Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
6 Fevral 12:58
Şərh Yoxdur
35655

Çətinlik və müşkül zamanı kömək edən dualar hansıdır? Duanın qəbulluğu nədən asılıdır?

Duanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Dinimiz insanın dua etməsini təqdir edir və duanı İlahi rəhmətə doğru aparan bir mübarək vasitə kimi tanıdır. İmam Əli (ə) buyurub: «Dua – rəhmət qapısının açarı və qaranlıqda (işıq saçan)çıraqdır».

İmam Rzadan (ə) nəql edirlər ki, buyurub: «Peyğəmbərlərin silahından yapışın!». Soruşdular: «Peyğəmbərlərin silahı nədir?» Buyurdu: «Dua».

Yaxud, İmam Əlidən (ə) belə nəql edirlər: «Kim pak və müqəddəs olan Allahın (rəhmət) qapısını döysə, o qapı onun üzünə açılar».

Mübarək dinimiz duanı, bəladan qoruyan bir vasitə kimi təqdim edir. İmam Səccad (ə) buyurub: «Dua insanı nazil olan və nazil olacaq bəladan qoruyar».

Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: «Bəla qapılarını dua ilə bağlayın».

Duanın qəbul olunmasını asanlaşdıran bir çox yollar var. Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “«Bismilləhir-Rahmənir-Rahim»lə başlayan dua geri qaytarılmaz»”.

İmam Əli (ə) buyurub: «Hər bir çətinlik və müşkül zamanı “Lə həvlə və lə qüvvətə illə billəhil-aliyyil-azim”(«Uca və böyük Allahdan başqa heç bir güc və qüdrət yoxdur») de. (Belə deyəndə) həmin çətinlik aradan qalxar».

İmam Rzadan (ə) nəql edirlər: «Atamı yuxuda gördüm və o, buyurdu: «Oğul! Çətinlik içərisində olan zaman «ya Rauf, ya Rəhim» ibarəsini çox de. Yuxuda gördüyün aşkarda gördüyün kimidir (yəni bu dediklərimi yuxu sanma, aşkar kimi qəbul et)».

Dua etməkdə kiçik deyilən bir şey yoxdur. İnsan hər bir məsələsi ilə bağlı Uca Allahdan istəyə bilər və istəməsi bəyənilir. Böyük İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: «Allahdan istəyin və çox istəyin. Çünki Onun üçün heç nə çox və böyük deyil».

İmam Muhəmməd Baqir (ə) buyurur: «Öz kiçik hacətlərinizi xırda və az əhəmiyyətli hesab etməyin. Çünki Allahın ən çox sevdiyi möminlər – daha çox dua edən kəslərdir».

Dua etmək – tofiqatladır. Və tofiqatı inayət edən Allah, onu, inşəallah, qəbul da edər. İmam Həsən (ə) buyurmuşdur:«Allah Təala kimin üzünə dua və istək qapısını açıbsa, qəbul qapısı da onun üzünə açılmışdır».

İmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə nəql edirlər: «Dua et və demə ki, iş işdən keçibdir. Həqiqətən, Allah dərgahında elə bir məqam və dərəcə var ki, ona duadan başqa heç bir vasitə ilə çatmaq olmar».

Duanın qəbulluğunu əngəlləyən amilləri də tanıyaq. Rəsuli-Əkrəm (s) buyurub: «Qazancını halal et ki, duan qəbul olunsun. Çünki insan bir (haram) tikə ağzına qoyarsa, qırx gün ibadəti qəbul olunmaz».

Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurub: «Sizlərdən hər kim dualarının qəbul olunmasını istəyirsə, öz qazancını təmiz etsin və insanların haqqını ödəsin. Qarnında haram mal və boynunda bir kəsin haqqı olan insanın duası Allah dərgahına qalxmır».

