Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Fevral 11:52
Şərh Yoxdur
2874

Həzrət Zəhranın (s.ə) məqamı əhli-təsənnünün nəzərində

Həzrət Zəhranın (ə) ali məqamı ilə bağlı çox sayda kitablar yazılmış və çox sayda sözlər deyilmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, bütün bunlar Xanımın (s.ə) fəzilət okeanının bir damcısını belə etmir.

Şübhəsiz ki, əziz Peyğəmbərin (s) gözünün nuru olan Həzrət Fatimə (s.ə) haqqında dedikləri – öz sözləri deyildir. Belə ki, Allah Təala Peyğəmbər (s) barəsində buyurmuşdur: “O, (Qur’anın və ilahi tapşırıqların çatdırılmasında) əsla nəfsi istəkləri ilə danışmır. Dedikləri yalnız, (yuxarı aləmdən) ona ilham olunan vəhydir”. (“Nəcm” 3-4).

Həzrət Fatimənin (s.ə) atası yanında məqamı böyük idi və bunu o cümlədən, əhli-təsənnün alimləri də etiraf edirlər. Bunu əhli-təsənnündən nəql edilən hədislərdə də görmək olur. (Həvzəh/Deyerler)

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Fatimə (s.ə) – mənim bədənimin bir parçasıdır, hər kim onu qəzəbləndirər, məni qəzəbləndirmiş olar”.

“Həqiqətən, də Fatimə (s.ə) mənim bir parçamdır. Hər kim onu incidər, məni incitmiş olar”.

Həzrət Peyğəmbər (s) Həzrət Zəhraya (s.ə) buyurur: “Allah sənin qəzəbinlə qəzəblənər və razılığın üçün razı olar”.

Mustədrək Aişədən nəql edir ki, Fatiməyə (s.ə) deyibdir: “Sənə o şeyi müjdə verim ki, Peyğəmbərdən (s) eşitmişəm ki, buyurub: “Behişt qadınlarının sərvəri dörd qadındır: İmranın qızı Məryəm (s.ə), Muhəmmədin (s) qızı Fatimə (s.ə), Xuvəylədin qızı Xədicə (s.ə), Məzahimin qızı Asiya (s.ə)””.

İbni Abbas nəql edir: “Peyğəmbər (s) buyurub: Qızım Fatimə (s.ə) huridir. Ona görə Fatimə adlandırılıb ki, Allah onu və onu sevənləri oddan uzaq etmişdir””.

Əhməd ibni Hənbəl nəql edir: “Peyğəmbər (s) nə zaman səfərə getsə idi, son görüşünü Fatimə (s.ə) ilə qərar verərdi. Nə zaman qayıtsa idi, ilk görüşünə getdiyi insan Fatimə (s.ə) olardı”.

Tirmizi Aişədən nəql edir: “Heç kəsi Fatimə (s.ə) qədər Peyğəmbərə (s) sima, dəlil və hidayət cəhətdən bənzədiyini görmədim. O, nə zaman Peyğəmbərin (s) yanına gəlsə idi, ayağa qalxar və onu öpər və öz yerində əyləşdirərdi”.

Mustədrək nəql edir: “Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, Qiyamət gəlib çatar, carçı ərşin daxilindən car çəkər: “Ey hazır olanlar, cəmlənin! Başınızı aşağı salıb, gözlərinizi bağlayın ki, Muhəmmədin (s) qızı Fatimə (s.ə) Siratdan keçəcəkdir”. O, hurilərdən olan 70 min kənizlə işıq surətilə keçər”.

Allah Təala bizləri Həzrət Zəhranı (s.ə) sevənlərdən qərar versin, inşəallah.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Аllаh, Muhəmməddən (s) yахşı insаn yаrаtmаyıb”

Bir nəfər, Əmirəl-möminindən (ə), о Həzrət qılıncının qаyışını bеlinə bаğlаmış hаldа Kufə məscidində оlаrkən Pеyğəmbərin cismаni хüsusiyyətləri bаrədə suаl sоruşdu. İmаm (ə)... Davamı..

Bu gün Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) gözünün işığı xanım... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Sizin ən təqvаlınız və Аllаhı ən yахşı tаnıyаnınız mənəm”

Həzrət Muhəmməd (s) peyğəmbərimiz özü haqda buyurur: “Mən, Аllаhın tərbiyə еtdiyi, Əli isə mənim tərbiyə еtdiyimdir.” “Еy insаnlаr! Mən əslində Аllаh tərəfindən... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) sevgisi insana 7 yerdə xüsusi bəhrə verər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Salman! Fatiməni (s.ə) sevmək yüz yerdə insanın halına faydalı olar ki, onların ən rahat olanları ibarətdir:  ... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) İmam Əliyə (ə) vəsiyyət etdiyi 8 məqam

Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə)... Davamı..

Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz

“Ey Əbuzər! Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz”. Şöhrət və sərvət üçün elm dalınca gedənlər bir tərəfə qalsın,... Davamı..