Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
26 Avqust 10:19
1 Şərh
5578

İmam Zaman ağa (ə.f) namazı əvvəl vaxtda qılmağımızı istəyir

Namaz – dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq – çox mühümdür və buna aid çox sayda hədis vardır.

Belə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir insan üçün namazı əvvəl vaxtında qılmağın fəzilətini dərk etmək – mal və övladından daha yaxşıdır”.

Həzrət (ə) yenə buyurur:“Namazı əvvəl vaxtda qılmağın axır vaxtda qılmağa fəziləti və üstünlüyü, axirətin dünyaya olan üstünlüyü və fəziləti kimidir”.

İmam Zaman ağamız (ə.f) da bizə namazı əvvəl vaxtda qılmağı həmişə tövsiyə etmişdir. O cümlədən Həzrət buyurmuşdur: “Məlundur, məlundur o kəs ki, sübh namazını ulduzlar aradan gedənə qədər təxirə salar. Məlundur, məlundur o kəs ki, məğrib namazını göydə ulduzlar görünənə qədər təxirə salar”.

Həzrətin (ə.f) bu nurani kəlamından belə nəticə çıxartmaq olar ki, hər bir vacib namazı əvvəl vaxtda qılmamaq və təxirə salmaq insanı İlahi rəhmətdən uzaqlaşdırar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O bəndə ki, namazın vaxtını hifz etmək üçün günəşin batmasına və çıxmasına diqqət edər, mən onun üçün rahat ölüm, qəmdən, qüssədən uzaq olmağı və atəşdən nicat tapmağı zəmanət verirəm”.

Bəli, namazı əvvəl vaxtda qılmağın fəziləti haqqında çox danışmaq olar, lakin İmam Zamanın (ə.f) intizarında olanlar gərək bu mövzuya xüsusi diqqət etsinlər. İmama (ə.f) söz versinlər ki, namazı əvvəl vaxtda qılacaq və təxirə salmayacaqlar. (Tebyan/Deyerler)

Avropa ölkələrinin birində təhsil alan bir cavan namazı əvvəl vaxtda qılmağa həmişə cəhd edirdi. O, nəql edir: “Mən kiçik bir məhəllədə yaşayırdım ki, instituta qədər yol çox uzaq idi. Əksər hallarda bu yolu maşınla gedirdim. Sonuncu imtahanın vaxtı gəlib çatdı və bu imtahan mənim bütün zəhmətlərimin səmərəsi olacaqdı. Mən imtahana getmək üçün avtobusa mindim. Yolun yarısını getmişdik ki, maşın dayandı və getmədi. Sürücü yerə endi və maşının kapotunu açıb baxdı. Ancaq maşını işə sala bilmədi. İmtahan vaxtına isə az zaman qalmışdı. Bu yoldan başqa bir nəqliyyat vasitəsi də keçmirdi. Bilmirdim nə edim. Çox nigaran idim və şəhərə qədər yol hələ çox qalmışdı. Öz-özümə düşündüm ki, artıq bütün səylərim boşa getdi və mən bu imtahana çata bilmədim. Anidən xatırladım ki, biz çətinliyə düşən zaman İmam Zamanı (ə.f) çağırırıq. Bu zaman ağlamağa və göz yaşı tökməyə başladım. Dedim: “Ya Bəqiyətullah! Əgər bu gün mənə kömək etsəniz, mən söz verirəm ki, namazımı ömrümün axırına qədər əvvəl vaxta qılacağam”.

Bir müddətdən sonra uzaqdan bir nəfər gəldi və üzünü sürücüyə çevirib, onun dilində dedi: “Nə olub?”. Sürücü dedi: “Bilmirəm, hər nə edirəm, işə düşmür”. O, maşına bir qədər əl gəzdirdi və maşının kapotunu bağlayıb dedi: “Get, maşını işə sal”. Sürücü maşını işə saldı və maşın işlədi. Hamı maşına mindi və maşın getmək istəyən zaman həmin kişi yuxarı qalxdı və məni adımla çağırıb, dedi: “Bizə verdiyin sözü unutma. Namazı əvvəl vaxtda qıl”. Sonra maşından düşüb getdi və mən bir daha onu görə bilmədim”.

Biz də gərək İmam Zamana (ə.f) bu sözü verək. Axı o, ümmətin mehriban atasıdır.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..