Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
3 Mart 12:10
Şərh Yoxdur
7701

Ayətullah Müctehidi Tehrani: “Əgər dünya və axirət istəyirsən, əgər ruzi, sərvət istəyirsənsə…”

Mərhum Ayətullah Müctehidi Tehrani buyurmuşdur: “Mən çox alim, arif görmüşəm, İmam Xomeynidən tutmuş  Ayətullah Bürucerdi, Ayətullah Şahabadi, Ayətullah Hairiyə qədər. Əgər onların nəsihətlərinin hamısını xülasələşdirib bir cümlədə vermək istəsəm belə deyərdim. Ey insan, əgər dünya və axirət istəyirsən, əgər ruzi, sərvət istəyirsən, bir sözlə, hər şey istəyirsənsə namazı öz vaxtında qıl. Namazı təxirə salma.

Bəzi insanların qarınları Allahları olub. Bəziləri namaz vaxtı evdə oturub nahar edirlər və namazı xatırlamırlar. O kəslər ki, namazını əvvəl vaxtı qılmır, namazı onları bəd dua edir və deyir ki,  necə məni zay etdin,  elə də Allah səni zay etsin. Elə bu səbəbdəndir ki, həmin şəxslər həmişə giriftarçılıq içərisində olarlar. Həmişə də soruşarlar ki, ağa mən nə edirəm alınmır. Çünki namazı əvvəl vaxtı qılmırsan. Alimdən soruşdular ki, niyə nə iş görürük səmərə vermir? Cavabında buyurdu ki, çünki namazı əvvəl vaxtı qılmırsınız və namazınız da sizi bəd dua edir. Ustadımız mərhum Bürhan 65 il əvvəl minbərdə belə bir söz dedi ki, hələ də xatirimdədir. “O şəxs ki, Məğrib namazını o qədər gec qıla ki, göy üzərini ulduzlar örtə, məlundur”. Məhz buna görə Ayətullah Mərəşi Nəcəfi Şam azanı verilən kimi namaza tez başlayardı ki, göy üzünü ulduzlar örtməsin. Sübh namazı da eyni cürdür. Hər kim Sübh namazını o qədər gec qıla ki, ulduzlar yoxa çıxsın, məlundur. Bəli, iki nəfər məlundur; Şam namazını o qədər gec qılan kəs ki, ulduzlar göyü örtmüş olsun və sübh namazını o qədər gec qılan ki, ulduzlar artıq görsənməsin. Hər ikisi məlundur. Yəni Allahın rəhmətindən uzaqdırlar”.

 

Ayətullah Behcətin (r) ustadı Əllamə Qazi də tələbələrinə namazı vaxtında qılmağı tövsiyə edərmiş. Ayətullah Behcəti ağa buyurub: “Əllamə Qazi deyəndə namazı vaxtında qılın hər şeyi əldə edərsiniz, daha yaxşı qılın, demədi. Yəni keyfiyyətini şərt etmədi. Yalnız dedi vaxtında qılın düzələcək.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..