Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
17 Yanvar 14:57
Şərh Yoxdur
3452

Allahın ən çox bəyəndiyi əməllər

Bütün peyğəmbərlər (ə) Allahın elçiləri olub, Onun əmr və göstərişlərini ən gözəl şəkildə yerinə yetirməyə səy göstərən məsum insanlar olmuşdular. Allah bəzən bütün peyğəmbərlərə (ə) xitab edir, bəzən də bəzilərinə.

Quran dili ilə desək, Allahın peyğəmbərlərə (ə) ən çox tövsiyə etdiyi əməllər bunlardır: əfv etmək, güzəşt etmək, yersiz intiqamdan çəkinmək, qəzəbi yatızdırmaq, başqalarına yaxşılıq etmək, infaq, sədəqə, yetimlərin, yoxsulların və zəiflərin haqqına riayət etmək, insanların arasını düzəltmək, sülhə və barışa, vəhdətə dəvət etmək, düz yolda hərəkət etmək, əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər etmək, ağıllı və bəsirətli insanlarla məsləhətləşmək, qonşu, dost və əlinin altında olanların haqqına riayət etmək, ədalətlə hökm çıxartmaq, qonaqlıq haqqına riayət etmək, xeyir və ehsan işlərə təşviq etmək, əsirlərin, qulların haqqına riayət etmək, zülm və təcavüzdən çəkinmək…

Qüdsi hədislərdə də peyğəmbərlərə (ə) verilən bəzi tövsiyələrə rast gəlirik ki, onlardan bir neçəsinə nəzər salaq:

1. Müti olmaq. Allah Təala Qüdsi hədisdə buyurur: “Ey Əhməd! Müti ol, günahdan çəkin və özünü fəsaddan qoru. Çünki mütilik – dinin başı, dinin ortası və dinin sonudur. Şübhəsiz ki, mütilik insanı Böyük Allaha yaxınlaşdırar”.(Erfan/Deyerler)

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Təqvalı olun, günahdan çəkinin, danışanda doğru danışın, əmanəti əda edin, mədə və şəhvətinizi haramdan qoruyun”. Əgər insan həyatının bütün sahələrində Allahın mütisi olarsa, Allaha yaxınlaşar və günahdan çəkinər.

2. Möhtaca və yoxsula ehtiram göstərmək. Allah Təala Həzrət Musaya (ə) buyurur: “Yoxsulun arzusuna (istəyinə) – əgər malın olmasa – gözəl şəkildə rədd etməklə və ya az miqdarda mal verməklə ehtiram qoy və onu əziz tut”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Mal – Allahın malıdır. Onu xəlq etdiklərinin yanında əmanət qoymuşdur və onlara əmr etmişdir ki, o maldan mötədil şəkildə, ifrat və təfrit etmədən yesinlər, içsinlər, geyinsinlər, evlənsinlər və miniyə minsinlər. Ona görə də o kəs ki, malı sərf edən zaman mötədil həddi aşarsa, o qədər ki, ondan yeyər və ona minər – haramdır”.

İmam Əli (ə) buyurur: “Ən pis mal – o maldır ki, ondan Allah yolunda infaq olunmaz və zəkatı ödənməz”.

3. Allaha yaxınlaşmaq mənbəyi. İmam Sadiq (ə) buyurur: Allah Təala Musaya (ə) vəhy edir: “Şübhəsiz ki, bəndəni Mənə üç şey kimi (heç bir şey) yaxın etməz”. Musa (ə) soruşur ki, o üç şey nədir? Allah buyurur: “Zahidlik və dünyaya laqeydlik, günahdan çəkinmək, Mənim qorxumdan ağlamaq”.

Musa (ə) deyir: “Bəs o kəs ki, bu üç həqiqəti yerinə yetirir, (əcri nə olacaqdır)?”.

Allah buyurur: “Behiştdə hər bir işin hökumətini zahidlər üçün qərar verərəm. Bütün insanların əməllərini hesaba çəkərəm, ancaq günahdan çəkinənlərin əməl dəfərini təftiş etmərəm.

Ağlayanlar Əladadırlar, heç kəs bu məqamda onlara şərik olmaz”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..