Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
13 İyun 19:40
Şərh Yoxdur
2426

Həqiqi oruc tutmaq üçün nə etməli?

Oruc tutmaq ancaq ac və susuz qalmaq demək deyildir. oruc tutan insan mənəvi və zahiri əməllərinə diqqət etməli və təqvalı olmağa çalışmalıdır. Bu zaman oruc bizi cəhənnəm atəşindən qoruya bilər. Oruc tutan insan həm dilinə, həm qulağına və həm də gözünə hakim olmalıdır. Bəzən oruc ancaq mədə orucu olur və yəni insan oruc olsa da, Allahın bəyənmədiyi işləri görər. (Erfan/Deyerler)

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O qədər oruc tutan var ki, oruclarından aclıq və susuzluqdan başqa heç nə nəsibi olmaz”.

Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Oruc əmanətdir və hər birinizə vacibdir ki, əmanətdar olasınız”.

Həzrət Peyğəmbər (s) mübarək əlini qulağına və gözünə qoyub buyurur: “Qulaq əmanətdir, göz əmanətdir. Yəni oruc zamanı qulaq o şeyə ki, Allaha qarşıdır, gərək bağlansın və göz Allahın qəzəbinə səbəb olan şeylərə nəzərini aşağı salsın”.

Hər birimiz bu mübarək Ramazan ayının qonaqlığına dəvət olunmuşuq. Hər kim bu süfrədə əyləşərsə, Allahın kərəmindən bəhrələnər və behiştin yolunu görər. Böyük əcr və mükafata çatar. Əgər insan sadəcə ac və susuz olarsa, məhsulu da aclıq və susuzluq olar.

Həzrət Peyğəmbər (s) səhabələrinə buyurur: “Sizə elə bir şeyi xəbər verim ki, əgər onu yerinə yetirsəniz, şeytan sizdən şərq və qərbin fasiləsi qədər uzaqlaşar?”. Deyirlər: “Bəli”. Həzrət (s) buyurur: “Oruc (şeytanın) – simasını qara edər, sədəqə – belini sındırar, Allah yolunda dostluq və saleh əməllə kömək etmək – köklərini qət edər. İsitğfar – damarlarını ayırar. Hər şeyin zəkatı vardır və bədənin zəkatı orucdur”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutan Allahın ibadətindədir. Baxmayaraq ki, yatağında yatsa belə. Ancaq o zamana qədər ki, müsəlmanın qeybətini etməz”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim isti günlərdə oruc tutar və şiddətli susuzluğa düçar olar, Allah min mələyi ona məmur edər ki, üzünü sığallasınlar. Ona Haqqın inayətini müjdə versinlər. İftar edən zaman Allah buyurar: “Nə qədər iyi və ruhu pakizədir. Ey mələklər! Şahid olun ki, Mən onu bağışladım””.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Oruc tutan insan üçün iki sevinc vardır: biri iftar zamanı və biri isə Allah Təala ilə görüşən zaman”.

İmam Əli (ə) zərbətlənən zaman vəsiyyət edir və buyurur: “Sənə orucu vəsiyyət edirəm, çünki oruc – bədənin zəkatıdır. Əhli üçün hadisələrdən qalxandır”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub ki, Allah Təala buyurub: “Adəm övladının bütün əməli özü üçündür, orucdan başqa ki, o, Mənim üçündür. Mən ona mükafat verərəm. Oruc – mömin bəndənin Qiyamət günü atəşdən qalxanıdır. Oruc tutanın ağız iyi Allah Təala yanında müşk iyindən də ətirlidir. Oruc tutan iki halda sevinər: iftar zamanı ki, yeyər və içər. Və o zaman ki, Mənim görüşümə nail olar, onu behiştə daxil edərəm”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dörd nəfər vardır ki, onların duası geri qayıtmaz. Səmanın qapıları duaları üçün açılar və ərşə qədər gedər. Atanın övladına görə etdiyi dua, məzlumun ona zülm edənə görə etdiyi duası, ümrə edənin duası o zamana qədər ki, qayıdar, oruc tutanın duası o zamana qədər ki, iftar edər”.

Allah Təala bizləri həqiqi oruc tutanlardan qərar versin.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..