Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
8 Fevral 13:58
Şərh Yoxdur
3127

Peyğəmbərimiz (s) qazanc ardınca olmayan müsəlmanı görəndə, deyərdi: “Gözümdən düşdün…”

Haram mal yemək insanı dünyada da, axirətdə də həlak edər. Və o kəs ki, haram maldan çəkinər, təqvaya və səadətə nail olar. İnsanın bu dünyada yaşaması üçün yeməyə, geyinməyə və başqa şeylərə ehtiyacı vardır ki, onları gərək halal yolla əldə etsin və haramdan çəkinsin.

Çünki Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Halalı istəmək hər bir müsəlman kişi və qadına vacibdir”. (Erfan/Deyerler)

Rəsuli-Əkrəm (s) yenə buyurur: “Hər kim halal istəmək yolunda yorulduğu halda gecəyə daxil olar – bağışlanmış halda gecəyə daxil olmuş olar”.

Həzrət (s) buyurur: “Hər kim öz əlinin zəhmətindən yeyər, Siratdan işıq kimi keçər”.

“Hər kim öz əlinin zəhmətindən yeyər, Allah ona rəhmətlə nəzər salar və ona heç bir zaman əzab etməz”.

“İbadətin 70 hissəsi vardır və onların ən üstünü halal istəməkdir”.

“Hər kim öz əlinin zəhmətindən yeyər, Allah behiştin qapılarını onun üzünə açar ki, hansı qapıdan istəsə, oradan daxil olsun”.

“Hər kim öz əlinin zəhmətindən yeyər, Qiyamət günü peyğəmbərlərdən hesab olunar və peyğəmbərlərin əcrini alar”.

Nə zaman Peyğəmbər (s) bir müsəlmanla rastlaşsa idi, ondan soruşardı ki, gəlirin vardırmı? Əgər desəydi ki, yoxdur, buyurardı: “Gözümdən düşdün”. Soruşanda ki, niyə? Buyurardı: “Çünki əgər möminin gəliri olmazsa, din ilə qazanc əldə edər”.

Həzrət (s) buyurur: “Hər kim 40 gün halal yeyərsə, Allah Təala qəlbini aydınlandırar və hikmət bulaqlarını qəlbindən dilinə axıdar”.

Peyğəmbərimiz (s) səhabələrinə buyurur: “Yeməyini pak və halal et ki, duan qəbul olunsun”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah o kəs üçün zamindir ki, Onun günahından çəkinər. Onu məkruh bildiyi haldan, sevdiyi hala salar. Ruzisini güman etmədiyi yerdən çatdırar”.

Ona görə də deyə bilərik ki, haram maldan çəkinmək insana təqvanı və dindarlığı bəxş edər. Onu Allah yanında əziz edər və axirətini abad edər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..