Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
6 Fevral 12:58
Şərh Yoxdur
68380

Çətinlik və müşkül zamanı kömək edən dualar hansıdır? Duanın qəbulluğu nədən asılıdır?

Duanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Dinimiz insanın dua etməsini təqdir edir və duanı İlahi rəhmətə doğru aparan bir mübarək vasitə kimi tanıdır. İmam Əli (ə) buyurub: «Dua – rəhmət qapısının açarı və qaranlıqda (işıq saçan)çıraqdır».

İmam Rzadan (ə) nəql edirlər ki, buyurub: «Peyğəmbərlərin silahından yapışın!». Soruşdular: «Peyğəmbərlərin silahı nədir?» Buyurdu: «Dua».

Yaxud, İmam Əlidən (ə) belə nəql edirlər: «Kim pak və müqəddəs olan Allahın (rəhmət) qapısını döysə, o qapı onun üzünə açılar».

Mübarək dinimiz duanı, bəladan qoruyan bir vasitə kimi təqdim edir. İmam Səccad (ə) buyurub: «Dua insanı nazil olan və nazil olacaq bəladan qoruyar».

Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: «Bəla qapılarını dua ilə bağlayın».

Duanın qəbul olunmasını asanlaşdıran bir çox yollar var. Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “«Bismilləhir-Rahmənir-Rahim»lə başlayan dua geri qaytarılmaz»”.

İmam Əli (ə) buyurub: «Hər bir çətinlik və müşkül zamanı “Lə həvlə və lə qüvvətə illə billəhil-aliyyil-azim”(«Uca və böyük Allahdan başqa heç bir güc və qüdrət yoxdur») de. (Belə deyəndə) həmin çətinlik aradan qalxar».

İmam Rzadan (ə) nəql edirlər: «Atamı yuxuda gördüm və o, buyurdu: «Oğul! Çətinlik içərisində olan zaman «ya Rauf, ya Rəhim» ibarəsini çox de. Yuxuda gördüyün aşkarda gördüyün kimidir (yəni bu dediklərimi yuxu sanma, aşkar kimi qəbul et)».

Dua etməkdə kiçik deyilən bir şey yoxdur. İnsan hər bir məsələsi ilə bağlı Uca Allahdan istəyə bilər və istəməsi bəyənilir. Böyük İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: «Allahdan istəyin və çox istəyin. Çünki Onun üçün heç nə çox və böyük deyil».

İmam Muhəmməd Baqir (ə) buyurur: «Öz kiçik hacətlərinizi xırda və az əhəmiyyətli hesab etməyin. Çünki Allahın ən çox sevdiyi möminlər – daha çox dua edən kəslərdir».

Dua etmək – tofiqatladır. Və tofiqatı inayət edən Allah, onu, inşəallah, qəbul da edər. İmam Həsən (ə) buyurmuşdur:«Allah Təala kimin üzünə dua və istək qapısını açıbsa, qəbul qapısı da onun üzünə açılmışdır».

İmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə nəql edirlər: «Dua et və demə ki, iş işdən keçibdir. Həqiqətən, Allah dərgahında elə bir məqam və dərəcə var ki, ona duadan başqa heç bir vasitə ilə çatmaq olmar».

Duanın qəbulluğunu əngəlləyən amilləri də tanıyaq. Rəsuli-Əkrəm (s) buyurub: «Qazancını halal et ki, duan qəbul olunsun. Çünki insan bir (haram) tikə ağzına qoyarsa, qırx gün ibadəti qəbul olunmaz».

Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurub: «Sizlərdən hər kim dualarının qəbul olunmasını istəyirsə, öz qazancını təmiz etsin və insanların haqqını ödəsin. Qarnında haram mal və boynunda bir kəsin haqqı olan insanın duası Allah dərgahına qalxmır».

İmam Sadiq (ə) buyurub: «Dörd nəfərin duası qəbul olunmaz: Evində oturub «ey Allahım, mənə ruzi yetir!» deyən kişinin. Allah Təala ona buyurar: «Məgər sənə qalxıb ruzi dalınca getməyi əmr etməmişəmmi?!». Öz arvadına lənət edən kişinin. Allah Təala ona buyurar: «Məgər onun işini sənə tapşırmamışammı?». Var-dövlətini hədərə verən kişinin. O, deyər: «Ey Allahım! Mənə ruzi ver». Allah buyurar: «Məgər sənə qənaətcil olmağı əmr etmədimmi?!». Öz malını sənəd və şahid olmadan başqasına borc verən şəxsin. Allah Təala ona deyər: «Məgər sənə göstəriş vermədimmi ki, (borc verən zaman) sənəd və şahid tutasan?!».

