Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Aprel 13:40
1 Şərh
3164

Şeyxul-ənbiya hansı peyğəmbərdir? Bəşərin ikinci atası kimdir?

Həzrət Nuhun (ə) adı Quranda 40 dəfə çəkilmişdir. Ancaq harada doğulduğu və harada dəfn olduğu bəyan edilməmişdir. Nuhun (ə) dastanı Quranın 6 surəsində bəyan edilmişdir: “Əraf”, “Hud”, “Muminun”, “Şüəra”, “Qəmər”, “Nuh”.

O, ilk ulul-əzm peyğəmbər olmuşdur ki, səma kitabına və şəriətə malik olmuşdur. O, tövhidi, namazı, əmr-be-mərufu, ədaləti, vəfanı təbliğ etmişdir. Onun risalət dövrü 950 il olmuşdur.

O, bəşərin ikinci atası və bütün peyğəmbərlərin atasıdır, Adəm (ə) və İdris (ə) peyğəmbərlərdən başqa. Nuhun dastanına Tövratda da rast gəlmək olur.

Quran Nuhu “Şeyxul-ənbiya” adlandırır və tənha peyğəmbərdir ki, risalətinin zamanı Quranda qeyd edilmişdir. O, elə peyğəmbər olmuşdur ki, Adəmdən (ə) sonra yaranan zülm və şirklə mübarizə aparmışdır. Onun həyat yoldaşı və övladları belə, onunla müxalif olmuşdular.

Həzrət Nuh (ə) – o peyğəmbərlərdəndir ki, Allah ona salam vermişdir: “Aləmlər (mələklər, insanlar və cinlər aləmi) içərisində (Allahın) salam(ı) olsun Nuha! (Dünya əhalisi gərək ona salam göndərsin). (“Saffat” 79).

Allah Təala Həzrət İbrahimə (ə), Musaya (ə), Haruna (ə), İlyasa və saleh bəndələrinə də salam vermişdir, ancaq heç birində “fil-aləmin” sözü işlənməmişdir. (Tebyan/Deyerler)

O, uzun yaşamış tək peyğəmbərdir ki, insan bəşərini gəmi vasitəsilə xilas etmişdir. Ona görə də ona “Əbul-bəşəri-sani” (“Bəşərin ikinci atası”) də deyirlər.

O, tək peyğəmbər olmuşdur ki, bir nifrini ilə Allah yeri suya qərq etmişdir. 950-illik risalətinə baxmayaraq, ancaq 8 nəfər tərəfdaşı olmuşdur.

Hədislərin buyurduğuna görə, onu ona görə Nuh adlandırmışdılar ki, öz ümməti üçün növhə oxuyardı. Ümmətinin qəlbi öldüyü üçün, onun bu sözlərini dinləmir və qəflətdən ayılmırdılar. “Beləliklə, onlar onu təkzib etdilər. Biz də ona və onunla birgə gəmidə olan hər bir kəsə nicat verdik və Bizim ayələrimizi təkzib edənləri (suda) batırdıq. Doğrudan da onlar kor qəlbli bir dəstə idilər”. (“Əraf” 64).

Həzrət Nuh (ə) o peyğəmbərlərdən idi ki, Allah onu salehlərdən hesab etmiş və onu şakir bəndə adlandırmış, onu mömin bəndələrin zümrəsində qərar vermişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..