Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
11 İyul 15:41
1 Şərh
4230

Kimlər İmam Zaman ağa (ə.f) ilə rabitədədir?

Qeyb zamanında İmamla (ə.f) rabitə qurmaqla bağlı iki nəzəriyyə vardır: bir dəstə qeyb zamanında İmamla (ə.f) rabitə qurmağın mümkünsüz olduğunu söyləyirlər. Bir dəstə isə deyir ki, bu rabitənin qurulması mümkündür.

İmamla (ə.f) rabitə qurmuş insanların təcrübəsindən belə nəticəyə gəlmək olur ki, rabitənin bir neçə növü olur:

1. Həzrəti (ə.f) tanımadan yaranan rabitə.

2. Həzrəti (ə.f) hissi və zahiri olaraq görən və tanıyan rabitə.

3. İmamla (ə.f) şuhud halında görüşmək.

Üçüncü rabitə bir qədər aydın görünmədiyinə görə, deyə bilərik ki, belə rabitə xüsusi insanlara aiddir. Yəni, xüsusi məqama malik olan alimlərə. İmamla (ə.f) görüşlərin əksər hissəsi ikinci cür, yəni zahiri və hissi görüşlər olmuşdur.

İmamla (ə.f) şuhudi rabitə quran alimlərə Ayətullah Seyyid Əli Ağayi Qazini, Ayətullah Ənsari Həmədanini misal çəkmək olar ki, bu rabitə daha çox batini rabitə olmuşdur.

Mərhum Muhəddis Nurinin “Ənnəcmul saqib” kitabında İmamla (ə.f) görüşən bəzi alimlərin rabitəsinə işarə edilmiş və bu rabitənin qurulmasının mümkün olması dəlillərlə sübut edilmişdir. Bu kitabda Müqəddəs Ərdəbilinin, Seyid Bəhrul-ulumun, Seyyid ibni Tavusun görüşlərinə işarə edilmişdir.

Hədislərimizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, elə insanlar vardır ki, onlar İmamla (ə.f) daima rabitədədir, ancaq bu insanlar başqa insanlar üçün həmişə tanınmaz qalırlar.(Tebyan/Deyerler)

İmam Baqir (ə) buyurur: “Bu Əmrin Sahibi (ə) çarəsiz uzaqlaşmalıdır. O, uzaqlaşma zamanında çarəsiz gücə və qüdrətə malik olmalıdır. Birlikdə olduğu 30 nəfərlə tənhalıqdan çıxar və heç bir qorxusu olmaz”.

Başqa hədislərimiz deyir ki, o zaman ki, bu insanlardan biri ölər, bir başqası onun yerini alar. Bəzi hədislərimiz isə buyurur ki, İmamla (ə.f) daima rabitədə olan insanlar içərisində Həzrət İsa (ə), Xızr (ə), İlyas (ə) və İdris (ə) də vardır ki, İmamın (ə.f) ən yaxın insanları hesab olunurlar.

Həzərt Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, İmamın (ə.f) ətrafında olan bu insanlar bu xüsusiyyətlərə malikdirlər:

1. Qəlbləri Həzrət İbrahimin (ə) qəlbi kimidir.

2. İnsanların başının üstündə olan qalxandırlar və Allah onların vasitəsilə bəlaları insanlardan uzaqlaşdırır.

3. Onlara zülm edən kəslərə qarşı yaxşılıq və ehsan edərlər. Haqlarında pislik edənlərə qarşı fədakarlıq göstərərlər. Həmişə Allahın qəzasına razıdırlar. Hər bir haramdan özlərini pak ediblər. Allah üçün qəzəblənərlər.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Аllаh, Muhəmməddən (s) yахşı insаn yаrаtmаyıb”

Bir nəfər, Əmirəl-möminindən (ə), о Həzrət qılıncının qаyışını bеlinə bаğlаmış hаldа Kufə məscidində оlаrkən Pеyğəmbərin cismаni хüsusiyyətləri bаrədə suаl sоruşdu. İmаm (ə)... Davamı..

Bu gün Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) gözünün işığı xanım... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Sizin ən təqvаlınız və Аllаhı ən yахşı tаnıyаnınız mənəm”

Həzrət Muhəmməd (s) peyğəmbərimiz özü haqda buyurur: “Mən, Аllаhın tərbiyə еtdiyi, Əli isə mənim tərbiyə еtdiyimdir.” “Еy insаnlаr! Mən əslində Аllаh tərəfindən... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) sevgisi insana 7 yerdə xüsusi bəhrə verər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Salman! Fatiməni (s.ə) sevmək yüz yerdə insanın halına faydalı olar ki, onların ən rahat olanları ibarətdir:  ... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) İmam Əliyə (ə) vəsiyyət etdiyi 8 məqam

Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə)... Davamı..

Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz

“Ey Əbuzər! Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz”. Şöhrət və sərvət üçün elm dalınca gedənlər bir tərəfə qalsın,... Davamı..