Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
19 Sentyabr 13:39
Şərh Yoxdur
3911

Yoxsulluqla mübarizə aparmağın yolları barədə Həzrət Peyğəmbərin (s) tövsiyələri

Yoxsulluğun yaranmasının ən mühüm amillərindən biri tənbəllik və zəhmət çəkməyi tərk etməkdir. İslam dini səy göstərməyi və çalışmağı həmişə mədh etmiş və onu həmişə bəyənilən əməl kimi göstərməyə çalışmışdır. Buyurmuşdur ki, müsəlman gərək öz alın təri ilə qazandığı ruzisini yesin. Bu sahədə başqalarına möhtac olmasın. O kəs ki, başqalarının hesabına yaşayar və onları əziyyətə salar – belələrini həmişə məzəmmət etmişdir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim zəhmət yükünü insanların boynuna atar – məlundur”.

Həzrət Peyğəmbər (s) başqa yerdə buyurur: “Öz əmək haqqınızı yeyin”.

İnsanın ruzi qazanması üçün zəhmət çəkməsi və səy göstərməsi – yoxsulluğu aradan aparmaq üçün ən mühüm amillərdən biri sayılır. Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Əgər bir kişi kəndir götürər və odun toplayar, onu belinə qoyub gətirər və satar, bu yolla abrını qoruyar – ondan daha yaxşıdır ki, kiminsə qarşısında istək əlini uzadar”.

Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Əgər sizlərdən kimsə (ruzi cəhətdən) dara düşsə, gərək iş dalınca getsin, özünü və ailəsini qəm və qüssəyə giriftar etməsin”.(Tebyan/Deyerler)

Nəql olunur ki, ənsardan olan bir kişinin ehtiyacı yaranır və Peyğəmbərin (s) yanına gəlir. Peyğəmbər (s) onun vəziyyətindən agah olandan sonra buyurur: “Evində nə varsa gətir və heç bir şeyi dəyərsiz hesab etmə”. Həmin ənsar evinə gedir və nəyi varsa ora gətirər. Peyğəmbər (s) buyurur: “Kim bunları satın alar?”. Bir kişi deyir: “Mən onları bir dirhəmə alaram”. Həzrət (s) buyurur: “Kim daha artığına alar?”. Bir kişi deyir: “İki dirhəmə alaram”. Peyğəmbər (s) deyir: “Sənindir”. Sonra ənsara deyir: “Bir dirhəm ilə ailən üçün ərzaq al və bir dirhəm ilə balta al”. Həmin kişi baltanı özü ilə gətirən zaman, ona buyurur: “Get odun topla və heç bir tikanı və qurumuşu az hesab etmə. (Yəni, hamısını topla)”.

Həmin kişi belə edir və 15 gündən sonra gəlir. Və onun həyat vəziyyəti yaxşılaşmışdı. Həzrət (s) ona buyurur: “Bu, sənin üçün ondan daha üstündür ki, Qiyamət günü məhşərə o halda daxil olasan ki, üzündə insanlardan aldığın sədəqələrin ləkələri görünsün”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..