İmam Sadiq (ə) buyurub: «Dörd nəfərin duası qəbul olunmaz: Evində oturub «ey Allahım, mənə ruzi yetir!» deyən kişinin. Allah Təala ona buyurar: «Məgər sənə qalxıb ruzi dalınca getməyi əmr etməmişəmmi?!». Öz arvadına lənət edən kişinin. Allah Təala ona buyurar: «Məgər onun işini sənə tapşırmamışammı?». Var-dövlətini hədərə verən kişinin. O, deyər: «Ey Allahım! Mənə ruzi ver». Allah buyurar: «Məgər sənə qənaətcil olmağı əmr etmədimmi?!». Öz malını sənəd və şahid olmadan başqasına borc verən şəxsin. Allah Təala ona deyər: «Məgər sənə göstəriş vermədimmi ki, (borc verən zaman) sənəd və şahid tutasan?!».

Duanın qəbul olunmasının qəlbin hazırlığı ilə birbaşa əlaqəsi var. Allahın Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: «Qəlbin kövrəldiyi vaxtı dua etməyi qənimət bil. Çünki qəlbin kövrəlməsi (riqqəti) – rəhmətdir».

İmam Cəfər Sadiqdən (ə) belə buyuruş var: «Allah Təala daş qəlbdən gələn duanı qəbul etməz».

Xanım Fatimeyi-Zəhra (ə) buyurmuşdur: «Kim özünün saf və pak ibadətini Allah dərgahına qaldırsa, Allah Təala o bəndənin xeyrinə olan ən yaxşı işi ona nazil edər».

Mütəal Allah insanın xeyrini nəzərdə tutaraq, bəzən onun duasını qəbul etmir. İmam Əlidən (ə) belə nəql edirlər: «Pak və müqəddəs Allahın kərəmi Onun hikmətinə zidd deyil. Buna görə hər dua qəbul olunmur».

Allah Təala bütün mömin və möminələrin duasını qəbul etsin, inşəallah.//Deyerler

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Həzrət Muhəmməd (s): İnsаnlаrın ən hörmətlisi, bоş şеylərdən uzаq оlаnlаrdır

Allah Qurani-Kərimdə buyurub: “О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.” “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: Hər ayın və günün xüsusi hidayət və nuru var

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Rəvayətlərdən birində deyilir ki, Əmirəlmöminin Əli (ə) bəzi ayların əvvəlində ayın hilal vəziyyətinə nəzər salar və belə... Davamı..

Bu gün Mübahilə günüdür – Günün əməlləri

Mübahilə elə bir gündür ki, Həzrət Peyğəmbər (s) mübarək əbasını İmam Əlinin (ə), Həzrət Fatimənin (s.ə), İmam Həsənin (ə) və imam Hüseynin... Davamı..

Həzrət Rəsulullah (s): Kim öz dilini аğzınа çəkməsə, günаhlаrdаn аmаndа qаlmаz

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Gözəllik dildədir.” “Dilin gözəlliyi insаn üçün sərmаyədir.” “Аdаm səhəri аçаndа bütün bədən üzvləri dilin qаrşısındа bаş əyərək... Davamı..

Əgər insan təbiət aləmindən çıxıb yuxarı qalxsa, o zaman niyyət edib

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Deyilənlərdən məlum olur ki, niyyət əməlin canıdır. “İbadət zamanı niyət edin” deməkdə məqsəd bu deyil ki, məsələn, namaz... Davamı..

Bugün Qurban bayramıdır – Bayram gününün əməlləri

Zilhiccənin 10-cu günü yəni bugün Müqəddəs Qurban bayramıdır. Qurban bayramı gününün əməlləri 1. Qüsl almaq. 2. Qurban bayramının namazını qılmaq. 3. “Səhifeyi-Səccadiyə”... Davamı..

Ərəfə duası. Ərəbcə transkripsiya və tərcümə

  Qalib Əsədinin övladları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, Ərəfə gününün axırı Ərəfatda İmam Hüseyn (ə)-ın xidmətində idik. Həzrət xeyməsindən çıxıb... Davamı..

Cümə günü bu namazı qılan, Siratdan pərvaz edib keçər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim cümə günü dörd rükət namazı qılar ki, hər rükətdə “Həmd”dən sonra 51 dəfə “Tövhid” və 50 dəfə... Davamı..