Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Aprel 13:40
1 Şərh
3255

Şeyxul-ənbiya hansı peyğəmbərdir? Bəşərin ikinci atası kimdir?

Həzrət Nuhun (ə) adı Quranda 40 dəfə çəkilmişdir. Ancaq harada doğulduğu və harada dəfn olduğu bəyan edilməmişdir. Nuhun (ə) dastanı Quranın 6 surəsində bəyan edilmişdir: “Əraf”, “Hud”, “Muminun”, “Şüəra”, “Qəmər”, “Nuh”.

O, ilk ulul-əzm peyğəmbər olmuşdur ki, səma kitabına və şəriətə malik olmuşdur. O, tövhidi, namazı, əmr-be-mərufu, ədaləti, vəfanı təbliğ etmişdir. Onun risalət dövrü 950 il olmuşdur.

O, bəşərin ikinci atası və bütün peyğəmbərlərin atasıdır, Adəm (ə) və İdris (ə) peyğəmbərlərdən başqa. Nuhun dastanına Tövratda da rast gəlmək olur.

Quran Nuhu “Şeyxul-ənbiya” adlandırır və tənha peyğəmbərdir ki, risalətinin zamanı Quranda qeyd edilmişdir. O, elə peyğəmbər olmuşdur ki, Adəmdən (ə) sonra yaranan zülm və şirklə mübarizə aparmışdır. Onun həyat yoldaşı və övladları belə, onunla müxalif olmuşdular.

Həzrət Nuh (ə) – o peyğəmbərlərdəndir ki, Allah ona salam vermişdir: “Aləmlər (mələklər, insanlar və cinlər aləmi) içərisində (Allahın) salam(ı) olsun Nuha! (Dünya əhalisi gərək ona salam göndərsin). (“Saffat” 79).

Allah Təala Həzrət İbrahimə (ə), Musaya (ə), Haruna (ə), İlyasa və saleh bəndələrinə də salam vermişdir, ancaq heç birində “fil-aləmin” sözü işlənməmişdir. (Tebyan/Deyerler)

O, uzun yaşamış tək peyğəmbərdir ki, insan bəşərini gəmi vasitəsilə xilas etmişdir. Ona görə də ona “Əbul-bəşəri-sani” (“Bəşərin ikinci atası”) də deyirlər.

O, tək peyğəmbər olmuşdur ki, bir nifrini ilə Allah yeri suya qərq etmişdir. 950-illik risalətinə baxmayaraq, ancaq 8 nəfər tərəfdaşı olmuşdur.

Hədislərin buyurduğuna görə, onu ona görə Nuh adlandırmışdılar ki, öz ümməti üçün növhə oxuyardı. Ümmətinin qəlbi öldüyü üçün, onun bu sözlərini dinləmir və qəflətdən ayılmırdılar. “Beləliklə, onlar onu təkzib etdilər. Biz də ona və onunla birgə gəmidə olan hər bir kəsə nicat verdik və Bizim ayələrimizi təkzib edənləri (suda) batırdıq. Doğrudan da onlar kor qəlbli bir dəstə idilər”. (“Əraf” 64).

Həzrət Nuh (ə) o peyğəmbərlərdən idi ki, Allah onu salehlərdən hesab etmiş və onu şakir bəndə adlandırmış, onu mömin bəndələrin zümrəsində qərar vermişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Mübarək Nimeyi-Şaban gecəsinin əməlləri

Bu gecə Nimeyi-Şaban daxil olur Hədislərdə qeyd olunur ki, bu gecə Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Tövsiyyə olunur ki, bu gecə... Davamı..

Allah-Təala buyurur: “Mömin kişilərə və qadınlara de ki, gözlərini nаməhrəmlərdən çеvirib yеrə diksinlər”

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Аlimə bахmаq ibаdətdir. Ədаlətli rəhbərə bахmаq ibаdətdir. Аtа-аnаyа məhəbbətlə bахmаq ibаdətdir. Аllаhа хаtir sеvdiyin qаrdаşа bахmаq ibаdətdir.” “Üç... Davamı..

Ayətullah Misbah Yəzdi: “Problemlərin həlli üçün onun-bunun qabağında boyun bükmək gərək deyil. Axı sadəcə İmam Zaman ağanin (ə.f.) bircə nəzəri kifayətdir…”

Ayətullah Misbah Yəzdi bəzi məddəhların Əhli-beyt (ə) haqqında yazdıqları şeirləri tənqid etdimişdir və bu cür şeirlərin ali məzmunlara malik olmamasını vurğulamişdır. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “İçində ibrət оlmаyаn hər bir bахış, əbəsdir”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Göz qəlbin qаsididir.” “Göz qəlbin хəfiyyəsi və аğlın qаsididir.” “Qəlb gözün kitаbıdır.” “Gözlərin bахışlаrı şеytаnın tоrlаrıdır.” “Gözün kоrluğu... Davamı..

Bu gün Şaban ayının ilk günüdür. Bu ayın müştərək əməlləri və zikrləri

Bu gün Fevral ayının 22-i müqəddəs  Şaban ayının ilk günüdür. Şaban ayı mübarək Ramazan ayına son hazırlıq fürsəti sayılır. Hədis və rəvayətlərdə... Davamı..

Namazı keyfiyyətli qılmaq istəyənlər üçün Ayətullah Behcətdən tövsiyələr

Ayətullah Behcətin namazda qəlb hüzuru ilə bağlı nəzərləri vardır ki, onlara işarə edək: “Qəlb hüzuru mövzusunda bir giriş var və bir də... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: İnsanda gərək İmam Zamana (ə.f) qarşı bir növ qeyrət hissi olsun!

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Həmd olsun Allaha ki, şiələrin qəlbində İmam Zamana (ə.f) eşq var. Allah-təala bu eşqi günbəgün daha... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim cаmааtа qаrşı insаflı оlsа, Аllаh mütləq оnun izzətini аrtırаr”

İmаm Əli (ə) buyurub İnsaflı olmaq haqda buyurub: “İnsаf хislətlərin ən üstünüdür.” “İnsаf qəlbləri bir-birinə bаğlаyır. ” “Əlаqə tеlləri insаfın оlmаsı nəticəsində... Davamı..