Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
28 Aprel 12:49
Şərh Yoxdur
2534

Fürsətlər buludlar kimi ötüb gedər. Rəcəb ayının fürsətlərindən qafil olmayaq

Rəcəb ayı – o xüsusi zamanlardandır ki, rəhmətlə doludur. İnsanların qarşısına çoxlu fürsətlər qoyulur ki, bacardıqları qədər İlahi rəhmətdən daha çox faydalansınlar. Məsumlarımız (ə) bu ayda çoxlu istiğfar etməyi, oruc tutmağı, saleh əməllər yerinə yetirməyi, Allahı çoxlu zikr etməyi tövsiyə edirlər.

Allah Təala Qüdsi hədislərin birində Rəcəbi Özü ilə bəndələri arasında olan möhkəm kəndir adlandırmışdır. Hər kim ona çəng vurar, İlahi vüsala çatar. Bu ayda oruc tutanlar üçün çox sayda fəzilət zikr edilmişdir. O cümlədən: qəbir əzabının aradan qalxması, min ilin ibadətinə bərabər olması, cəhənnəmim qapılarının bağlanması, can verməyin çətinliyindən azad olmaq, Siratdan rahat keçmək, behiştdə bu insanlar üçün xüsusi yerin nəzərdə tutulması və cəhənnəmdən uzaq olmaq – bu ayda oruc tutanların malik olacaqları əcrlərdən bir neçəsidir.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə qəsr vardır ki, Rəcəb ayının oruc tutanlarından savayı heç kəs ora daxil olmaz”. (Erfan/Deyerler)

Beləliklə görmək olur ki, insanın başqa aylarda tutduğu orucun fəziləti ilə bu mübarək aylarda tutduğu orucun fəzilətləri arasında çox fərq vardır. Ona görə də onu qənimət bilib, bəhrələnmək lazımdır.

Allahdan bağışlanma istəmək – hər bir zaman və məkanda mömin bəndə üçün zəruri mövzulardandır. İnsan öz təqsirlərinə və xatalarına diqqət edərək, Allaha üz tutar və bağışlanma istəyər. Bu ayda edilən tövbələrin də xüsusi təsiri vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Hər kim Rəcəb ayında bu zikri yüz dəfə deyərsə: “Əstəğfirullahəl – ləzi lə iləhə illə huvə vəhdəhu lə şərikə ləhu və ətubu iləyh” və sədəqə verərək bu ayı sona çatdırarsa, yüz şəhidin savabına malik olar. Əgər Rəcəb ayında dünyadan gedərsə, Allah ondan razı olar”.

Bu ay – o xüsusi zamanlardandır ki, dualar göyə qalxar və hacətlər yerinə yetər. Bu, elə fürsətlərdir ki, tez bir zamanda gəlib gedər. Ona görə də onu dəyərləndirmək lazımdır. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Fürsətlər buludların ötməsi kimi ötüb gedər. Ona görə də xeyirli fürsətlərdən bəhrələnin”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..