Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
15 Oktyabr 15:40
Şərh Yoxdur
2665

Ayətullah Məkarim Şirazi: “Aşura, bütün nəsilləri hidayət etmək üçün aydın bir məktəbdir”

Ayətullah Məkarim Şirazi Aşura günündə zöhr və əsr namazını Hüseyniyyədə camaatla qılandan sonra buyurmuşdur: “Tarixi hadisələrin xüsusiyyəti adətən belə olur ki, zaman keçdikcə rəngləşir və unudulur. Ancaq bir hadisə bu qaydadan istisnadır.

Aşura hadisəsindən təxminən 1400 il keçir, ancaq unudulmir, əksinə, hər il əzəməti daha da artır. Allah Təala Quranda buyurur: “Həmçinin(ocaqlarda) zinət və bəzək əşyaları və ya yaşayış vasitələri əldə etmək məqsədilə üzərində od yandırılan şeydə də (mədənlərin qarışıq torpağında da) selin köpüyü kimi köpük vardır. Allah haqq ilə batili belə misal çəkir (həqiqətlər su və filizlər, batillər isə onların köpükləridir). Amma o köpük bir kənara gedərək məhv olur, (sular və ərimiş filizlər kimi) insanlara fayda verən şey isə yerdə qalır. Allah misalları belə çəkir”. (“Rəd” 17).

Allah Təala bu ayədə buyurur ki, batil şeylər – suyun üzərində olan köpüyə bənzəyir və heç bir faydası yoxdur. Ona görə də tez aradan gedər. Ancaq su bərəkət və abadlığa səbəb olar və daima hərəkət edər. Onun qoyduğu təsirlər də qalıcıdır. İmam Hüseyn (ə) məktəbi də faydalıdır və elə bir məktəbdir ki, hər kəs ondan istifadə edə bilər. Onun vasitəsilə öz yolunu tapa bilər.

Bu maddi dünya – aradan gedən dünyadır və hər nə ona aiddirsə, o da aradan gedir. Ancaq Allahın zatı əbədi və cavidandır və hər kim Ona aid olar və Onunla rabitədə olar – qalıcıdır. Aşura məktəbi Allahla bağlıdır və o, Allah üçün vuruşmuşdur. Allah üçün şəhid olmuş və əsir düşmüşdür. O zaman ki, su damcısı tək olar – bir meh ilə aradan gedər. Ancaq əgər dənizə qoşularsa, heç bir zaman məhv olmaz”. (Həvzəh/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..