rəcəb ayının ilk gecəsini”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bu gecə Qədr gecələrindən sonra ən üstün gecədir. Allah bu gecədə fəzlini bəndələrinə nazil edər, onların günahlarını bağışlayar. Ona görə də bu gecə Allaha yaxınlaşmaq üçün səy göstərin. Həqiqətən bu gecə – o gecədir ki, Allah Öz varlığına and içmişdir ki, onda arzu edənləri, bir halda ki, günahı arzu etməzlər – Öz dərgahından qovmasın”.

Kumeyl belə nəql edir: “Bəsrə məscidində Mövlamın yanında əyləşmişdim. Həzrətin bir dəstə tərəfdaşları da orada idilər. Onlardan biri soruşur: “Allahın bu kəlməsinin mənası nədir? “Həmin gecə bütün möhkəm işlər (ilin hadisələri, o cümlədən gələn Qədr gecəsinə kimi Qur’anın nazil olması) bir-birindən ayrılır (və icraçı məmurlara çatdırılır)”. (“Duxan” 4)”. Həzrət (ə) buyurur: “And olsun o Kəsə ki, Əlinin (ə) canı onun əlindədir, bəndələrə nazil olan hər bir yaxşı və pis hadisələr Nimeyi-Şəban gecəsindən ilin sonuna qədər bu gecədə bölünər. Elə bir bəndə yoxdur ki, bu gecəni əhya saxlasın, Xızr duasını oxusun, məgər o halda ki, duası qəbul olar”.

Bu hədislərdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, hər bir insanın taleyi məhz bu gecədə yazılar, ancaq Qədr gecəsində təsdiq olunub həyata keçər. Ona görə də bu gecə hər bir insan üçün taleyini həll edən gecələrdəndir. Əgər qəflət olunarsa ziyan görər.

İmam Sadiq (ə) bu gecənin əməlləri barəsində buyurur: “Allaha dua və təsbih etmək üçün çalışın. Hər kim bu gecədə Allahı 100 dəfə təsbih (“Subhənallah”) edərsə və həmdini 100 dəfə (“Əlhəmdulilləh”) dilinə gətirərsə, 100 dəfə təkbirlə (“Əllahu Əkbər”) ağzını açarsa, 100 dəfə yeganə olduğunu (“Lə iləhə illəllah”) dilinə gətirərsə – Allahın bəndələrinə olan fəzl və rəhmətinə görə onun yerinə yetirdiyi bütün günahlarını bağışlayar, dünya və axirət istəklərini yerinə yetirər”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..