Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
21 İyul 18:16
Şərh Yoxdur
2360

İlk baxış – xətadır, ikinci baxış – bilərəkdəndir, üçüncü baxış həlakətə səbəb olar – Gözləri xəyanətdən qorumalı

Harama göz yummaq – paklıq və təmizlikdir. Qurani-Kərim bu əməlin hikməti barəsində buyurur: “Mömin kişilərə de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad qadının bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar”. (“Nur” 30).

Göz – Uca Allahın biz insanlara verdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Gözün Allaha şükrü odur ki, insanı pisliklərdən qorusun. İnsan onun vasitəsilə kamal və mərifətini artırar ki, Quran onu ayıq göz adlandırır. O kəslərin ki, ayıq gözləri yoxdur, Quran tərəfindən məzəmmət olunurlar.

Qurani-Kərim cəhənnəm əhli haqqında buyurur: “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu(sanki)cəhənnəm üçün yaratmışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla (həqiqətləri) dərk etmirlər, onların gözləri var, lakin onunla (ibrət üçün) baxmırlar”. (“Əraf” 179). “Məgər Biz ona iki (görən) göz vermədikmi?!”. (“Bələd” 8).

Bu ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, insan gərək qəfləti özündən uzaqlaşdırsın və hər bir şeyə qarşı ayıq olsun. Eyni zamanda Allahın bizlərə verdiyi bu möcüzəvi üzv haqqında düşünsün və Allaha qarşı daha çox mərifət əldə etsin. Gözün əməli şükrü – onu kontrol etməkdir. Onu hər bir pislikdən və xəyanətdən qorumaqdır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O kəs ki, namərhəmə baxmaz, Allah onu huril-eynlə evləndirər”.

Bəzən göz hamının gözündən uzaqda gizli baxışlar salar. Bu günah – gözün xəyanətidir. Quran bir çox ayələrində mömin qadın və kişiləri bu cür baxışlardan çəkindirmişdir. “O, xəyanətkar gözləri (və ya gözlərin qadağan edilmiş yerlərdəki xəyanətlərini) və sinələrin gizlətdiklərini (küfrü, haram fikirləri və rəzil sifətləri) bilir”. (“Ğafir” 19).

Naməhrəmə göz yummaq – paklığın müqəddiməsidir. İnsan əgər hər nə gəldi nəzər salarsa, şeytan ona hakim olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Baxmaq – şeytanın zəhərli oxlarındandır. O kəs ki, Allah qorxusundan (onu) tərk edər, Allah ona elə bir təhlükəsizlik əta edər ki, şirinliyini qəlbində tapar”. (Tebyan/Deyerler)

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İlk baxış – xətadır, ikinci baxış bilərəkdəndir, üçüncü baxış həlakətə səbəb olar”.

Göz sanki insanın daxilinə olan pəncərədir. O şeyi ki, görər, düşüncələrinə və zehninə təsir qoyar. İnsan gözü vasitəsilə ruhunu tərəqqi etdirib kamala da çatdıra bilər, naməhrəmə və günaha baxıb cəhənnəmlik də edə bilər. Ona görə də Məsumlarımız (ə) günahla dolu baxışları şeytanın zəhərli oxları adlandırırlar. İmam Sadiq (ə) buyurur:“Naməhərmə baxmaq – şeytanın zəhərə bulaşmış oxlarındandır. O qədər baxışlar olub ki, uzun həsrət və qüssəyə səbəb olmuşdur”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir göz Qiyamət günü onun çətinliyinə görə ağlardır. Ancaq o göz ki, Allahın haramına baxmaqdan çəkinmişdir – gülərdir”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..