Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
27 Fevral 12:51
Şərh Yoxdur
4205

Yoxsulluq zirək adamın ağzını da öz dəlilini demək üçün yumur. Kasıb insan, öz şəhərində də qəribdir

Həzrət Məhəmməd (s) Peyğəmbərimiz buyurub (s): “Yoxsulluq küfrə gedib çıxmağa yaxındır.” [1]

O Həzrət (s) başqa bir yerdə buyurub: “İlahi! Mən, küfrdən və yoxsulluqdan Sənə pənah aparıram.” Bir kişi dedi: “Bu ikisi eynidirmi?” Buyurdu: “Bəli.”[2]

“Əgər Allahımın rəhməti mənim ümmətimin yoxsullarının üstündə olmasaydı, yoxsulluğun küfrə keçməsinə az qalardı.”[3]

“Kasıbçılıq hər iki dünyada üz qaralığıdır (səbəbkarıdır).”[4]

Yoxsulluq öldürülməkdən daha pis və daha ağırdır. [5]

 

Həzrət İmam Əli (ə) buyurub: “Yoxsulluq böyük ölümdür.” [6]

Yoxsulluq zirək adamın ağzını da öz dəlilini demək üçün yumur. Kasıb insan, öz şəhərində də qəribdir.” [7]

İmam Əli (ə) öz övladı Həsənə (ə) buyurub: “Öz gündəlik çörəyi üçün çalı­şanı danlama. Çünki özünü saxlamağa qüdrəti olmayanın xətası çox olar. Övladım! Yoxsul insan həqirdir. Sözünü sayan yoxdur, yeri və mə­qa­mı­nı isə tanıyan. Yoxsula, düzdanışan da olsa yalançı deyərlər. Zahid və tər­kidünya olsa, nadan adlandırarlar. Övladım, yoxsulluğa giriftar olan, dörd xislətə mübtəla olar: Allaha yəqinlikdə süstlük, ağlın azalması, dinində köv­rəklik, üzündə abır-həyanın azlığı. Belə isə Allaha yoxsulluqdan pənah aparıram.”[8]

İmam Əli (ə) övladı Məhəmməd ibn Hənəfiyyəyə buyurub: “Övladım! Mən səninçün yoxsulluq və imkansızlıqdan qorxuram. Onlardan Allaha pənah apar. Çünki yoxsulluq dinin azalmasına, ağlın məyusluğuna, kin və düşmənçiliyə səbəb olar.” [9]

O Həzrət (ə) başqa bir yerdə buyurub: “Yoxsul öz doğulduğu yerdə belə qəribdir.”[10]

 

www.ahliman.info

[1] əl-Kafi, c. 2, səh. 307, hədis 4

[2] Kənzul-Ummal, hədis 16687

[3] Cameul Əxbar, səh. 300, hədis 817

[4] Əvalil lali, c. 1, səh. 40, hədis 41

[5] Cameul Əxbar, səh. 299, hədis 816

[6] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 163

[7] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 3

[8] Cameul Əxbar, səh. 300, hədis 818

[9] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 319.

[10] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 56.

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Mübarək Nimeyi-Şaban gecəsinin əməlləri

Bu gecə Nimeyi-Şaban daxil olur Hədislərdə qeyd olunur ki, bu gecə Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Tövsiyyə olunur ki, bu gecə... Davamı..

Allah-Təala buyurur: “Mömin kişilərə və qadınlara de ki, gözlərini nаməhrəmlərdən çеvirib yеrə diksinlər”

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Аlimə bахmаq ibаdətdir. Ədаlətli rəhbərə bахmаq ibаdətdir. Аtа-аnаyа məhəbbətlə bахmаq ibаdətdir. Аllаhа хаtir sеvdiyin qаrdаşа bахmаq ibаdətdir.” “Üç... Davamı..

Ayətullah Misbah Yəzdi: “Problemlərin həlli üçün onun-bunun qabağında boyun bükmək gərək deyil. Axı sadəcə İmam Zaman ağanin (ə.f.) bircə nəzəri kifayətdir…”

Ayətullah Misbah Yəzdi bəzi məddəhların Əhli-beyt (ə) haqqında yazdıqları şeirləri tənqid etdimişdir və bu cür şeirlərin ali məzmunlara malik olmamasını vurğulamişdır. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “İçində ibrət оlmаyаn hər bir bахış, əbəsdir”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Göz qəlbin qаsididir.” “Göz qəlbin хəfiyyəsi və аğlın qаsididir.” “Qəlb gözün kitаbıdır.” “Gözlərin bахışlаrı şеytаnın tоrlаrıdır.” “Gözün kоrluğu... Davamı..

Bu gün Şaban ayının ilk günüdür. Bu ayın müştərək əməlləri və zikrləri

Bu gün Fevral ayının 22-i müqəddəs  Şaban ayının ilk günüdür. Şaban ayı mübarək Ramazan ayına son hazırlıq fürsəti sayılır. Hədis və rəvayətlərdə... Davamı..

Namazı keyfiyyətli qılmaq istəyənlər üçün Ayətullah Behcətdən tövsiyələr

Ayətullah Behcətin namazda qəlb hüzuru ilə bağlı nəzərləri vardır ki, onlara işarə edək: “Qəlb hüzuru mövzusunda bir giriş var və bir də... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: İnsanda gərək İmam Zamana (ə.f) qarşı bir növ qeyrət hissi olsun!

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Həmd olsun Allaha ki, şiələrin qəlbində İmam Zamana (ə.f) eşq var. Allah-təala bu eşqi günbəgün daha... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim cаmааtа qаrşı insаflı оlsа, Аllаh mütləq оnun izzətini аrtırаr”

İmаm Əli (ə) buyurub İnsaflı olmaq haqda buyurub: “İnsаf хislətlərin ən üstünüdür.” “İnsаf qəlbləri bir-birinə bаğlаyır. ” “Əlаqə tеlləri insаfın оlmаsı nəticəsində... Davamı..