Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
23 Fevral 10:47
Şərh Yoxdur
3874

Allah Təala Qiyamət günü bu insanlara rəhm edər

Mülayimlik və xoş rəftar olmaq – bəşər üçün ən fəzilətli sifətlərdən hesab olunur. Kobudluq, sərtlik isə dinimizdə şirk və küfr ilə bərabər tutulur.

Mülayimlik və başqalarının dərdinə həmdəm olmaq – təqvalıların nişanələrindəndir. “Muhəmməd (s) – Allahın peyğəmbəridir. Onunla birgə olanlar kafirlərin qarşısında güclü və sərt, öz aralarında isə mehribandırlar”. (“Fəth” 29).

“Ona İncili verdik və ona tabe olanların qəlblərinə (öz aralarında) rəhm və mehribanlıq saldıq”. (“Hədid” 27).

O kəsin ki, qəlbi yumşaq və əxlaqı gözəl olarsa, hər iki dünyada da xeyir və səadət əhlindən olar. Ancaq o kəs ki, bu fəzilətli sifətdən məhrum olarsa, hər iki dünyada da bədbəxt olar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim müsəlmana rəhm etməzsə, Allah da ona rəhm etməz”. (Tebyan/Deyerler)

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (ə) başqa yerdə buyurur: “Bundan qeyrisi deyildir ki, Allah bəndələri arasından (ancaq) rəhm edənlərə rəhm edər”.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Allah məxluqlarına və bəndələrinə şəfqətli və mehribandır. O kəslərin ki, qəlbləri onlar üçün yanar, Allahın diqqətində qərar tutar və onları sevər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mələklər və əməli qoruyanlar insanın yaxşı və layiqli əməllərini təmtəraq və xüsusi şövkətlə altıncı səmaya çatdırarlar. Ancaq bu dərəcənin gözətçiləri əmr verərlər ki, dayansınlar. Deyər: Çünki mən rəhmət və şəfqət məmuruyam. Araşdırdıqdan sonra əmr edər ki, onu sahibinin üzünə vursunlar ki, gözləri kor olsun. Çünki sahibinin rəhmi yoxdur. Əgər Allahın bəndəsi dünya və ya axirət şeyinə giriftar olardısa, ürəyi onun üçün yanmazdı. Bəlkə onu məzəmmət və məsxərə edərdi. Mən ona görə məsulam ki, əməli məndən yuxarı qalxmasın”.

Beləliklə deyə bilərik ki, rəhm etmək və qəlbin yumşaq olması – Allahın sevdiyi sifətlərdəndir ki, ona görə Allah da həmin bəndəsinə qarşı rəhimli və bağışlayan olar. Müasir dövrün bu keşməkeşli zamanlarında qəlbimizin daşlaşmasına imkan verməyək və insanların qəminə həmdəm olaq, onlara qarşı rəhimli olaq.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..