Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
24 Avqust 10:42
Şərh Yoxdur
3663

Ayətullah Behcətin şəhid adlandırdığı xanım

Qadınlar evdə uşağa əsəbləşəndə belə səslərini həddən artıq çıxara bilməzlər. Bunu əsas götürərək, qadının qəhqəhə çəkib gülməsi (naməhrəmin eşidəcəyinin təhlükəsi varsa) də hökmən günah iş olacaq.

 

Qurani-Kərimdə qadınlar haqda və onların səsinin naməhrəmlər tərəfindən eşidilməsi barədə belə bir ayə var:

 

“Ey Peyğəmbərin zövcələri! Siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz. Əgər (Allahdan) qorxursunuzsa, (yad kişilərlə) nazlana-nazlana danışmayın, yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaha düşər. (Şəriətə) müvafiq qaydada danışın.”

 

Ayə qadınların danışarkən ciddi olmasını tələb edir. Qadınlar naməhrəm bir kişiyə xoş sözləri lazım olmayan həddə desələr, qarşı tərəfdə mənfi fikirlər oyana bilər. Xüsusilədə qarşı tərəfin ürəyində mərəz olarsa.

 

Şəriət hökmlərinə əsasən qadın namaz qılarkən səsinin naməhrəm bir kişi tərəfindən eşidələcəyi təqdirdə ucaltmamalıdır. Əgər bu məsələyə ibadətdə bu qədər ciddi yanalışırsa, adi həyatda daha önəmli məsələdir.

 

Qadınlar evdə uşğa əsəbləşəndə belə səslərini həddən artıq çıxara bilməzlər. Bunu əsas götürərək, qadının qəhqəhə çəkib gülməsi (naməhrəmin eşidəcəyinin təhlükəsi varsa) də hökmən günah iş olacaq.

 

Ayətullah Behcətin qonşusu nəql edir:

 

“Xanımım rəhmətə gedəndə Ayətullah Behcət də bu mərasimdə iştirak etdi, hərəmə qədər gəldi, namazını da qıldı və hətta bütün işlərini bir kənara qoyub qəbirstanlığa qədər gəldi.

 

Ayətullah Behcətdən soruşdular ki, hansı səbəbdən dolayı bu xanıma bu qədər ehtiram etdiniz?

 

– Ayətullah Behcət deyir ki, 40 ildir bu ailə ilə qonşuyam, amma hələ indiyə qədər o xanımın səsini bir dəfə də olsun eşitməmişəm. Etiqadım vardır ki, bu xanım şəhidlərdəndir.” (islaminsesi)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..