Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
28 Aprel 12:49
Şərh Yoxdur
2586

Fürsətlər buludlar kimi ötüb gedər. Rəcəb ayının fürsətlərindən qafil olmayaq

Rəcəb ayı – o xüsusi zamanlardandır ki, rəhmətlə doludur. İnsanların qarşısına çoxlu fürsətlər qoyulur ki, bacardıqları qədər İlahi rəhmətdən daha çox faydalansınlar. Məsumlarımız (ə) bu ayda çoxlu istiğfar etməyi, oruc tutmağı, saleh əməllər yerinə yetirməyi, Allahı çoxlu zikr etməyi tövsiyə edirlər.

Allah Təala Qüdsi hədislərin birində Rəcəbi Özü ilə bəndələri arasında olan möhkəm kəndir adlandırmışdır. Hər kim ona çəng vurar, İlahi vüsala çatar. Bu ayda oruc tutanlar üçün çox sayda fəzilət zikr edilmişdir. O cümlədən: qəbir əzabının aradan qalxması, min ilin ibadətinə bərabər olması, cəhənnəmim qapılarının bağlanması, can verməyin çətinliyindən azad olmaq, Siratdan rahat keçmək, behiştdə bu insanlar üçün xüsusi yerin nəzərdə tutulması və cəhənnəmdən uzaq olmaq – bu ayda oruc tutanların malik olacaqları əcrlərdən bir neçəsidir.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə qəsr vardır ki, Rəcəb ayının oruc tutanlarından savayı heç kəs ora daxil olmaz”. (Erfan/Deyerler)

Beləliklə görmək olur ki, insanın başqa aylarda tutduğu orucun fəziləti ilə bu mübarək aylarda tutduğu orucun fəzilətləri arasında çox fərq vardır. Ona görə də onu qənimət bilib, bəhrələnmək lazımdır.

Allahdan bağışlanma istəmək – hər bir zaman və məkanda mömin bəndə üçün zəruri mövzulardandır. İnsan öz təqsirlərinə və xatalarına diqqət edərək, Allaha üz tutar və bağışlanma istəyər. Bu ayda edilən tövbələrin də xüsusi təsiri vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Hər kim Rəcəb ayında bu zikri yüz dəfə deyərsə: “Əstəğfirullahəl – ləzi lə iləhə illə huvə vəhdəhu lə şərikə ləhu və ətubu iləyh” və sədəqə verərək bu ayı sona çatdırarsa, yüz şəhidin savabına malik olar. Əgər Rəcəb ayında dünyadan gedərsə, Allah ondan razı olar”.

Bu ay – o xüsusi zamanlardandır ki, dualar göyə qalxar və hacətlər yerinə yetər. Bu, elə fürsətlərdir ki, tez bir zamanda gəlib gedər. Ona görə də onu dəyərləndirmək lazımdır. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Fürsətlər buludların ötməsi kimi ötüb gedər. Ona görə də xeyirli fürsətlərdən bəhrələnin”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..