Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
23 Fevral 10:47
Şərh Yoxdur
4062

Allah Təala Qiyamət günü bu insanlara rəhm edər

Mülayimlik və xoş rəftar olmaq – bəşər üçün ən fəzilətli sifətlərdən hesab olunur. Kobudluq, sərtlik isə dinimizdə şirk və küfr ilə bərabər tutulur.

Mülayimlik və başqalarının dərdinə həmdəm olmaq – təqvalıların nişanələrindəndir. “Muhəmməd (s) – Allahın peyğəmbəridir. Onunla birgə olanlar kafirlərin qarşısında güclü və sərt, öz aralarında isə mehribandırlar”. (“Fəth” 29).

“Ona İncili verdik və ona tabe olanların qəlblərinə (öz aralarında) rəhm və mehribanlıq saldıq”. (“Hədid” 27).

O kəsin ki, qəlbi yumşaq və əxlaqı gözəl olarsa, hər iki dünyada da xeyir və səadət əhlindən olar. Ancaq o kəs ki, bu fəzilətli sifətdən məhrum olarsa, hər iki dünyada da bədbəxt olar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim müsəlmana rəhm etməzsə, Allah da ona rəhm etməz”. (Tebyan/Deyerler)

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (ə) başqa yerdə buyurur: “Bundan qeyrisi deyildir ki, Allah bəndələri arasından (ancaq) rəhm edənlərə rəhm edər”.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Allah məxluqlarına və bəndələrinə şəfqətli və mehribandır. O kəslərin ki, qəlbləri onlar üçün yanar, Allahın diqqətində qərar tutar və onları sevər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mələklər və əməli qoruyanlar insanın yaxşı və layiqli əməllərini təmtəraq və xüsusi şövkətlə altıncı səmaya çatdırarlar. Ancaq bu dərəcənin gözətçiləri əmr verərlər ki, dayansınlar. Deyər: Çünki mən rəhmət və şəfqət məmuruyam. Araşdırdıqdan sonra əmr edər ki, onu sahibinin üzünə vursunlar ki, gözləri kor olsun. Çünki sahibinin rəhmi yoxdur. Əgər Allahın bəndəsi dünya və ya axirət şeyinə giriftar olardısa, ürəyi onun üçün yanmazdı. Bəlkə onu məzəmmət və məsxərə edərdi. Mən ona görə məsulam ki, əməli məndən yuxarı qalxmasın”.

Beləliklə deyə bilərik ki, rəhm etmək və qəlbin yumşaq olması – Allahın sevdiyi sifətlərdəndir ki, ona görə Allah da həmin bəndəsinə qarşı rəhimli və bağışlayan olar. Müasir dövrün bu keşməkeşli zamanlarında qəlbimizin daşlaşmasına imkan verməyək və insanların qəminə həmdəm olaq, onlara qarşı rəhimli olaq.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Mübarək Nimeyi-Şaban gecəsinin əməlləri

Bu gecə Nimeyi-Şaban daxil olur Hədislərdə qeyd olunur ki, bu gecə Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Tövsiyyə olunur ki, bu gecə... Davamı..

Allah-Təala buyurur: “Mömin kişilərə və qadınlara de ki, gözlərini nаməhrəmlərdən çеvirib yеrə diksinlər”

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Аlimə bахmаq ibаdətdir. Ədаlətli rəhbərə bахmаq ibаdətdir. Аtа-аnаyа məhəbbətlə bахmаq ibаdətdir. Аllаhа хаtir sеvdiyin qаrdаşа bахmаq ibаdətdir.” “Üç... Davamı..

Ayətullah Misbah Yəzdi: “Problemlərin həlli üçün onun-bunun qabağında boyun bükmək gərək deyil. Axı sadəcə İmam Zaman ağanin (ə.f.) bircə nəzəri kifayətdir…”

Ayətullah Misbah Yəzdi bəzi məddəhların Əhli-beyt (ə) haqqında yazdıqları şeirləri tənqid etdimişdir və bu cür şeirlərin ali məzmunlara malik olmamasını vurğulamişdır. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “İçində ibrət оlmаyаn hər bir bахış, əbəsdir”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Göz qəlbin qаsididir.” “Göz qəlbin хəfiyyəsi və аğlın qаsididir.” “Qəlb gözün kitаbıdır.” “Gözlərin bахışlаrı şеytаnın tоrlаrıdır.” “Gözün kоrluğu... Davamı..

Bu gün Şaban ayının ilk günüdür. Bu ayın müştərək əməlləri və zikrləri

Bu gün Fevral ayının 22-i müqəddəs  Şaban ayının ilk günüdür. Şaban ayı mübarək Ramazan ayına son hazırlıq fürsəti sayılır. Hədis və rəvayətlərdə... Davamı..

Namazı keyfiyyətli qılmaq istəyənlər üçün Ayətullah Behcətdən tövsiyələr

Ayətullah Behcətin namazda qəlb hüzuru ilə bağlı nəzərləri vardır ki, onlara işarə edək: “Qəlb hüzuru mövzusunda bir giriş var və bir də... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: İnsanda gərək İmam Zamana (ə.f) qarşı bir növ qeyrət hissi olsun!

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Həmd olsun Allaha ki, şiələrin qəlbində İmam Zamana (ə.f) eşq var. Allah-təala bu eşqi günbəgün daha... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim cаmааtа qаrşı insаflı оlsа, Аllаh mütləq оnun izzətini аrtırаr”

İmаm Əli (ə) buyurub İnsaflı olmaq haqda buyurub: “İnsаf хislətlərin ən üstünüdür.” “İnsаf qəlbləri bir-birinə bаğlаyır. ” “Əlаqə tеlləri insаfın оlmаsı nəticəsində... Davamı..