Duanın qəbul olunmasının qəlbin hazırlığı ilə birbaşa əlaqəsi var. Allahın Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: «Qəlbin kövrəldiyi vaxtı dua etməyi qənimət bil. Çünki qəlbin kövrəlməsi (riqqəti) – rəhmətdir».

İmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə buyuruş var: «Allah Təala daş qəlbdən gələn duanı qəbul etməz».

Xanım Fatimeyi-Zəhra (ə) buyurmuşdur: «Kim özünün saf və pak ibadətini Allah dərgahına qaldırsa, Allah Təala o bəndənin xeyrinə olan ən yaxşı işi ona nazil edər».

Mütəal Allah insanın xeyrini nəzərdə tutaraq, bəzən onun duasını qəbul etmir. İmam Əlidən (ə) belə nəql edirlər: «Pak və müqəddəs Allahın kərəmi Onun hikmətinə zidd deyil. Buna görə hər dua qəbul olunmur».

Allah Təala bütün mömin və möminələrin duasını qəbul etsin, inşəallah.//Deyerler

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Belə şəxsləri görən zaman bil ki, onlar Cəfəri şiələridir

İmam Əli (ə) buyurub: “Allahın Peyğəmbərinə (s) insanların mənə paxıllıq etmələrindən şikayətləndim. O Həzrət (s) buyurdu: Ey Əli! Cənnətə daxil olacaq ilk... Davamı..

Bu yeddi nəfər bütün peyğəmbərlər tərəfindən lənətlənib

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) buyurub: Mən yeddi nəfərə lənət etmişəm, Allah da onlara lənət edib və məndən əvvəlki peyğəmbərlər də onlara lənət etmişlər.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünə hörmət qоyаn kimsənin gözündə nəfsi istəklər dəyərsiz оlаr”

Əmirəl-möminin imam Əli əleyhissalam “nəfsin tərbiyəsi” ilə bağlı buyurmuşdur:   “Cаmааt! Nəfslərinizin tərbiyəsi ilə məşğul оlun və оnu аdətlərinə hərislikdən sахlаyın.” “Nəfslərinizlə... Davamı..

“Hətta bir dini göstərişi qəlbən qəbul etməyən şəxs kafirdir” – Ayətullah Yəzdi

Ayətullah Misbah Yəzdi buyurur: “İmanın nə dərəcədə olduğunu müəyyən etmək üçün insanların əməlinə diqqət yetirmək lazımdır. Ən yüksək iman mərtəbəsinə  çatmaq üçün... Davamı..

Hər kəs Allaha tərəf ibadətinin ən xalisini göndərsə, Allah da ən yaxşı məsləhəti onun üçün nazil edər

İxlas məqamı təkamülün və seyri-süluk mərhələlərinin ən yüksək mərhələsidir. İxlas nəticəsində qəlb ilahi nurların saçmasının mərkəzinə çevrilir. Qəlbdə hikmət və elm çeşməsi... Davamı..

Ərbəin günü oxumaq istəyənlər üçün Ərbəin ziyarətnaməsi

Ərbəin günündə İmam Hüseynin (ə) məzarını ziyarət etmək və Ərbəin ziyarətnaməsini oxumaq böyük savaba malikdir. Hətta İmam Həsən Əsgəri (ə) Ərbəin ziyarətnaməsini... Davamı..

Böyük insan heç vaxt söyüş söyməz

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Elə bir şey olmayıb ki, çirkin sözlər danışmaq (çirkin əməllər görmək) ona eyb gətirməsin. Elə bir şey olmayıb ki,... Davamı..

“Elm varsa iman var” kimi fikirlər həqiqətdən uzaqdır – Ayətullah Yəzdi

Ayətullah Ustad Misbah Yəzdi buyurur: “İman nədir və Allaha iman gətirmək nə deməkdir? İlk əvvəl belə nəzərə çarpır ki, iman “inam” deməkdir... Davamı..