Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Aprel 13:40
1 Şərh
3049

Şeyxul-ənbiya hansı peyğəmbərdir? Bəşərin ikinci atası kimdir?

Həzrət Nuhun (ə) adı Quranda 40 dəfə çəkilmişdir. Ancaq harada doğulduğu və harada dəfn olduğu bəyan edilməmişdir. Nuhun (ə) dastanı Quranın 6 surəsində bəyan edilmişdir: “Əraf”, “Hud”, “Muminun”, “Şüəra”, “Qəmər”, “Nuh”.

O, ilk ulul-əzm peyğəmbər olmuşdur ki, səma kitabına və şəriətə malik olmuşdur. O, tövhidi, namazı, əmr-be-mərufu, ədaləti, vəfanı təbliğ etmişdir. Onun risalət dövrü 950 il olmuşdur.

O, bəşərin ikinci atası və bütün peyğəmbərlərin atasıdır, Adəm (ə) və İdris (ə) peyğəmbərlərdən başqa. Nuhun dastanına Tövratda da rast gəlmək olur.

Quran Nuhu “Şeyxul-ənbiya” adlandırır və tənha peyğəmbərdir ki, risalətinin zamanı Quranda qeyd edilmişdir. O, elə peyğəmbər olmuşdur ki, Adəmdən (ə) sonra yaranan zülm və şirklə mübarizə aparmışdır. Onun həyat yoldaşı və övladları belə, onunla müxalif olmuşdular.

Həzrət Nuh (ə) – o peyğəmbərlərdəndir ki, Allah ona salam vermişdir: “Aləmlər (mələklər, insanlar və cinlər aləmi) içərisində (Allahın) salam(ı) olsun Nuha! (Dünya əhalisi gərək ona salam göndərsin). (“Saffat” 79).

Allah Təala Həzrət İbrahimə (ə), Musaya (ə), Haruna (ə), İlyasa və saleh bəndələrinə də salam vermişdir, ancaq heç birində “fil-aləmin” sözü işlənməmişdir. (Tebyan/Deyerler)

O, uzun yaşamış tək peyğəmbərdir ki, insan bəşərini gəmi vasitəsilə xilas etmişdir. Ona görə də ona “Əbul-bəşəri-sani” (“Bəşərin ikinci atası”) də deyirlər.

O, tək peyğəmbər olmuşdur ki, bir nifrini ilə Allah yeri suya qərq etmişdir. 950-illik risalətinə baxmayaraq, ancaq 8 nəfər tərəfdaşı olmuşdur.

Hədislərin buyurduğuna görə, onu ona görə Nuh adlandırmışdılar ki, öz ümməti üçün növhə oxuyardı. Ümmətinin qəlbi öldüyü üçün, onun bu sözlərini dinləmir və qəflətdən ayılmırdılar. “Beləliklə, onlar onu təkzib etdilər. Biz də ona və onunla birgə gəmidə olan hər bir kəsə nicat verdik və Bizim ayələrimizi təkzib edənləri (suda) batırdıq. Doğrudan da onlar kor qəlbli bir dəstə idilər”. (“Əraf” 64).

Həzrət Nuh (ə) o peyğəmbərlərdən idi ki, Allah onu salehlərdən hesab etmiş və onu şakir bəndə adlandırmış, onu mömin bəndələrin zümrəsində qərar vermişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Həzrət Muhəmməd (s): İnsаnlаrın ən hörmətlisi, bоş şеylərdən uzаq оlаnlаrdır

Allah Qurani-Kərimdə buyurub: “О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.” “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: Hər ayın və günün xüsusi hidayət və nuru var

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Rəvayətlərdən birində deyilir ki, Əmirəlmöminin Əli (ə) bəzi ayların əvvəlində ayın hilal vəziyyətinə nəzər salar və belə... Davamı..

Bu gün Mübahilə günüdür – Günün əməlləri

Mübahilə elə bir gündür ki, Həzrət Peyğəmbər (s) mübarək əbasını İmam Əlinin (ə), Həzrət Fatimənin (s.ə), İmam Həsənin (ə) və imam Hüseynin... Davamı..

Həzrət Rəsulullah (s): Kim öz dilini аğzınа çəkməsə, günаhlаrdаn аmаndа qаlmаz

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Gözəllik dildədir.” “Dilin gözəlliyi insаn üçün sərmаyədir.” “Аdаm səhəri аçаndа bütün bədən üzvləri dilin qаrşısındа bаş əyərək... Davamı..

Əgər insan təbiət aləmindən çıxıb yuxarı qalxsa, o zaman niyyət edib

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Deyilənlərdən məlum olur ki, niyyət əməlin canıdır. “İbadət zamanı niyət edin” deməkdə məqsəd bu deyil ki, məsələn, namaz... Davamı..

Bugün Qurban bayramıdır – Bayram gününün əməlləri

Zilhiccənin 10-cu günü yəni bugün Müqəddəs Qurban bayramıdır. Qurban bayramı gününün əməlləri 1. Qüsl almaq. 2. Qurban bayramının namazını qılmaq. 3. “Səhifeyi-Səccadiyə”... Davamı..

Ərəfə duası. Ərəbcə transkripsiya və tərcümə

  Qalib Əsədinin övladları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, Ərəfə gününün axırı Ərəfatda İmam Hüseyn (ə)-ın xidmətində idik. Həzrət xeyməsindən çıxıb... Davamı..

Cümə günü bu namazı qılan, Siratdan pərvaz edib keçər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim cümə günü dörd rükət namazı qılar ki, hər rükətdə “Həmd”dən sonra 51 dəfə “Tövhid” və 50 dəfə... Davamı..