Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
27 Fevral 12:51
Şərh Yoxdur
3848

Yoxsulluq zirək adamın ağzını da öz dəlilini demək üçün yumur. Kasıb insan, öz şəhərində də qəribdir

Həzrət Məhəmməd (s) Peyğəmbərimiz buyurub (s): “Yoxsulluq küfrə gedib çıxmağa yaxındır.” [1]

O Həzrət (s) başqa bir yerdə buyurub: “İlahi! Mən, küfrdən və yoxsulluqdan Sənə pənah aparıram.” Bir kişi dedi: “Bu ikisi eynidirmi?” Buyurdu: “Bəli.”[2]

“Əgər Allahımın rəhməti mənim ümmətimin yoxsullarının üstündə olmasaydı, yoxsulluğun küfrə keçməsinə az qalardı.”[3]

“Kasıbçılıq hər iki dünyada üz qaralığıdır (səbəbkarıdır).”[4]

Yoxsulluq öldürülməkdən daha pis və daha ağırdır. [5]

 

Həzrət İmam Əli (ə) buyurub: “Yoxsulluq böyük ölümdür.” [6]

Yoxsulluq zirək adamın ağzını da öz dəlilini demək üçün yumur. Kasıb insan, öz şəhərində də qəribdir.” [7]

İmam Əli (ə) öz övladı Həsənə (ə) buyurub: “Öz gündəlik çörəyi üçün çalı­şanı danlama. Çünki özünü saxlamağa qüdrəti olmayanın xətası çox olar. Övladım! Yoxsul insan həqirdir. Sözünü sayan yoxdur, yeri və mə­qa­mı­nı isə tanıyan. Yoxsula, düzdanışan da olsa yalançı deyərlər. Zahid və tər­kidünya olsa, nadan adlandırarlar. Övladım, yoxsulluğa giriftar olan, dörd xislətə mübtəla olar: Allaha yəqinlikdə süstlük, ağlın azalması, dinində köv­rəklik, üzündə abır-həyanın azlığı. Belə isə Allaha yoxsulluqdan pənah aparıram.”[8]

İmam Əli (ə) övladı Məhəmməd ibn Hənəfiyyəyə buyurub: “Övladım! Mən səninçün yoxsulluq və imkansızlıqdan qorxuram. Onlardan Allaha pənah apar. Çünki yoxsulluq dinin azalmasına, ağlın məyusluğuna, kin və düşmənçiliyə səbəb olar.” [9]

O Həzrət (ə) başqa bir yerdə buyurub: “Yoxsul öz doğulduğu yerdə belə qəribdir.”[10]

 

www.ahliman.info

[1] əl-Kafi, c. 2, səh. 307, hədis 4

[2] Kənzul-Ummal, hədis 16687

[3] Cameul Əxbar, səh. 300, hədis 817

[4] Əvalil lali, c. 1, səh. 40, hədis 41

[5] Cameul Əxbar, səh. 299, hədis 816

[6] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 163

[7] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 3

[8] Cameul Əxbar, səh. 300, hədis 818

[9] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 319.

[10] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 56.

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..