Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
21 İyul 18:16
Şərh Yoxdur
2255

İlk baxış – xətadır, ikinci baxış – bilərəkdəndir, üçüncü baxış həlakətə səbəb olar – Gözləri xəyanətdən qorumalı

Harama göz yummaq – paklıq və təmizlikdir. Qurani-Kərim bu əməlin hikməti barəsində buyurur: “Mömin kişilərə de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad qadının bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar”. (“Nur” 30).

Göz – Uca Allahın biz insanlara verdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Gözün Allaha şükrü odur ki, insanı pisliklərdən qorusun. İnsan onun vasitəsilə kamal və mərifətini artırar ki, Quran onu ayıq göz adlandırır. O kəslərin ki, ayıq gözləri yoxdur, Quran tərəfindən məzəmmət olunurlar.

Qurani-Kərim cəhənnəm əhli haqqında buyurur: “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu(sanki)cəhənnəm üçün yaratmışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla (həqiqətləri) dərk etmirlər, onların gözləri var, lakin onunla (ibrət üçün) baxmırlar”. (“Əraf” 179). “Məgər Biz ona iki (görən) göz vermədikmi?!”. (“Bələd” 8).

Bu ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, insan gərək qəfləti özündən uzaqlaşdırsın və hər bir şeyə qarşı ayıq olsun. Eyni zamanda Allahın bizlərə verdiyi bu möcüzəvi üzv haqqında düşünsün və Allaha qarşı daha çox mərifət əldə etsin. Gözün əməli şükrü – onu kontrol etməkdir. Onu hər bir pislikdən və xəyanətdən qorumaqdır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O kəs ki, namərhəmə baxmaz, Allah onu huril-eynlə evləndirər”.

Bəzən göz hamının gözündən uzaqda gizli baxışlar salar. Bu günah – gözün xəyanətidir. Quran bir çox ayələrində mömin qadın və kişiləri bu cür baxışlardan çəkindirmişdir. “O, xəyanətkar gözləri (və ya gözlərin qadağan edilmiş yerlərdəki xəyanətlərini) və sinələrin gizlətdiklərini (küfrü, haram fikirləri və rəzil sifətləri) bilir”. (“Ğafir” 19).

Naməhrəmə göz yummaq – paklığın müqəddiməsidir. İnsan əgər hər nə gəldi nəzər salarsa, şeytan ona hakim olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Baxmaq – şeytanın zəhərli oxlarındandır. O kəs ki, Allah qorxusundan (onu) tərk edər, Allah ona elə bir təhlükəsizlik əta edər ki, şirinliyini qəlbində tapar”. (Tebyan/Deyerler)

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İlk baxış – xətadır, ikinci baxış bilərəkdəndir, üçüncü baxış həlakətə səbəb olar”.

Göz sanki insanın daxilinə olan pəncərədir. O şeyi ki, görər, düşüncələrinə və zehninə təsir qoyar. İnsan gözü vasitəsilə ruhunu tərəqqi etdirib kamala da çatdıra bilər, naməhrəmə və günaha baxıb cəhənnəmlik də edə bilər. Ona görə də Məsumlarımız (ə) günahla dolu baxışları şeytanın zəhərli oxları adlandırırlar. İmam Sadiq (ə) buyurur:“Naməhərmə baxmaq – şeytanın zəhərə bulaşmış oxlarındandır. O qədər baxışlar olub ki, uzun həsrət və qüssəyə səbəb olmuşdur”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir göz Qiyamət günü onun çətinliyinə görə ağlardır. Ancaq o göz ki, Allahın haramına baxmaqdan çəkinmişdir – gülərdir”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..