Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
14 Mart 10:06
Şərh Yoxdur
2239

Namazqılanların 3 dəstəsi. Qəlb hüzuruna mane olan amillər

Namaz – dinimizin sütunudur və hər kim onu inkar edər, dindən xaric olar. Hər kim namazı inkar edərsə, əslində Həzrət Peyğəmbərin (s) risalətini və Quranı inkar etmiş olar. Hər kim namazı bilərəkdən tərk edərsə, kəbirə günaha düçar olmuş olar. Bu insan fasiqdir, ancaq kafir deyildir.

Namazın həm zahiri və həm də batini tərəfləri vardır. Əgər hər ikisi olmazsa, namaz kamil olmaz. O qədər namazqılan insanlar vardır ki, sadəcə zahirdə onu yerinə yetirirlər, əslində isə batinindən xəbərsizdirlər. (Erfan/Deyerler)

Namaz – Allahla söhbət etmək deməkdir. Danışmaq isə batinində olanları aşkar etmək deməkdir. Ona görə də əgər insanın namazın batininə diqqəti olmazsa, Allahla söhbəti mənasız olar. Necə ki, Quran buyurur: “Şübhəsiz, bu Mənəm – tək Allah ki, Məndən başqa bir məbud yoxdur. Buna görə də Mənə ibadət et və namazı Məni anmaq üçün qıl!”. (“Taha” 14).

“Vay halına o namaz qılanların ki, Onlar öz namazlarından qafildirlər və ona etinasızdırlar”. (“Maun” 4-5).

İnsan həyatında nəyi sevirsə, daha çox yada salır. Ona görə də əgər insan namazda Allaha diqqət etmək istəyirsə, gərək bunu bütün günü etsin. Yəni, bütün günü Allahı yada salsın ki, namazda da Ondan qafil olmasın.

İnsan hər qıldığı namazı sonuncu namazı kimi qılsın. Bütün diqqəti Allahda olsun və təsəvvür etsin ki, ölüm mələyi onu gözləyir və bu, onun sonuncu namazıdır.

İnsan bəzən namazda dediyi sözlərin düzlüyünə diqqət edir, ancaq mənasına diqqət etmir. Ancaq əslində isə məna daha mühümdür.

Bu deyilənləri nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, namazqılanları üç dəstəyə bölmək olar:

1. O insanlar ki, namazda tamamilə qafildirlər.

2. O insanlar ki, namazın bəzi yerlərində Allaha diqqət edərlər və bəzi zamanlarda isə qafildirlər.

3. O insanlar ki, bütün diqqətləri Allahda olar. Necə ki, İmam Əlinin (ə) namaz qılan zaman ayağından oxu çıxartmışdılar.

Qəlb hüzuruna mane olan amillər.

1. Zahiri amillər

2. Batini amillər.

Zahiri amillər odur ki, ətrafında olanlar onun diqqətini dağıdar. Misal üçün, bir səs eşidər və ya nəyisə görər ki, diqqətini cəlb edər.

Batini amillər dedikdə isə namaz qılan zaman insanın sorağına gələn fikirlər və xəyallar nəzərdə tutulur. Ola bilsin ki, insan namazda yaxşı işlər haqqında düşünsün. Ancaq bu yaxşı fikir onu Allahdan ayırar və diqqətini dağıdar.

Beləliklə deyə bilərik ki, insan bu dünyada nəyi sevirsə, ona daha çox diqqət edir. Əgər dünyanı sevirsə, namazında da dünya sevgisi onu qəlb hüzurundan uzaqlaşdırar. Əgər Allahı daha çox sevirsə, qafil olmasına mane olar. Ona görə də bəzən namazqılanların hamısı həqiqi namazqılan deyildirlər. Onlar sadəcə zahirdə namazı yerinə yetirirlər, batinindən xəbərsizdirlər. Halbuki, namaz əgər həm batin və həm də zahir ilə birləşərsə, o zaman tam olar və kamil olar. Əks halda naqis qalar.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..